Om biblioteket

Biblioteket skal støtte opp under forsking, undervising og læring ved Høgskulen i Volda.

  • Vi skal ha oppdaterte samlingar og delta i lånesamarbeid med andre bibliotek.
  • Vi vil gi tilbod om undervising og rettleiing i bruken av biblioteket og dei faglege ressursane vi har tilgang til.
  • Vi vil leggje til rette for eit godt og inspirerande studie- og forskingsmiljø for studentar og tilsette.

Kontakt biblioteket

E-post: skranke@hivolda.no

Telefon: 70 07 50 60

Postadresse:
Høgskulen i Volda, Biblioteket
Postboks 500
6101 VOLDA