Profile picture for user salhus

Øystein Salhus

Høgskulelektor

Musikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Kultur for song og musikk i demensomsorga?
Publisert 2018 av Øystein Salhus, Anne-Sofie Egset

Anna

Musikk i demensomsorga
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Musikk i arbeid med personar som har demens
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Musikk og litteraturfestivalen Åram pluss
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Musikk møte
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Konsert på Vanylven omsorgsenter
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Vanylvsgapet
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Konsert i Volda Kyrkje
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Kerutzersonaten Ludvig Von Beethoven
Publisert 2019 av Øystein Salhus

Adventskonsert
Publisert 2019 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus, Stein Helge Solstad, Magnar Åm

Konsert for menneske med demens
Publisert 2018 av Øystein Salhus

Tango for to
Publisert 2018 av Øystein Salhus

Kammermusikk konsert, J.s. Bach konsert for to fiolinar Cæsar Franc Sonat i A dur
Publisert 2018 av Øystein Salhus

Musikk som helsebringande aktivitet i eldreomsorga
Publisert 2018 av Øystein Salhus

Bruk av kunst og kultur i behandling
Publisert 2014 av Øystein Salhus

Musikk som kommunkasjon og samhandling i arbeid med menesker som har demens
Publisert 2014 av Øystein Salhus

Kultur for sang og musikk? - et pilotprosjekt om systematisk bruk av musikk i demensomsorgen. Rapport nr. 50/2014. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda 29s.
Publisert 2014 av Anne-Sofie Egset, Øystein Salhus

Musikkterapi med demensdrammede
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Musikkterapi som kulturarbeid
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Veiledning innen musikkterapi i demensomsorgen
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Konsert under Nynorsk Festspel med gruppen "Grenselaust"
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Musikkterapi i demensomsorgen
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Hugen Lagnaden og livet
Publisert 2013 av Øystein Salhus

"Hugen lagnaden og livet"
Publisert 2013 av Øystein Salhus

"Hugen, Lagnaden og livet" "Ivar Aasen i ord og tonar"
Publisert 2013 av Øystein Salhus

Konsert med gruppen "Gerenselaust"
Publisert 2012 av Øystein Salhus

Johann Sebastian Bach. Juleoratoriet
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Adventskonsert
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Høstkonsert
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Musikkterapi i demensomsorg
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Konsert
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Musikkterapi i Barnehabilitering
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Nasjonal festkonsert
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Musikkterapi som baehandling
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Årstidene
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Konsert Volda Kirke
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Lyrikk og musikk
Publisert 2011 av Øystein Salhus, Fanny Holmin

“Har kulturfaget ein plass i arbeidet med likestilling og helse?”
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Konsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Konsert
Publisert 2011 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Høstkonsert
Publisert 2011 av Øystein Salhus

Messias
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Livskunst Kunst og kultur i habilitering
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Konsertprogram på konferansen "Livskunst"
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Konsertprogram på konferansen "Livskunst"
Publisert 2010 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Høstkonsert
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Når musikken vibrerer i barnet og klinger ut: Noen betraktninger fra en lytter
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Spel ved statsrådsbesøk
Publisert 2010 av Øystein Salhus

17. mai konsert
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Avslutningskonsert ved Sunnmøre Kammermusikkfestival
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Konsert med koposisjoner av studenter ved HVO
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Nyttårskonsert 2
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Nyttårskonsert 1
Publisert 2010 av Øystein Salhus

Adventskonsert 2009
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Innslag under utdeling av FOU-prisen 2009
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Førjulskonsert
Publisert 2009 av Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

Haydns symfoni nr. 104
Publisert 2009 av Øystein Salhus

Musikkinnslag under stiftelsesmøte for demensforeningen
Publisert 2009 av Øystein Salhus

Carmen
Publisert 2009 av Øystein Salhus

Vivaldis Gloria
Publisert 2009 av Henny Koppen, Elizabeth Oltedal, Øystein Salhus

"Først var bevegelsen" - en musikk-teaterframføring rettet mot 1.-7.klasse i grunnskolen. Turneer i regi av Rikskonsertene
Publisert 2000 av Marit Ulvund, Stein Helge Solstad, Øystein Salhus