Profile picture for user jr

Johann Roppen

Rektor

Leiing

Akademisk grad/academic degree:

Dr.polit

Doktorgrad/PhD:

Universitetet i Bergen

Tittel: 

Professor

Årstall og tittel på avhandling / Year and title of thesis:

2003 Orklas lange revolusjon. konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla medias norske aviser 1985-2000.

Hovudfag/Master degree:

Cand.polit., Universitetet i Bergen

Fag-/kompetanseområde/Ekspertkommentar

Journalistikk: (Gir ekspertkommentarer)
Medievitskap: (Gir ekspertkommentarer)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Journalistikkens samfunnsoppdrag [ISBN 978-82-7147-346-4] 264s.
Publisert 2010 by Johann Roppen, Sigurd Allern
Publisher: IJ-forlaget

Nye udfordringer for gamle medier : skandinavisk public service i det 21. århundrede [ISBN 9789189471863] 153s.
Publisert 2009 by Anker Brink Lund, Lars Nord, Johann Roppen
Publisher: Nordicom

Medieindustrien. Ei innføring i medieøkonomi [Lydbok] [ISBN 8252163424] 175s.
Publisert 2004 by Johann Roppen
Publisher: Det Norske Samlaget

Medieindustrien. Ei innføring i medieøkonomi [ISBN 8252163424] 175s.
Publisert 2004 by Johann Roppen
Publisher: Det Norske Samlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Media som industri
Publisert 2014 by Johann Roppen

Brukerinvolvering: fra passive mottakere til aktive produsenter
Publisert 2014 by Tor Bang, Jens Barland, Arne H. Krumsvik, Johann Roppen, Mona K Solvoll

Multimedia development of PSBs: A challenge for the Nordic Media Systems
Publisert 2010 by Johann Roppen, Lars Nord, Anker Brink Lund

Journalistikkens samfunnsoppdrag
Publisert 2010 by Johann Roppen, Sigurd Allern

Mediekonsern, teknologi og det norske mediesystemet
Publisert 2008 by Johann Roppen

Med stiftelser kan det gå lukt i fortapelsen
Publisert 2001 by Johann Roppen

Når aviser går på børs
Publisert 2001 by Johann Roppen

Medieeigarskap
Publisert 2000 by Johann Roppen

Industriell eigarskap og kontroll over massemedia : Orkla Media som kasus
Publisert 1997 by Johann Roppen, Lars J. Hulten

Den norske aviskronikken
Publisert 1997 by Johann Roppen, Thore Roksvold

Den norske kronikøren. = The Norwegian writer of feature article
Publisert 1992 by Johann Roppen

Anna

Volda: splitta om aleinegang
Publisert 2019 by Johann Roppen, Tor Johan Ekeland, Steinar Kristoffersen, Johanne Landsverk, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Skal Høgskulen i Volda fortsatt stå aleine? : styremedlemmer er ueinige med rektor
Publisert 2019 by Johann Roppen, Tor-Johan Ekeland, Steinar Kristoffersen, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Johanne Landsverk

Rektorer på Vestlandet tenker høyt om en strukturprosess 2.0
Publisert 2019 by Steinar Kristoffersen, Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Johann Roppen, Eva Tønnessen, Tove Lie

Disse tre lever fortsatt singellivet
Publisert 2019 by Johann Roppen, Steinar Kristoffersen, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Tove Lie

Vil helst være single - kan bli tvangsgiftet : høgskolenes rektorer møttes i Molde i går
Publisert 2017 by Hallgeir Gammelsæter, Vidar Ryther Myklebust, Johann Roppen

Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK 99s.
Publisert 2016 by Johann Roppen

Lokalavisene: Utryddingstrua samfunnsbyggjar?
Publisert 2016 by Johann Roppen

Omslagsfoto
Publisert 2016 by Johann Roppen

Sentraliseringen i høyere utdanning
Publisert 2016 by Johann Roppen, Hallgeir Gammelsæter, Stål Bjørkly, Svein Bråthen

Sentraliseringen i høyere utdanning
Publisert 2016 by Johann Roppen, Hallgeir Gammelsæter, Stål Bjørkly, Svein Bråthen

Sentraliseringen i høyere utdanning
Publisert 2016 by Johann Roppen, Hallgeir Gammelsæter, Stål Bjørkly, Svein Bråthen

