Nominerte studentrepresentantar til høgskulestyret

 

Irmelin Losvik

Navn: Irmelin Losvik
Alder
: 23 år
Studerer: 4.året på MAGLU1-7 (Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7.klasse).
Interesser: På fritiden liker jeg å lese, se på film og drive med studentaktiviteter

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vil jeg jobbe for at miljøet på skolen og i hver enkelt klasse blir best mulig med godt og relevant faglig utbytte. Jeg vil jobbe for bedre kommunikasjonen mellom foreleserne og mellom avdelingene og studentene.

Du skal stemme på meg fordi: Studentpolitikken er noe jeg har brent for og jobbet med i mange år. Diverse verv på høgskolen har gitt meg god erfaring som jeg skal bruke for å kjempe studentenes sak. Du bør stemme på meg fordi jeg kommer til å jobbe hardt for å være DIN stemme på skolen. 

 

Stine-Mari Sjøholt

Navn: Stine-Mari Sjøholt
Alder
: 31 år
Studerer: Master i Grunnskolelærer 5-10 
Interesser: Trening, matlaging, musikk og en god bok.

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vi jeg få opp en aktiv campus; en samlingsarena for alle. Jeg ønsker å fremme en forutsigbar og innholdsrik studiehverdag. Jeg bryr meg om din hverdag og fremtid.

Du skal stemme på meg fordi: Dette brenner jeg for! Jeg er engasjert med hjerte for studentene i Volda. Tidligere har jeg vært representant i studentparlamentet 18/19, studentrepresentant i læringsmiljøutvalget 18/19, hovedrepresentant i høgskulestyret i perioden 20/21. Jeg har bein i nesa, tar ansvar, er lydhør og målrettet. Jeg har en rolleforståelse for hva vervet innebærer, er forberedt, har kompetanse, er kompromissøkende, og jeg har mer å bidra med. Jeg vil sørge for at studentenes stemme skal høres.

 

Erik Giske

Navn: Erik Giske
Alder
: 27 år
Studerer: Bachelor Barnehagelærer, 3. studieår
Interesser: Bratt friluftsliv, musikk, motorsport, politikk

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vil jeg være en tydelig stemme for alle studenter.

Du skal stemme på meg fordi: Jeg har tidligere erfaring fra verv som styremedlem i annet styre, og jeg har som kvalitetsutvalgrepresentant alle studieår ved HiVolda fått en god innføring i hvordan fremme studenters interesser.

 

Ciprian Pater

Navn: Ciprian Pater
Alder
: 41 år
Studerer: Bachelor Planlegging og Administrasjon
Interesser: Jeg liker å tilegne meg kunnskap med primær fokus på fagstoff innenfor naturvitenskap, teknologi og humaniora, elsker for øvrig å lytte til elektronisk musikk, lage god mat å skrive ned mine tanker om alt mellom himmel og jord.

Om jeg blir valgt til høgskulestyret Jeg vil sørge for at stemmen til alle studenter blir hørt, med rett til medvirkning har vi sammen mulighet til å utgjøre en forskjell som gir bedre trivsel, økt faglig mestring og ikke minst en mer givende skolehverdag. Moderne brukervennlige kaffe og vareautomater skal vi også ha! 

Du skal stemme på meg fordi: Jeg vil bygge på tillit gitt fra medelevene for å tilrettelegge slik at alle kan få uttrykke sine meninger om skolen våres. Dette er for meg en kjempeviktig og privilegert oppgave som gir oss alle muligheten til å styrke vår egen læring og samholdet i felleskap.

 

Carolyn Hannigan

Navn: Carolyn Hannigan
Alder
: 23
Studerer: Journalistikk
Interesser: Jeg syr både nye klær og redesign og liker også å strikke. Jeg trives godt på fjellet og går tur så ofte jeg kan.

Om eg blir vald til høgskulestyret vil jeg jobbe for bedre struktur og tilrettelegging for studentene. Oppdatert pensum. Øke trivselen på tvers av de ulike studiene. Et godt kantinetilbud til allergener.

Du skal stemme på meg fordi jeg er initiativrik og får ting gjort. Jeg vil kjempe kampen for at studentene skal ha det best mulig og at alle skal trives og føle seg sett, både på campus og utenom skoletid.

 

Calvian Thomas Berget

Navn: Calvian Thomas Berget
Alder
: 20
Studerer: Bachelor i design, kunst og handverk, 1. året
Interesser: Grafisk design, kunst, politikk, næringsliv, katt 

Hva jeg vil: Jeg ønsker å ivareta studentenes interesser og sikre rettferdig behandling i klagesaker. Som student er det veldig naturlig for meg å engasjere meg for mine medstudenter. Det viktigste for meg er at alle får det beste studieoppholdet overhodet mulig. Jeg håper de som har noe på hjertet ikke nøler med å ta kontakt.

Hvorfor meg: Tidligere har jeg hatt flere ulike styreverv i forskjellige organisasjoner og deltatt på mange nasjonale konferanser. Jeg er også selvstendig næringsdrivende og fører alle rapporter selv. Å lese gjennom bunker med sakspapirer og jobbe organisatorisk er noe jeg har gjort før, og det gjør jeg gjerne igjen. 

 

Mats Ekeberg

Navn: Mats Ekeberg
Alder
: 35
Studerer: Grunnskolelærer 5-10, 4. året
Interesser: Fotball, mat, demokrati, skule, pedagogikk

Om jeg blir valgt til høgskulestyret vil jeg spørje kvifor mykje undervising på høgskulen er basert på «sitt stille og høyr i 4 timar-pedagogikk», når det dei seier på desse timane er at slik undervising ikkje funkar? 

Du skal stemme på meg fordi: Volda har ein av dei minste utdanningsinstitusjonane i Noreg, det er få uavhengige igjen. Sånne plassar er veldig viktige for samfunnet så ikkje alle "gjer likt". Og, sånne plassar treng eit styre med folk som aktivt vil stille vanskelege spørsmål. Eg er ein veldig engasjert student som mellom anna har erfaring med styringsgruppearbeid for utvikling av lærarutdanningskular, som dagleg leiar og styreleiar i bedrift, og som vara til høgskulestyret dette året.