Profile picture for user hovdehi

Hildegunn Hovde

Høgskulelektor

Nynorsksenteret

Arbeidsoppgåver

- Generell sakshandsaming på FoU

- Rapportering frå interne støtteordningar

- Støtteordningar for stipendiatar

- Oppfølging av forskingsgrupper

- Koordinator for Nettverk for kvinner innan forsking ved Høgskulen i Volda

(Balanse - Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, Forskingsrådet)

 

Timelærar ved avdeling for kulturfag

- Musikk: Kunst, kultur og kreativitet ved BLU

 

Nynorsksenteret

 -  30 % engasjement med faglege aktivitetar og oppgåver knytt til barnehage og småskule