Canvas - Digitalt læringsmiljø

Canvas er bindeleddet mellom lærarar og studentar. Lærar kan presentere fagstoff, legge til rette for aktivitet gjennom oppgåver, diskusjonar og støtte studentane gjennom dialog og framovermeldingar. Nettmøter (t.d. i Zoom), samskriving og andre digitale verktøy kan bidra til å variere undervisninga.

Ta kontakt om du vil drøfte korleis bruke digital teknologi i undervisninga: lms@hivolda.no