IT Fjerntilgang

Via Fjerntilgang får du brukt program som SPSS og NVivo m.m.. 
Serveren du skal kople deg til har adressa: fjernarbeid.hivolda.no

Sjå også biblioteket sine sider for Fjernstudent

Tilkopling for PC (rettleiing)

Åpne følgende adresse i nettleseren din: https://fjernarbeid.hivolda.no

Du får opp første påloggingsvindu. Skriv inn FEIDE-brukernavnet og -passordet ditt:

PaloAlto påloggingsvindu

 

 

 

 

 

 

Deretter dukker Fjernarbeid-ikonet opp. Klikk på det.

Startikon for fjernarbeid

 

 

 

 

Neste påloggingsvindu er Apache Guacamole. Skriv inn FEIDE-brukernavnet og -passordet ditt:

Fjernarbeid Apache-pålogging

 

 

 

 

 

 

Nå dukker tredje og siste påloggingsvindu opp. Skriv inn FEIDE-brukernavnet og -passordet ditt:

Fjernarbeid Windows-innlogging

 

 

 

 

Slik ser skrivebordet ut på den virtuelle PCen du nå er tilkoblet:

Fjernarbeid Desktop