Haust 2020: Val av studentrepresentantar for perioden 2020-2021

I perioden 1. oktober til 09. oktober 2020 skal to student­representantar og to vara veljast inn i Høgskulestyret.

Studentrepresentant i Høgskulestyret får vere med å bestemme viktige saker på høgskulen. Høgskulestyret har om lag sju møter i året og studentrepresentantane blir velt for eit år om gongen.

Høgskulestyret sine oppgåver:

Styret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Dei har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt, i samsvar med lover og dei rammene som overordna styresmakt gir.

Nominasjon og stemming

I perioden frå 18. august til 17. september kl. 14.00 kan studentar ved Høgskulen i Volda nominere seg sjølve eller andre studentar. 

Husk at valdeltaking er viktig

I perioden 1. oktober til 9. oktober 2020 skal det veljast 2 faste studentrepresentanter, samt to vararepresentanter.
Du kan stemme på éin kvinneleg og éin mannleg kandidat.
Valet går føre seg via SurveyXact. Du vil få tilsendt ein link til valet i studenteposten din 1. oktober, logg deg på her: e-post studentar

Viktige datoar for studentrepresentantvalet:

18. august. – 17. september, kl. 14.00: Nominasjonsperiode
21. september kl. 14.00: Svarfrist for de nominerte
23. september: Presentasjon av studentrepresentantane
23. september – 1. oktober: Valgkampperiode

1. oktober – 9. oktober kl. 14.00: Valperiode