Profile picture for user lingean

Anita Dyb Linge

Stipendiat

Stipendiat

Avdeling for samfunnsfag og historie, institutt for sosialfag. 

Stipendiat ved Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, 2017-2021.

Utdanna som ergoterapeut frå Høgskulen i Oslo og med Master of Public Administrations frå Copenhagen Business School.

Mitt Ph.d prosjekt handlar om korleis fedme og livsstilsending påverkar arbeidsdeltaking hos vaksne (18 til 67 år). Prospektiv kohortstudie med mixed methods design. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Fedme og livsstilsendring
Publisert 2018 av Anita Linge

Obesity and work absence
Publisert 2018 av Anita Linge, Wivi Andersen