Nevroutviklingsforstyrrelser Forståelse og tilrettelegging

Påmelding Volda
Essence

- for barn med adferds-/kognitive utfordringer sett ut fra begrepet ESSENCE
Foreleser er professor/overlege Maj Britt Posserud

 

Innhold

ESSENCE-begrepet er en samlebetegnelse som refererer til hele gruppen av utviklingsforstyr- relser / nevropsykiatriske lidelser som presenterer deaktiverende symptom i tidlig barndom. Dette inkluderer ADHD, autisme, Tourettes syndom, tidlig bipolar lidelse, en rekke nevrologiske og epileptiske sjukdommer. Lidelser som presenterer store adferds-/kognitive problemer i tidlig alder.
Barn kan ha problemer med motorisk koordinering, sensorisk oppfatning, kommunikasjon/ språk, aktivitet/impulsivitet, oppmerksomhet, sosial interaksjon/gjensidighet og søvn og mat. Med tilpasset og tidlig intervensjon kan vi hjelpe barna og forebygge problemer i voksen alder.

Målgruppe

Ansatte i Helse Møre og Romsdal (primært Klinikk for kvinner, barn og ungdom), ansatte i kommunesektoren og foreldre/foresatte.

Program

09.00 – 09.30: Registrering.
09.30 – 11.30: Generelt om ESSENCE-begrepet: Forståelsesramme, kjennetegn, prevalens, komorbiditet, differensialdiagnostikk med mer.
11.30 – 12.15: Lunsj.
12.15 – 15.00 Fortsettelse om ESSENCE-begrepet.
Hvordan kan vi forstå PDA - ekstrem kravavvisning og behov for tilpasning?
Konsekvenser og tilrettelegging.
Presentasjon av Posseruds forskning; forholdet mellom autisme, språkvansker og ADHD.
Avslutning.
Vi tar pauser innimellom. Servering av kaffi/te og frukt.

Påmelding

Kostnad: Kursavgiften blir dekt av arrangør. Det betales kun for lunsj, kaffi/te og frukt; kr 200,- pr person. Deltagere fra kommunesektoren og foreldre/ pårørende betaler samtidig som de melder seg på (bankkort/kredittkort). Deltagere fra HMR som ikke er ansatt i Klinikk for kvinner, barn og ungdom, blir etterfakturert.
Påmelding:

Påmeldingsfrist: 13. september 2019.

 

Maj Britt Posserud

Maj Britt Posserud er overlege ved autismeteamet, Klinikk for psykisk helsevern barn og unge, Helse Bergen. Forskningen hennes omhandler epidemiologi for autisme og ADHD, med fokus blant annet på komorbiditet, kjønnsforskjeller og overlappet mellom nevropsykiatriske problem og normalitet. Hun forsker på autismesymptomer fra barndom til tenår i Barn i Bergen-studien, sosiale problemer hos barn med ADHD og MR-studier av barn med autismespekter-tilstander. Hun har blant annet blitt tildelt prisen Lifewatch Award 2017 for "Enastående forskning inom området autismspektrumsjukdomar. Hennes forskning har på ett avgörande sätt ökat förståelsen av autismsymptomens förekomst i befolkningen liksom effekten att samtidigt ha andra diagnoser och med det påverkat klinisk praxis".


Informasjon

For nærmere informasjon kontakt:
BUP Kristiansund, tlf. 71 21 75 50 eller kursleder Elin Fladseth, tlf. 417 61076.
Det tas forbehold om endringer i programmet.
Velkommen!!

Del på