Profile picture for user lingean

Anita Dyb Linge

Stipendiat

Avdeling for samfunnsfag og historie, institutt for sosialfag. 

Stipendiat ved Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, 2017-2021.

Utdanna som ergoterapeut frå Høgskulen i Oslo og med Master of Public Administrations frå Copenhagen Business School.

Mitt Ph.d prosjekt handlar om korleis fedme og livsstilsending påverkar arbeidsdeltaking hos vaksne (18 til 67 år). Prospektiv kohortstudie med mixed methods design. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Lifestyle modification for weight loss: Effects on cardiorespiratory capacity in patients with class II and class III obesity
Publisert 2021 av Finn Wammer, Andrea Haberberger, Anita Dyb Linge, Tor Åge Myklebust, Sveinung Vemøy, Dag Arne Lihaug Hoff

A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre–post evaluation
Publisert 2021 av Anne-Lene Sand-Svartrud, Gunnhild Berdal, Maryam Azimi, Ingvild Bø, Turid Nygaard Dager, Siv Grødal Eppeland, Guro Ohldieck Fredheim, Anne Sirnes Hagland, Åse Klokkeide, Anita Linge, Kjetil Tennebø, Helene Lindtvedt Valaas, Ann Margret Aasvold, Hanne Dagfinrud, Ingvild Kjeken

Lifestyle and work-related factors associated with work ability and work participation for people with obesity: A prospective observational study after vocational rehabilitation
Publisert 2021 av Anita Linge, Chris Jensen, Petter Laake, Stål Bjørkly

Changes to body mass index, work self-efficacy, health-related quality of life, and work participation in people with obesity after vocational rehabilitation : a prospective observational study
Publisert 2021 av Anita Linge, Chris Jensen, Petter Laake, Stål Bjørkly

Anna

Fedme og livsstilsendring
Publisert 2018 av Anita Linge

Obesity and work absence
Publisert 2018 av Anita Linge, Wivi Andersen