Lokalavisa i framtida
Publisert 2016 by Johann Roppen

Samanbrot i norske media?
Publisert 2016 by Johann Roppen

Ung på Sunnmøre 2013 (UNGDATA)
Publisert 2014 by Johann Roppen

[Anmeldelse av] Redaksjonell kvalitet. Kvalitetssikring, evaluering og måling av journalistikk. Av Ragnhild Olsen
Publisert 2013 by Johann Roppen

Journalistikkforsking - mellom barken og veden?
Publisert 2013 by Johann Roppen

Intervju om pressestøtta i høve regjeringsforhandlingane
Publisert 2013 by Johann Roppen

Mer makt til Medietilsynet
Publisert 2013 by Johann Roppen

LOCAL NEWSPAPERS IN NORWAY – STABILITY IN A CHANGING MEDIA‐WORLD?
Publisert 2013 by Johann Roppen

Intervju med NRK Møre og Romsdal ang nedlegging av avisa Øy-Blikk
Publisert 2013 by Johann Roppen

Intervju med NRK Møre og Romsdal ang oppseiingar i Polaris Media
Publisert 2012 by Johann Roppen

Ein uventa nekrolog og ein forventa apologi
Publisert 2012 by Johann Roppen

Juriering for Møre og Romsdal journalistlag i samband med utdeling av Journalistprisar (foto)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Juryarbeid for Møre og Romsdal Journalistlag
Publisert 2011 by Johann Roppen

Ca 220 bidrag på www.vti-fotball.no (nyhendeartiklar- og notisar)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Eksklusiv avissuksess (Klassekampen, side 20)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Fem døgns direktesending på NRK2 under oppseiling (Nationenm side 18)
Publisert 2011 by Johann Roppen

... og usikkerhet på brett (Klassekampen)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Nisjeavisene øker (E24)
Publisert 2011 by Johann Roppen

I en egen klasse (Dagens Næringsliv, side 82)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Tjener gode penger (Dagens Næringsliv, side 82)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Presser lovgiverne - Oppkjøpsspekulasjoner rundt Edda Media kan sette fart på endringer i medielovgivningen (Klassekampen)
Publisert 2011 by Johann Roppen

TV 2-salg kan styrke NRK (Dagsavisen)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Kan være avhengig av lovendring (Dagbladet)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Tar opp kampen med Finn (Dagbladet)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Gullkantet redningspakke (Adresseavisen, side 26)
Publisert 2011 by Johann Roppen

Mediestøtten i Norge
Publisert 2011 by Johann Roppen

The case of Media Norge. Allocational mess – operational success?
Publisert 2011 by Johann Roppen

Kvifor trengst det avismoms?
Publisert 2011 by Johann Roppen

Eigarkonsentrasjon og journalistikk
Publisert 2011 by Johann Roppen

- Et tegn på at lisensen kan bestå
Publisert 2011 by Johann Roppen

Er det mogleg å drive objektiv kampanjejournalistikk? Analyse av avisdekninga av sjukehusstriden på Nordmøre/Romsdal i Romsdals Budstikke og Tidens Krav
Publisert 2011 by Johann Roppen

Kvifor trengst det avismoms?
Publisert 2011 by Johann Roppen

Økonomi og eigarskap i lokalaviser: Stabilitet og endring
Publisert 2010 by Johann Roppen

Markedsfinansiering og privatisering av allmennkringkasting 23s.
Publisert 2010 by Johann Roppen

Internasjonaliseringa av norsk mediekapital
Publisert 2010 by Johann Roppen

Teksten krymper
Publisert 2010 by Johann Roppen, Erling Sivertsen, Sigurd Høst

Competing in Poland: Business strategies of German and Nordic media companies
Publisert 2009 by Johann Roppen

Journalistikk og samfunnsdebatt : Møre og Møre-Nytt 1965-1990
Publisert 2009 by Johann Roppen

Tause høgskular?
Publisert 2009 by Erling Sivertsen, Johann Roppen

Forskarar i distrikta er ikkje tause
Publisert 2009 by Johann Roppen, Erling Sivertsen

Dagbladet ser på prisen
Publisert 2008 by Johann Roppen

Dagbladet fulgte etter VG
Publisert 2008 by Johann Roppen

Vårt Land som nasjonal strateg
Publisert 2008 by Johann Roppen

Aksjefall og sparebluss
Publisert 2008 by Johann Roppen

Ligger lavt - Bare noen tusen ser på Nyhetskanalen
Publisert 2008 by Johann Roppen

