Fagdag geriatri

2022-01-27T09:00:00 - 2022-01-27T15:30:00
Legg til i kalender

Tema for fagdagen er "Sunn vekt for eldre - kva gjev god livskvalitet og god helse for eldre?"

Den årlege fagdagen i geriatri inngår som del av det etablerte samarbeidet mellom Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda. Det vert også arrangert årlege fagdagar innanfor områda BUP og psykiatri.

Arrangementa er i hovudsak innretta mot tilsette i helse- og omsorgssektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta. HVO har ei  eiga kvote for tilsette og studentar. Ta kontakt med Bjørn Gunnar Tafjord dersom du som tilsett eller dine studentar ynskjer å melde seg på fagdagen.

Del på