Fagdag geriatri

Kosthold
Påmelding
2022-01-27T09:00:00 - 2022-01-27T15:30:00
Legg til i kalender

Tema for fagdagen er "Sunn vekt for eldre - kva vekt gjev god livskvalitet og god helse for eldre?"

Den årlege fagdagen i geriatri inngår som del av det etablerte samarbeidet mellom Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda. Det vert også arrangert årlege fagdagar innanfor områda BUP og psykiatri.

Arrangementa er i hovudsak innretta mot tilsette i helse- og omsorgssektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta. HVO har ei  eiga kvote for tilsette og studentar. Ta kontakt med Bjørn Gunnar Tafjord dersom du som tilsett eller dine studentar ynskjer å melde seg på fagdagen.

HMR, Sjustjerna og HVO

Program

KlokkeslettTemaInnleiar
09.00-09.05Velkommen! Kva er målsetting med fagdagen?Kurskomite
 Undervekt hjå eldre 
09.05-09.20Undervekt hos eldre. Innleiing til dagens tema frå brukarperspektivetNasjonalt eldreombud, Bente Lund Jacobsen (digitalt)
09.20-09.35Underernært pasient. Kva forventningar har fylkeslegen til kommunar og Volda sjukehus?Seniorrådgjevar Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Greta Iren Hanset, (digitalt)
09.35-10.10Ny nasjonal fagleg retningslinje for førebygging og behandling av undervekt hjå eldre. (1/1 2022). Kva seier den nye retningslinja?Helsedirektoratet v/ seniorrådgjevar Guro Berge Smedshaug og Brita Haugum (digitalt)
10.10-10.25Pause 
 Volda sjukehus og Sjustjerna kommunar sine tilbod til undervektige eldre: 
10.25-10.45Ola på 120 kg og Olaug på 40 kg skal få kneproteser på ortopedisk avdeling i Volda. Kva rolle spelar vekta deira? Ortoped Volda sjukehus, Erik Ostnes (fysisk?)
10.45-11.05Korleis jobbar heimetenesta og tilsette i heildøgnsbemanna bustader i Ulstein kommune med undervektige pasientar?Ulstein kommune, ved sjukepleiar Therese Rokseth Skeide, Lis Brekke og Krista Annika Viddal (digitalt)
11.05-11.25Korleis jobbar ein i Ørsta kommune på sjukeheimen saman med institusjonskjøkkenet for å betre pasientane sin ernæringsstatus?Einingsleiar Ingunn Petrine Flo, Hjørundfjordheimen, og kjøkkensjef Silje Solhaug (digitalt)
11.25-11.35Pause 
11.35-12.20Korleis jobbar tilsette ved Volda sjukehus, medisinsk sengepost, når undervektige pasientar vert lagt inn?Lege i spesialisering, Bo Martin Larson, diabetessjukepleiar Silje Flote og ernæringsfysiolog Marianne Bakke Nesvold (Møter fysisk)

12.20-13.00

Lunsj 
 Overvekt hjå eldre 
13.00-13.30Korleis kan fysisk trening vere med å hjelpe eldre til rett vekt? Kjetil Høydal, Førsteemanuensis Høgskulen i Volda (Møter fysisk)
13.30-14.00Korleis behandle feilernæring hjå eldre, og kva gjer vi når den sjuke eldre også er overvektig?Kirsti Kverndokk Bjørkan, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat ved Høgskulen i Volda (Møter fysisk)
14.00-14.30Kva tilbod har Volda sjukehus til overvektige eldre?Jon Hjorthaug, Fedmepoliklinikken (Møter fysisk)
14.30AvslutningKurskomite

Fagdagen søkes godkjent med 6 kurspoeng for etter- og vidareutdanning i allmennmedisin.

Fagdagen blir denne gongen digital og med ingen kursavgift!

Frist for påmelding er 26. januar klokka 12:00

Del på