Populært å få papir levert hjem
Publisert 2008 by Johann Roppen

Når vaktbikkja biter
Publisert 2008 by Johann Roppen

Åpner for ny medielov
Publisert 2008 by Johann Roppen

Fortsatt billig med avis
Publisert 2008 by Johann Roppen

Mecom i fritt fall
Publisert 2008 by Johann Roppen

Salg kan gi lovtrøbbel
Publisert 2008 by Johann Roppen

- Ein prioriteringssak
Publisert 2008 by Johann Roppen

Kulturnytt (NRK)
Publisert 2008 by Johann Roppen

Medieskugge og mediestruktur
Publisert 2008 by Johann Roppen

Drikkevatn i media. Innhaldsanalyse av Aftenposten, Dagens Næringsliv, Kommunal Rapport, NTB og VG [ISBN 9788276612714] 40s.
Publisert 2008 by Johann Roppen, Berete Brenne

The commercial activities of the Public service broadcaster Norwegian Broadcasting Corporation (NRK): Change or continuity?
Publisert 2007 by Johann Roppen

Mediekonsern og ytringsfridom
Publisert 2007 by Johann Roppen

De økonomiske perspektiver for mediebedrifter i Norden: «Indre og ytre provinsialisering av nordiske medier. Konsentrasjon, ekspansjon og salg av mediekonsern.»
Publisert 2007 by Johann Roppen

Lokalavisa 1950-2005 : Ein nynorsk spesialitet?
Publisert 2007 by Johann Roppen

Transnational media expansion in the Nordic and Baltic region: The case of Orkla Media in Norway and Poland
Publisert 2007 by Johann Roppen, Adam Szynol

Nordic Public Service Broadcasting: Close neighbours - different strategies?
Publisert 2007 by Johann Roppen

Dagsnytt 18
Publisert 2007 by Johann Roppen

McDonald-journalistikk neste?
Publisert 2007 by Johann Roppen

Mediestruktur, mediehus og mediemangfald 36s.
Publisert 2006 by Johann Roppen

Media, milliardar, Mecom - men mangfald?
Publisert 2006 by Johann Roppen

Lærdom frå Mecom
Publisert 2006 by Johann Roppen

Multimedialitet og monodemokrati: Mediehus og lokalpolitikk
Publisert 2006 by Johann Roppen

Mindre avis, viktigare avis
Publisert 2006 by Johann Roppen

Challenges to scandinavian public service broadcasting in multimedia markets. By Anker Brink Lund, Lars Nord and Johann Roppen
Publisert 2006 by Johann Roppen

Mecom og journalistikken
Publisert 2006 by Johann Roppen

Nye Orkla Media
Publisert 2005 by Johann Roppen

Knowledge Management in the Media - Missing Links?
Publisert 2005 by Johann Roppen

Frå avis til multimediebedrift: Diversifisering i Bergens Tidende 25s.
Publisert 2005 by Johann Roppen

Journalistikk i mediehus 95s.
Publisert 2005 by Johann Roppen

Spår debatt om NRK
Publisert 2004 by Johann Roppen

Støtter Valgerd
Publisert 2004 by Johann Roppen

Først: Oslo. Sist: Bygda
Publisert 2004 by Johann Roppen

Dagbladet inn i bokbransjen
Publisert 2004 by Johann Roppen

Stategisk analyse av kommunestrukturen på Søre Sunnmøre [ISBN 8276922198] 96s.
Publisert 2004 by Jørgen Amdam, Johan Barstad, Inge Dyrhol, Johann Roppen, Geir Tangen

Doktorgradsutdanning i Volda
Publisert 2004 by Johann Roppen

Evaluering av Se og Hør 1998 - 2003 41s.
Publisert 2003 by Johann Roppen, Idar André Flo

Staten, konsernet og redaktørane : prøveførelesing for dr. politgraden 22s.
Publisert 2003 by Johann Roppen

Trivsel og integrasjon blant etniske minoritetar : ein kvalitativ studie av afghanske og somaliske flyktningar i to kommunar på Nord-Vestlandet : kortversjon [ISBN 8276922058] 32s.
Publisert 2003 by Ingun Klepp, Johann Roppen

Orklas lange revolusjon : konsern, redaktør og journalistikk i Orkla Medias norske aviser 1985-2000 [ISBN 8280330208] 347s.
Publisert 2003 by Johann Roppen

