IT Fjerntilgang

Via Fjerntilgang får du brukt program som SPSS , NVivo og diverse bibliotekdatabaser m.m.. 
Serveren du skal kople deg til har adressa: remotestud.hivolda.no

Sjå også biblioteket sine sider for Fjernstudent

Tilkopling for PC (rettleiing)

Rettleiing for tilkopling for PC(Windows 7)

Tilkopling gjer ein via "Tilkopling til eksternt skrivebord"

Beskrive tilkobling eksternt skrivebord


Ved å klikke på "Vis alternativer" kan ein lagre innstillingane som ei rdp fil på skrivebordet for automatisk tilkopling(Sjå under)
Beskrivelse av tilkobling eksternt skrivebord
 

Tilkopling for MAC/Ipad (rettleiing)

1. Last ned Remote Desktop frå AppStore
Remote Mac

2. Lag ein ny tilkopling som vist under
Remote Mac 2

3. Vil du ha utskrift til lokal skrivar kryss av for det.
Remote Mac 3

4. Vel "Start" for å kople til. 
Remote Mac 4


5. Når du er kopla til viser ein vanleg Windows Desktop.
Remote Mac 5