Universell utforming

Universell utforming av læringsmiljøet tek mangfaldet blant studentane på alvor. Her finn du som underviser ved HVO praktiske ressursar som er til hjelp når du skal planlegge og gjennomføre undervisning.

Undervisningstips

Undervisningsvideo

Konkrete råd til korleis utforme ein undervisningsvideo universelt

Omvendt undervisning

Rapport skrevet for Universell om omvendt klasserom som strategi for et inkluderende læringsmiljø (skrevet av faglæreren som var læreren til Nora Tomas)

Student med synsnedsettelse fortel om korleis ho opplevde omvendt undervisning

Litteratur

Universell utforming av læring er mulig (StatpedMagasinet 3 2016)

Transforming Higher Education Through Universal Design for Learning: An international Perspective 
 

Har du spørsmål knytt til Universell Utforming av undervisninga ved HVO?
Ta kontakt med Ingunn Elisabeth Teigen Blindheim.