Einetale frå naken redaktør
Publisert 2003 by Johann Roppen

Er det ustoppeleg? Eigarkonsentrasjon i norske media
Publisert 2003 by Johann Roppen

EU-dekninga til norske media
Publisert 2003 by Johann Roppen

Norske bygdeaviser i tilknyting til reportasje om "Nordavær"
Publisert 2003 by Johann Roppen

Brukarundersøking for "Nyhetsbrev fra Innovasjon Møre" 1s.
Publisert 2003 by Johann Roppen

Orkla Medias redaktørar 1998 – og i dag?
Publisert 2003 by Johann Roppen

Bokmelding av "Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati" av Martin Eide (red.)
Publisert 2002 by Johann Roppen

Sluker Medie-Norge
Publisert 2002 by Johann Roppen

Om populærkultur og global politikk
Publisert 2002 by Johann Roppen

Frykter avisslakt i Telemark
Publisert 2001 by Johann Roppen

Fjernsyn i krigens teneste
Publisert 2001 by Johann Roppen

Det blå Orkla
Publisert 2001 by Johann Roppen

Journalistutdanning og kjønn: Studentar, lærarar og pensum 8s.
Publisert 2001 by Solfrid Vartdal, Johann Roppen

Ytringsfridom
Publisert 2001 by Johann Roppen

Forutsigbar motstand
Publisert 2001 by Johann Roppen

"Sansenes rike", filmsensur og filmkunst
Publisert 2001 by Johann Roppen

Regulering av eigarkonsentrasjon i Noreg
Publisert 2001 by Johann Roppen

Brukerundersøkelse av prosjektet "Videofon 1999-2000" 33s.
Publisert 2001 by Johann Roppen

Orkla i Noreg - og i Danmark
Publisert 2001 by Johann Roppen

Presentasjon av Nud*ist - dataprogram for kvalitativ tekstanalyse for Gruppe for Velferdsforsking, Høgskulen i Volda/Møreforsking
Publisert 2000 by Johann Roppen

Annonsesamkøyringar, aviskonsern og konkurranse
Publisert 2000 by Johann Roppen

"Kan ikke reddes", Kulturnytt NRK radio, 23. november
Publisert 2000 by Johann Roppen

Intervju med NRK Kulturnytt
Publisert 2000 by Johann Roppen

Intervju med NRK Møre og Romsdal om Orkla som medieeigar
Publisert 2000 by Johann Roppen

Intervju med NRK Buskerud
Publisert 2000 by Johann Roppen

Intervju i "Kultur & Medienytt" (Nyhetsblikk)
Publisert 2000 by Johann Roppen

Orkla som aviseigar
Publisert 2000 by Johann Roppen

Når aviser går på børs
Publisert 2000 by Johann Roppen

Media concentration and the role of the newspaper editor [Konfidensiell]
Publisert 2000 by Johann Roppen

Avis-sjakkens bønder
Publisert 2000 by Johann Roppen

Dobbel hermeneutikk i teori og praksis
Publisert 2000 by Johann Roppen

Hva vil Orkla gjøre med Berlingske?
Publisert 2000 by Johann Roppen

Orkla Tidende
Publisert 2000 by Johann Roppen

Fleire tjuvar på marknaden? : ein innhaldsanalyse av Aftenposten, Dagbladet, VG, Se og Hør og Hjemmet 27s.
Publisert 1998 by Johann Roppen

Tabell og metoderapport til: "Tjuvar på same marknad"? : ei samanlikning av innhaldet i Dagbladet, Verdens Gang, Se og Hør og Hjemmet 68s.
Publisert 1998 by Idar Flo, Johann Roppen

Myter om eigarkonsentrasjon
Publisert 1998 by Johann Roppen

"Tjuvar på same marknad"? : ei samanlikning av innhaldet i Dagbladet, Verdens Gang, Se og Hør og Hjemmet [ISBN 82-7692-115-9] 27s.
Publisert 1998 by Johann Roppen

Studieplan for 1-årig påbyggingsstudium i multimedia 15s.
Publisert 1997 by Johann Roppen

Mediekonsern og maktbalanse
Publisert 1997 by Johann Roppen

Eigarstrukturen i norsk dagspresse : mangfald med Orkla-garanti (fore drag under Forskingsdagane '97)
Publisert 1997 by Johann Roppen

Pressestøtta og eindagsavisene [ISBN 82-7692-044-6] 58s.
Publisert 1995 by Egil Hyldmo, Bjørnar Osnes, Johann Roppen