EmWeb

Høgskulen i Volda bruker Emweb som verktøy for å registrere, redigere og publisere studie- og emneplaner. 

Ny bruker? Da må du logge seg på Emweb med Feide-pålogg for å bli registrert i systemet. Deretter tar du kontakt med koordinator for studie- og emneplaner Anne Helene Sørhagen i Studieadministrasjonen, for å få tilgang til rett studieprogram eller emne.

Ansvars- og rolleavklaring Emweb er et dokument som er ment å være en tydeliggjøring av roller og ansvar knyttet til studie- og emneplaner ved Høgskulen i Volda, og tar for seg de ulike feltene i studie- og emneplanene. Det er også ment å være et hjelpemiddel i kvalitetsarbeidet med studie- og emneplaner.