Profile picture for user refvikki

Kim André Stavenæs Refvik

Stipendiat

Stipendiat

Utdanning

Master i Matematikkdidaktikk frå Universitetet i Stavanger.

Videreutdanning i IKT for lærere

Undervisning

PROG-110KFK - Programmering i skulen 1-10

PROG-17KFK - Programmering i skulen 1-7

PROG-510KFK - Programmering i skulen 5-10

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Coordinating Mathematical Competencies and Computational Thinking Practices from a Networking of Theories Point of View
Publisert 2023 av Andreas Lindenskov Tamborg, Kim André Stavenæs Refvik

Do Optional Programming Courses Affect Eighth-Grade Students' Mathematical Problem Solving?
Publisert 2023 av Kim André Stavenæs Refvik, Hilde Opsal

Computational thinking as a tool in primary and secondary mathematical problem solving: a literature review
Publisert 2022 av Kim André Stavenæs Refvik, Annette Hessen Bjerke

Students Undertaking an Elective Programming Course: Their Views on the Connection Between Programming and Mathematics
Publisert 2022 av Kim André Stavenæs Refvik, Annette Hessen Bjerke, Morten Misfeldt

A content analysis of SOLO-levels in different computer programming courses in higher education
Publisert 2020 av Martyna Katarzyna Fojcik, Marcin Fojcik, Olav Sande, Kim Andre Stavenæs Refvik, Torbjørn Frantsen, Hroar Saunes Bye

Korleis kan ein lærar vurdere matematikkoppgåver i digitale oppgåvedatabasar?
Publisert 2020 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

Anna

Korleis anvende PRIMM til introduksjon av programmering i matematikk?
Publisert 2022 av Kim André Stavenæs Refvik

Examples of Seymour Papert’s influence on mathematics teaching
Publisert 2022 av Kim Andre Stavenæs Refvik

Programmeringsstrategier i matematikk
Publisert 2021 av Kim Andre Stavenæs Refvik, Martyna Katarzyna Fojcik

Korleis kan du som lærar anvende PRIMM i arbeidet med programmering i matematikkundervisninga?
Publisert 2021 av Kim Andre Stavenæs Refvik

"Programmering i skule og lærarutdanning med fagfornyinga" eit intervju/samtale med Kim Refvik.
Publisert 2020 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Eit rammeverk for å analysere oppgåver frå digitale treningsdatabasar i matematikk
Publisert 2019 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

Programmering: Eksempel, utprøving og diskusjon
Publisert 2019 av Kim Andre Stavenæs Refvik

Programmering i realfag, Kva er det? Korleis kan vi gjere det? Og kvifor skal vi gjere det?
Publisert 2019 av Kim Andre Stavenæs Refvik

Programmering i grunnskulens matematikk, kvar startar vi?
Publisert 2019 av Kim Andre Stavenæs Refvik

Programmering, kva, kvifor og korleis, for Velle skule.
Publisert 2019 av Torbjørn Frantsen, Kim Andre Stavenæs Refvik

Det klassiske kinesiske puslespillet tangram i en moderne utgave
Publisert 2018 av Kim Andre Stavenæs Refvik

Programming in mathematics
Publisert 2018 av Kim Andre Stavenæs Refvik