Bolk

Alle bokutdrag som blir kopiert og brukt som pensum i eit emne, må ifølgje Kopinor-avtalen rettigheitsklarerast. Dette skal ein gjere i Bolk, som tilbyr ei løysing både for klarering og framstilling av kompendium. 

Høgskulen i Volda har vedtatt at ein berre skal tilby digitale kompendium til studentar. I Bolk vil du finne digitalt innhald frå både norske og utanlandske fagbøker. Dersom utdraga du treng ikkje er digitalt tilgjengelege frå Bolk, kan du skanne sjølv og laste opp pdf-fil til kompendiet.

Fleire som har laga papirkompendium tidlegare, har hatt med både bokkapittel og tidsskriftartiklar. Her er nokre kortfatta råd om kva ein må gjere og ikkje i Bolk:

  • Bokkapittel: Desse må rettigheitsklarerast i Bolk. Det mest praktiske er å samle alle kapittel for eit emne i eit digitalt kompendium.
          
  • Tidsskriftartikkel i elektronisk format: Set inn lenke til artikkelen direkte i pensumlista, så kan studentane sjølve finne den fram. Treng ikkje rettigheitsklarering.
          
  •  Tidsskriftartikkel i papirformat: Viss ein vil ha artikkelen med i eit digitalt kompendium, kan ein skanne artikkel og laste opp pdf i Bolk. Merk at det berre er lov å bruke éin artikkel frå eit hefte/nummer pr. emne. På same måten kan ein legge ut ein pdf i Fronter/Canvas.

KORLEIS KOME I GONG?

Tilgang til Bolk får ein ved Feide-pålogging, men først må du bli registrert som brukar frå HVO. Ta kontakt med Marit Vartdal Engeset, mariteng@hivolda.no. Skriv namn, avdeling og mobilnummer i e-posten. 

Biblioteket har laga ei detaljert rettleiing for å kome i gong med Bolk. 
 

Det kan vere lurt å starte i god tid. Av og til kan det ta litt lenger tid med klarering, t.d. viss boka ikkje er registrert i Bolk eller ein treng utdrag som går ut over 15 %.

HJELP?

Klarering og ferdigstilling av kompendium må den enkelte emneansvarelege ta ansvaret for. Dersom du står fast, kan du få hjelp både i biblioteket og frå kontaktpersonar på avdelinga di. Bolk tilbyr også brukastøtte. 

Kontaktpersonar på avdelingane:

Kontaktpersonar i biblioteket:

Bolk brukarstøttehttp://bolk.no/forside/kontakt 
Tips: Det raskaste er å ringe!