Tilsettprofil

Alle tilsette kan sjølve gå inn på sin eigen profil å legge til informasjon/bilde av seg sjølve. 

 

Brukarrettleiing finn du her 

 

Rettingslinjer til bilde

•    Bør vere rein bakgrunn
•    Helst i svart/kvitt
•    Ein skal kunne sjå augene (altså ikkje caps/solbriller og liknande.) 
•    Utsnittet er 880x700 (Ein bør då ha eit utsnitt som er kutta rett over hovudet og rett ned om halsen.

 

Romnummer

Skifte av romnummer må kvar enkelt tilsett gjere i SAP-portalen.

1. Logg inn på SAP

2. gå til "personlig profil" (denne finn du i menyen til høgre)

3. Legg inn nytt romnummer under "Interne data" 

 

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjon dersom du treng hjelp.