Utveksling for lærere/ansatte

Høgskulen i Volda deltar aktivt i Erasmus+ programmet og har stipendmidler som kan finansiere både inn- og utreisende mobilitet for lærere. 

 

Stipend for opplæring i utlandet

Alle ansatte, administrative som vitenskaplige, kan søke om stipend for opplæring/kompetanseheving ved et partneruniversitet eller en bedrift/organisasjon i Europa. Dette kalles Staff Training. Erasmus+ programmet stiller som krav at oppholdet har en varighet på minimum 2 dager. Det er ikke krav om at vertsinstitusjonen har en avtale med HVO. Målet med slike opphold er å lære av god praksis og få nye ideer som en kan bruke ved HVO til å øke kvaliteten på undervisning og læring. Aktiviteter som kan støttes er jobbskygging, observasjon, workshops, seminarer, kurs og Staff Training Weeks ved partneruniversitet. HVO-ansatte søker om Erasmus+ stipend ved å sende en e-post til Internasjonalt kontor. Les mer på Diku sine nettsider.

Stipendet blir utregnet på bakgrunn av satser for reise og opphold (antall dager). Det er altså ikke basert på faktiske utgifter. 

 

Stipend for undervisning i utlandet

Vitenskaplig ansatte ved HVO kan søke Internasjonalt kontor om stipend for å undervise ved et av våre Erasmus+ partneruniversitet i utlandet. Dette blir kalt Teaching Mobility. Erasmus+ programmet setter som krav at den ansatte underviser i minimum 8 timer per uke med opphold. Vi tolker her undervisning til å innbefatte forelesninger, veiledning, presentasjoner, og annen type studentkontakt ved vertsinstitusjonen. Den HVO-ansatte søker om Erasmus+ stipend ved å sende en e-post til Internasjonalt kontor. Det er mulig å kombinere opplæring- og undervisnings-opphold og da vil krav til undervisning være 4 timer. Les mer på Diku sine nettsider.

Stipendet blir utregnet på bakgrunn av satser for reise og opphold (antall dager). Det er altså ikke basert på faktiske utgifter. 

 

Stipend for internasjonale gjesteforelesere til HVO

HVO kan gi av sine Erasmus+ stipend til gjesteforelesere fra utlandet dersom vedkommende ikke er ansatt på et universitet eller høgskole som har egne Erasmus+ stipend. Erasmus+ programmet stiller da som krav at gjesteforeleseren skal undervise i minimum 8 timer per uke med opphold. Vi tolker her undervisning til å innbefatte forelesninger, veiledning, presentasjoner, annen type studentkontakt ved HVO. Det er ansatte eller kontor på HVO som kan søke om Erasmus+ stipend på vegne av innreisende gjesteforelesere. En søker stipend ved å sende e-post til Internasjonalt kontor

Innreisende gjesteforelesere kan altså ikke komme fra universitet og høgskoler som har egne Erasmus+ midler, men kan komme fra privat næringsliv (designer, fotograf, konsulent, osv.), eller som offentlege institusjoner som ikke er universiteter (barnehager, NGOer, offentlige instanser, osv.). Det er er krav at gjesteforeleseren kommer som en representant fra en avsenderbedrift/organisasjon i Europa.
 

 

Nyttig informasjon knytt til lærer/ansatt-utveksling

Erasmus+ informasjon

HVO har Erasmuskode = N VOLDA01

Kontaktperson for lærer/ansatt-utveksling ved HVO er Arne Humberset ved Internasjonalt kontor.

Info om reise til Volda (for innreisende gjesteforelesere)

Les mer om reise til Volda på de engelske nettsidene: how to travel to/from Volda

Innkvartering i Volda (for innreisende gjesteforelesere)

Innreisende gjester til HVO kan reservere rom på Volda Turisthotell eller på gjestehyblene til Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda).

HVO har avtale om hotelrom til ca. 1200 kr. per natt, mens gjestehybler koster ca. 400 kr. per natt. Merk at gjestehyblene ikke har frukostservering og at gjester deler bad med en annen gjest. Gjestehyblene ligger rett ved hotellet (Porse).