Profile picture for user soerlieh

Haakon Hegsvold Sørlie

Stipendiat

Stipendiat

Historie 

 

Utdanning

Bachelor i historie fra Oxford Brookes university 2014-2017.

Mastergrad i historie fra universitetet i Tromsø 2018-2020.

 

Forskning

Min forskning fokuserer på tidlig nytid og da spesielt 1600-tallet. Så langt har jeg tematisk arbeidet mest med geistlig historie, utdanningshistorie og de europeiske trolldomsprosessene.

Mitt doktorgradsprosjekt skal analysere norm og praksis i embetsmennenes handel i Trondheim stiftamt i perioden 1596-1729. Prosjektet innebærer dermed en studie av korrupsjon, nettverksteori, samfunnseliter og maktforhold innad i regionen. 

 

Forskningsgrupper:

Mitt prosjekt er tilknyttet forskningsgruppen i kulturmøter ved Høgskulen i Volda. 

Jeg er også tilknyttet forskningsgruppen Creating the New North (CNN) ved universitetet i Tromsø. https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344552             

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Geistlighetens rolle i trolldomsprosessene i Finnmark 1620-1692
Publisert 2021 av Haakon Hegsvold Sørlie