Forskingsmelding

Forskingsmeldinga ved Høgskulen i Volda gir eit oversyn over kompetanse, forskings- og formidlingsaktivitet og status på desse områda i høve til høgskulens strategi. Det er styret som godkjenner meldinga.


Tidlegare forskingsmeldingar:

Forskingsmelding 2016.

Forskingsmelding 2015.

Forskingsmelding 2014.

Forskingsmelding 2013.

Forskingsmelding 2012.

Forskingsmelding 2011.

Forskingsmelding 2010.