Profile picture for user IngunnNo

Ingunn Elisabeth Teigen Blindheim

Rådgjevar

Studieadministrasjonen

Hovudoppgåver er studie- og karriererettleiing, knytt til våre fag og grader, og informasjon om høgre utdanning.

Kontaktperson for tilrettelegging for studentar

Sekretær for Læringsmiljøutvalet

Koordinator for semesterstart