Fagdag geriatri

Kosthold
Påmelding
2022-01-27T09:00:00 - 2022-01-27T15:30:00
Legg til i kalender

Tema for fagdagen er "Sunn vekt for eldre - kva vekt gjev god livskvalitet og god helse for eldre?"

Den årlege fagdagen i geriatri inngår som del av det etablerte samarbeidet mellom Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda. Det vert også arrangert årlege fagdagar innanfor områda BUP og psykiatri.

Arrangementa er i hovudsak innretta mot tilsette i helse- og omsorgssektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta. HVO har ei  eiga kvote for tilsette og studentar. Ta kontakt med Bjørn Gunnar Tafjord dersom du som tilsett eller dine studentar ynskjer å melde seg på fagdagen.

HMR, Sjustjerna og HVO

Program

KlokkeslettTemaInnleiar
09.00-09.05Velkommen! Kva er målsetting med fagdagen?Kurskomite
 Undervekt hjå eldre 
09.05-09.20Undervekt hos eldre. Innleiing til dagens tema frå brukarperspektivetNN
09.20-09.30Underernært pasient. Kva forventningar har fylkeslegen til kommunar og Volda sjukehus?Representant for Statsforvalteren digitalt
09.30-10.00Ny nasjonal fagleg retningslinje for førebygging og behandling av undervekt hjå eldre. (1/1 2022). Kva seier den nye retningslinja?Helsedirektoratet v/ seniorrådgjevar Guro Berge Smedshaug, ev. Brita Haugum
10.00-10.20Ola på 120 kg og Olaug på 40 kg skal få kneproteser på ortopedisk avdeling i Volda. Kva rolle spelar vekta deira?Ortoped Volda sjukehus
10.20-10.35Pause 
 Volda sjukehus og Sjustjerna kommunar sine tilbod til undervektige eldre: 
10.35-10.55Korleis jobbar heimetenesta og tilsette i heildøgnsbemanna bustader i Ulstein kommune med undervektige pasientar?Ulstein kommune, ved sjukepleiar Therese Rokseth Skeide, Lis Brekke og Krista Annika Viddal
10.55-11.15Korleis jobbar ein i Ørsta kommune på sjukeheimen saman med institusjonskjøkkenet for å betre pasientane sin ernæringsstatus?Einingsleiar Ingunn Petrine Flo, Hjørundfjordheimen, og kjøkkensjef Silje Solhaug
11.15-11.45Korleis jobbar tilsette ved Volda sjukehus, medisinsk sengepost, når undervektige pasientar vert lagt inn?Lege i spesialisering, Bo Martin Larson, diabetessjukepleiar Silje Flote og ernæringsfysiolog Marianne Bakke Nesvold

11.45-12.20

Lunsj 
 Overvekt hjå eldre 
12.30-13.15Vi ønskjer at menneske i 60-åra skal ha ei vekt som gir god helse og sunn alderdom.  Korleis forebygge og behandle overvekt for denne aldersgruppa? NN
13.15-13.30Pause 
13.30-14.00Korleis kan fysisk trening vere med å hjelpe eldre til rett vekt?Kjetil Høydal, Førsteamanuensis Høgskulen i Volda
14.00-14.30Korleis behandle feilernæring hjå eldre, og kva gjer vi når den sjuke eldre også er overvektig?Kirsti Kverndokk Bjørkan, stipendiat Høgskulen i Volda
14.30-14.50Kva tilbod har Volda sjukehus til overvektige eldre?Jon Hjorthaug, Fedmepoliklinikken
14.50-15.00AvslutningKurskomite

Fagdagen søkes godkjent med 6 kurspoeng for etter- og vidareutdanning i allmennmedisin.

Kursavgift: 200,- kr per person

 

Del på