Tilsettrepresentantval

Valresultatet er klart, valstyret meddeler 27/5- 2019 resultatet slik

Teknisk/administrativt representanter:

Fast representant:    Cecilie Røeggen
Vararepresentant:     Kjell Einar Dagfinrud

 

Faglige representanter:

Fast mannlig representant:    Eirik Søvik
Fast kvinnelig representant:   Silje Louise Dahl
Fast kvinnelig representant:   Randi Myklebust

1.    vararepresentant:                  Helga Synnevåg Løvoll
2.    vararepresentant:                  Nathalie Homlong
3.    vararepresentant:                  Jan Arne Halvorsen

Valgstyret gratulerer med valget og ønsker representantene lykke til med vervet. 
 

 

For valet av tilsettrepresentantar til høgskulestyret 2019-2023, vart det tysdag den 5. mars 2019 vedtatt følgande plan:

 

Veke 13 Onsdag 27/3 Valdato gjeras kjent
Veke 13 29/3 Manntalslister til gjennomsyn
Veke 13 f.o.m. fredag 29/3 t.o.m tysdag 23/4 kl. 12  Nominasjonsperiode
Veke 18 Måndag 29/4 kl. 12 Svarfrist for dei nominerte
Veke 18 Fredag 3/5 Presentasjon av dei nominerte kandidatane
Veke 19 6/5 Klagefrist om man ikkje står i manntalet
Veke 21 Måndag 20/5. kl. 08 t.o.m fredag 24/5 kl 14 Val