Fagdag geriatri

Tema for fagdagen er «Rus og forvirringstilstandar hjå eldre».

Torsdag 30. januar 2020 kl. 08.30-15.00
Arrangørar: Sjustjerna helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal og Høgskulen i Volda

HMR, Sjustjerna og HVO

 

Program

KlokkeslettTemaInnleiar
08:30-08:35VelkommenStian Endresen
08:35-08:45Korleis er det å vere pårørande til eldre med rusutfordring? Brukar- og pårørandeperspektiv 
08:45-09:15Alkohol og medikamentmisbruk blant eldreRita Valkvæ, seksjonsleiar kompetansesenter for rus i Midt Norge
09:15-10:00Om sårbarhet og autonomi - myndiggjering for eldre menneske i møte med utfordrande situasjonarBente Hasle, Høgskulen i Volda
10:00-10:15Fruktpause 
10:15-10:55Utfordringar og erfaringar med målgruppa frå eit sjukehusperspektivGastrosenterolog Øystein Hovlid, Sjukehuset i Volda
10:55-11:30Utfordringa og erfaringar med målgruppa frå kommunelegen sitt perspektivKommunelege Jørgen Roll Hansen
11:30-12:15Lunsj 
12:15-12:45Ernæring og rus, med særskilt fokus på eldreErnæringsfysiolog Magnhild Håskjold, sjukehuset i Volda

12:45-13:45

Kunnskap, verktøy og mot i møte med pasienterRita Valkvæ, seksjonsleiar kompetansesenter for rus i Midt Norge
13:45-14:00Kaffipause 
14:00-14:45Praktisk bruk av verktøya frå psykisk helse og rusMorten Sivertsen, Rådgjevar Rus, NAV Averøy
14:45-15:00Vel heim! 

08:30 - 08:35 Velkommen

Studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda, melder seg på ved å ta kontakt direkte med Bjørn Gunnar Tafjord.

Påmelding for tilsette i helseføretaket 

Påmelding tilsette i kommunane.

 

Del på