Zoom

Zoom er eit nytt verktøy for nettbasert samhandling. Du kan bruke Zoom til undervisning og rettleiing. Verktøyet er også mykje brukt til møter.

Førebuing til Zoom-møte - dette må du gjere: 

  1. Aktivere Zoom-brukarkontoen din.  (Rettleiing)
  2. Installere Zoom-programmet på din private PC
    (Jobb-PC-en får programmet installert fra sentralt hold)

Slik startar du ei forelesing i Zoom frå eit emne i Canvas.

Slik inviterar du eksterne forelesarar til ei Canvas-forelesning

 

Andre ressursar

  • Universitetet i Sørøst-Norge har laga eit kurs i Zoom for sine tilsette. Dei har gitt løyve til at vi brukar deira kurs. Viss du treng rettleiing, ta kontakt med IT-hjelp hjå HVO (kontaktinformasjon nedst i skjermen), ikke USN.
    Zoom 1-2-3 - kurs i Canvas
     
  • Hjelpesider frå leverandøren

 

Zoom-tillegg

Det finnes mange tillegg til Zoom, som kan installeres via “Marketplace”. Alle disse krever godkjenning fra administrator. Grunnen til dette er at vi ikke har oversikt over alle programmers funksjonalitet, sikkerhet, dataflyt osv. Følgelig kommer administrator ikke til å installere integrasjoner uten en god risiko- og sårbarhetsvurdering og eventuelt databehandleravtale.

IT-hjelp

Telefon: 7007 5400
E-post: 5400@hivolda.no
Skranke: Ved kantina, Berte Kanutte