Reiser, utveksling og karantene

Internasjonal reiseaktivitet er sjølvsagt sterkt ramma av Korona-pandemien. Reiserestriksjonar og krav til karantene endrar seg raskt, så vi ber studentar og tilsette om å halde seg oppdatert på nyaste informasjon frå regjeringa og helsmyndigheitene.

Utveksling
Høgskulen i Volda har vedteke å avlyse all studentutveksling for haustsemesteret 2020. Dette inkluderer utveksling, praksis og studieturar i utlandet, og gjeld både for innreisande og utreisande studentar. Om det vert inn- og utreisande utveksling våren 2021 vil verte avgjort på eit seinare tidspunkt.