Zoom

Zoom er eit nytt verktøy for nettbasert samhandling. Du kan bruke Zoom til undervisning og rettleiing. Verktøyet er også mykje brukt til møter.

Førebuing til Zoom-møte - dette må du gjere: 

  1. Aktivere Zoom-brukarkontoen din.  (Rettleiing)
  2. Installere Zoom-programmet på din private PC
    (Jobb-PC-en får programmet installert fra sentralt hold)

Slik startar du ei forelesing i Zoom frå eit emne i Canvas.

Slik inviterar du eksterne forelesarar til ei Canvas-forelesning

Andre ressursar

  • Universitetet i Sørøst-Norge har laga eit kurs i Zoom for sine tilsette. Dei har gitt løyve til at vi brukar deira kurs. Viss du treng rettleiing, ta kontakt med IT-hjelp hjå HVO (kontaktinformasjon nedst i skjermen), ikke USN.
    Zoom 1-2-3 - kurs i Canvas
     
  • Hjelpesider frå leverandøren

IT-hjelp

Telefon: 7007 5400
E-post: 5400@hivolda.no
Skranke: Ved kantina, Berte Kanutte