Reiser, utveksling og karantene

  • Høgskulen tilrår alle studentar på utveksling om å anten reise heim straks eller vere budd på å bli i vertslandet til Korona-krisa er over. 14. mars bad UD alle nordmenn på reise i utlandet om å vurdere å reise heim. HVO kan ikkje pålegge utvekslingsstudentane våre å reise heim, men vil streke under at dette reiserådet er eit kraftig signal frå UD. Utvekslingsstudentane våre må ta med i vurderinga at situasjonen kan vare. Ein kan risikere å ikkje kunne returnere som planlagt ved slutten av semesteret, men må bli i vertslandet ein stund til. Situasjonen utviklar seg raskt, grenser vert stengde og flyavgangar kansellert, og HVO ber utvekslingsstudentane om å ikkje utsetje avgjerda om ein skal reise heim eller ei. Sjå UDs reiseråd
  • Alle tenestereiser er avlyst inntil vidare
     
  • Studentar som er eller skal på utveksling i utlandet kan ta kontakt med Internasjonalt kontor for informasjon
  • Informasjon om praksis vil kome frå avdelingane
  • Alle som har vore i område med utbreidt smitte skal halde seg heime i 14 dagar, uavhengig av om dei har symptom. Studentar som kjem frå utlandet skal i karantene, må med tanke på smittefare vurdere om dei skal reise til Volda eller reise heim
     
  • Usikker på om du bør vere heime? Sjå oppdatert råd på helsenorge.no for karantene og isolasjon