Bernt Hagtvet: Kriseavgjørelser i det 20. århundre

En forelesningsserie om makt, katastrofer og tragedier i politikken.

Torsdag 7. november 

BK Vesle auditorium

10.15-12.00
"Dette var ikke nødvendig". Maktoverdragelsen til Adolf Hitler 30.januar 1933.
Århundrets mest fatale feilvurdering.

15.15-17.00
Kommer fascismen tilbake? Den nye populismen I Europa og USA og arven fra mellomkrigstiden.
Noe å lære? Noe å frykte?

Fredag 8. november

10.15-11.00, BK Store auditorium
Den spanske årelatingen. Borgerkrigen i Spania 1936-39 etter 80 år. Hvorfor ble den så grusom?
Nye perspektiver og fortolkninger. Haakon Lies dokumentarfilm Spania, Spania (1936)

11.15–12.00, BK Kantine
Hjernefôr: Frokost med Bernt

Etter arrangementet er det salg og signering av boka Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet.  

14.15-16.00, BK Store auditorium
Samvittighetsopprørere eller den tyske adelen siste krampetrekning?
Graf Claus v Stauffenberg og 20.juli 1944-attentatet etter 75 år. Et eksempel på offentlig bruk av historien og tysk identitetsoppbygging etter krigen.

18.00,  BK Vesle auditorium
Film: Margarethe von Trotta (2012): Hannah Arendt. Hennes tanker forandret verden.

19.15–21.00, BK Store auditorium
"Ikke skyldig etter tiltalen" Saken mot Eichmann, Hannah Arendt  det 'ondes banalitet' 1961-2.
Et lærestykke om  fortidsbearbeidelse?

Med forbehold om endringer.

Arrangører: Avdeling for mediefag (forskningsgruppen Mediene og det internasjonale samfunn) og Avdeling for samfunnsfag (forskningsgruppen Kulturmøter)

Del på