Digitale læremidler

Biblioteket har trykte læremiddel for grunnskolen tilgjengelig for utlån. Disse finner man i bibliotekets 1. etasje. Eldre læreverk er også tilgjengelig for utlån (tidligere læreplaner). Disse står på magasinet. Kontakt skranken for å få låne disse.
I tillegg har vi tilgang til digitale læremidler fra enkelte forlag. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke vilkår som gjelder og hva vi har tilgjengelig for deg som student.

Ønsker du å se hvilke trykte læreverk innenfor fagfornyelsen vi har i biblioteket, trykk på denne lenken for å se gjennom listen i Oria.

Har du spørsmål eller trenger veiledning rundt digitale læremiddel, ta kontakt med Læringsverkstaden.

Gyldendal

Alle studenter ved HVO har lisens for alle digitale lærebøker i Skolestudio hvis man logger seg inn med Feide.

Skolestudio er bygget opp av ulike fagrom som er lærebøkene.
Du kan i menyen til høyre velge hvilket trinn du ønsker å gå inn på (barnetrinn, ungdomstrinn og videregående).
Inne i det enkelte fagrom kan du velge hvilket klassetrinn du ønsker å se på læreverket til. Og du klikker deg her frem til det emnet du ønsker å gå videre inn i. Læreverket inneholder digitale tekster, oppgaver og filmer.

Per i dag har dessverre våre studenter kun "elev"-tilgang, slik at for eksempel lærerveiledning er ikke tilgjengelig. Dette er noe Gyldendal jobber med å utbedre.

Følgende læremiddel er tilgjengelig:Skolestudio

Barnetrinnet:

Salto (norsk)
Explore (engelsk)
Multi (matematikk)
Refleks (samfunnsfag)
Refleks (naturfag)

Salaby - digitale ressurser for alle fag.

Ungdomstrinnet:

Kontekst (norsk)
Enter (engelsk)
Relevans (samfunnsfag)
Element (naturfag)
Maksimum (matematikk)
Horisonter (KRLE)
Mat og helse
Kunst og håndverk
Kroppsøving
Musikk

I tillegg har man tilgang til opplegg for tverrfaglig tema og Gyldendal sitt skolebibliotek.

Videregående:

Mønster (matematikk)
Senit (naturfag)
Pilot (samfunnsfag)
E1, Skills og Edge (engelsk)
Appell og Tett på (norsk)

 

Fagbokforlaget

Studentene ved HVO har tilgang til lærebøker i norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk og mat og helse.
Klikk på denne adressen, https://eportal.fagbokforlaget.no  og logg inn med Feide, så er du i gang. 

Lærebøkene ligger enten under "Mine nettsteder" eller "Mine D-bøker". Fagbokforlaget
"Mine nettsteder" er læreverkets nettressurs.
"Mine" D-bøker er de digitale bøkene.

Barnetrinnet:

Ordriket: Prisvinnende læreverk i norsk. Ny utgave, trinn 1-7.
Ordriket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Link: nyskrevet engelskverk, trinn 1-7.
Link er et nyskrevet engelskverk for hele barnetrinnet. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle elevene og styrke deres nysgjerrige blikk på verden rundt seg. 

Ungdomstrinnet:

Synopsis: norsk 8-10.
Synopsis er Fagbokforlagets helt nye læreverk for norsk for ungdomstrinnet. Det er tilpasset fagfornyelsen og gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt. Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.
Nytt læreverk i norsk, 2 bøker; Synopsis Håndbok og Synopsis Lesebok, nettressurs for lærer og elev.

Echo: engelsk 8-10. Echo er et nytt og banebrytende læreverk i engelsk for ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Echo ser med frisk øyne på den engelskspråklige virkeligheten verden over og det rike tekstutvalget er ryggraden i alle læringsaktiviteter i Echo-universet.

Aktør: Aktør er et helt nytt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Det digitale læreverket er bygget rundt tverrfaglige arbeidsmoduler som oppfordrer til diskusjoner og utforskning av faget.

Verkstedet er et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Her finner du undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen, slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Verkstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning.

Aschehoug

Alle studenter ved HVO har lisens for alle digitale lærebøker i aunivers.no. Det fungerer dessverre ikke med vanlig Feide-pålogging, men vi har et felles brukernavn/passord som alle studenter og ansatte ved HVO kan benytte. Ta kontakt med Læringsverkstaden for å få dette brukernavnet/passordet (Teams-chat mandag-torsdag 13-16).

Aunivers er bygget opp av ulike fagrom som er lærebøkene.  Du kan i menyen øverst til venstre velge hvilket trinn du ønsker å gå inn på (barnetrinn, ungdomstrinn og videregående).

Inne i det enkelte fagrom kan du velge hvilket klassetrinn du ønsker å se på læreverket til. Og du klikker deg her frem til det emnet du ønsker å gå videre inn i. Læreverket inneholder digitale tekster, oppgaver og filmer.

Per i dag har dessverre våre studenter kun "elev"-tilgang, slik at for eksempel lærerveiledning er ikke tilgjengelig.

Følgende læremiddel er tilgjengelig:

Barnetrinnet:

Fabel og Nye Zeppelin (med mer) (norsk)Aunivers sine sider
Quest (engelsk)
Matemagisk (matematikk)
Arena (samfunnsfag)
Solaris (naturfag)
Store Spørsmål (KRLE)

Ungdomstrinnet:

Fabel (og På Høyden som omhandler faget norsk, samfunnsfag og KRLE) (norsk)
Stages (engelsk)
Arena (samfunnsfag)
Solaris (naturfag)
Matemagisk (matematikk)
Store Spørsmål (KRLE)
Salut - Fransk
Gente - Spansk
Leute - Tysk

Videregående:

Alle fag.

Du kan finne alle titler på nettsiden ved å klikke deg inn på hvert fag her:

https://skole.aschehoug.no/videregaaende

Cappelen Damm

Vi har dessverre ingen god løsning for tilgang til digitale lærebøker fra Cappelen Damm.

For å få tilgang må lærer be om prøvetilgang for en periode.