Romreservering

Romkabalen for undervisning ved Høgskulen i Volda utarbeides av en sentral rombooker.

Nøkkelpersoner på hver avdeling får tilgang til å legge til navn på foreleser og andre detaljer gjennom hele studieåret. Etter fastsatte datoer kan disse nøkkelpersonene også endre rom og foreta ad hoc-booking for både høst- og vårsemesteret.. 

 

Rombehov  meldes inn til rombooking@hivolda.no innen gitte frister: 

For høstsemesteret:

Innmelding av rombehov innen 15. mai. Romkabal for høstsemesteret publiseres 15. juni

For vårsemesteret:

Innmelding av rombehov innen 15. oktober. Romkabalen for vårsemesteret publiseres 15. november

 

Uten om disse fristene, kontakter du din nøkkelperson på avdelingene.

Retningslinjer

Godkjent av høgskuledirektøren 15.4.16. Oppdatert 06.11.19

1. HVO har:

 • Undervisningsrom
 • Spesialrom – rom som er tilpasset spesielle undervisningsopplegg for ulike studentgrupper og som avdelingene booker og disponerer
 • Grupperom - studentene kan booke disse via en webside

2. Oppdatert romoversikt her

3. HVO bruker Time-Edit til booking av undervisnings- og grupperom.

4. Romkabalen utarbeides av en sentral rombooker. Rombehov meldes inn til rombooking@hivolda.no innen gitte frister.

 • For høstsemesteret gjelder følgende frister:
  Innmelding av rombehov innen 15. mai
  Romkabal for høstsemesteret publiseres 15. juni
 • For vårsemesteret gjelder følgende frister:
  Innmelding av rombehov innen 15. oktober
  Romkabal for vårsemesteret publiseres 15. november

5. Rommene blir frigitt for ad hoc-booking etter følgende fastlagte datoer:

 • For høstsemesteret:  1. september
 • For vårsemesteret: 15. januar

Etter denne datoen kan avdelingene fritt reservere ledige undervisningsrom.

6. Nøkkelpersoner på hver avdeling får tilgang til å legge til navn på foreleser og andre detaljer gjennom hele studieåret. Etter fastsatte datoer kan disse nøkkelpersonene også endre rom og foreta ad hoc-booking for både høst- og vårsemesteret.

7. Forskningsdagene, Utdanningsdagene, Karrieredagene, Seanse (kunstnaropphald i veke 24, 25, 42 og 43), eksamen og større seminar i regi av HVO har førsterett til rommene, men reserveringen skal skje i dialog med avdelingene.

8. Rombooking skal skje i to-timers bolker, med start 8.15 eller 10.15, 12.15 osv.

 • Normal undervisning starter kl.8.15
 • Dagsseminar og undervisningsopplegg som varer i mer enn 7 timer (inklusiv lunsjpause) kan bookes fra kl. 9.15.

9. Reservasjoner som ikke skal brukes, skal slettes omgående.

10. Kun reelle undervisningstimer kan reserveres – booking skal ikke skje hvis det ikke finnes reelle undervisningsopplegg – dette gjelder også eventuelle lunsjpauser.

11. Undervisningsrom skal kun bookes til undervisning, ikke til gruppearbeid.

12. Når en booker rom skal en normalt bruke emne (Ikke aktivitet og foreleser). Studenter er koblet til emner, ikke aktiviteter. Studenter skal kunne laste ned sin undervisningsplan via nettsider eller som app.

 

Rommene blir frigjort for AD-HOC booking etter følgende datoer

For høstsemesteret: 1. september

For vårsemesteret: 15. januar

Etter disse datoene kan avdelingene fritt reservere ledige undervisningsrom. 

 

Nøkkelpersoner på hver avdeling får tilgang til å legge til navn på foreleser og andre detaljer gjennom hele studieåret. Etter fastsatte datoer kan disse nøkkelpersonene også endre rom og foreta ad hoc-booking for både høst- og vårsemesteret. 

Det er viktig at det kun er reelle undervisningstimer som reserveres. Hvis rombehovet endres, eller forelesninger blir avlyst, er det viktig å gi beskjed om dette til rombooking@hivolda.no, slik at rommene frigis til annen undervisning. 

Nøkkelpersoner for avdelingene

AVDELING FOR MEDIEFAG (AMF):

Marit Gridseth Flø

Jan Ytrehorn

Kristian Fuglseth

Laila Walseth Lid

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG OG HISTORIE (ASH):

Helene Brustad Eskeland

Ragnhild Korsbrekke

Camilla Elin Dahl Humberset

Gunnvor Bakke

AVDELING FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRERUTDANNING (AHL):

Ivar Hagen

Kjersti Markegård

Elisabeth Welle

Sylvi Gulla Hovdenakk

Roger Rangsæter

AVDELING FOR KULTURFAG (AKF):

Synnøve Ekremsæter

Catarina Andersson

Elisabeth Innselset

Booke spesialrom

Spesialrom vert booka av utpeika personar på avdelingane

Her finner du innlogg til booking av spesialrom