Profile picture for user KarenB

Karen Brænne

Førsteamanuensis

Kunst og handverk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Digitale læringsressursar i skulefaget Kunst og handverk
Publisert 2019 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Djupnelæring i Kunst og handverk
Publisert 2019 av Karen Brænne

Fagfornying i Kunst og handverk
Publisert 2019 av Karen Brænne

Digiglu - saman om ny undervisningspraksis
Publisert 2019 av Janne Heggvoll, Sissel Midtlid, Robert Steinnes, Rita Slotterøy, Karen Brænne

Det dreier seg om leire
Publisert 2019 av Karen Brænne, Sissel Midtlid

Kultur for “best practice” i kunst- og handverksfaget?
Publisert 2019 av Karen Brænne, Janne Heggvoll, Åshild Sævik

Begynnaropplæring i teikning -frå forskingsartikkel til praksisfelt
Publisert 2019 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Digital matpakkelunsj - KHdele og flipped classroom i KOH faget
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Teikneblyanten - ulike bly, ulike eigenskapar
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Co-produksjon i grafikk
Publisert 2018 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Eg let meg begeistre – erfaringar frå ein teikneprosess
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Bli kjent med eit motiv gjennom Procreate
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

I vekslinga mellom modellering og samteikning
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Teiknereiskapar - i perspektivet begynnaropplæring
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Varm opp før ei teikneøkt.
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Begynnaropplæring i teikning - eit djupdykk i fagbøker og kurslitteratur.
Publisert 2016 av Karen Brænne

Introduksjon - Teikning i perpektivet begynnaropplæring
Publisert 2016 av Karen Brænne

Teikning i perspektivet begynnaropplæring
Publisert 2016 av Karen Brænne

Dokumentasjon av studentarbeid – A-kandidaten
Publisert 2016 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Teikneopplæring – i perspektivet begynnaropplæring
Publisert 2016 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Design learning for tomorrow - design education from kindergarten to PhD
Publisert 2015 av Liv Merete Nielsen, Karen Brænne, Ingvill Gjerdrum Maus

Kunnskap gjev tryggleik
Publisert 2015 av Karen Brænne

Kunst og handverk i framtidsskulen. Ressurshefte for kunst og håndverk i grunnskolen. .
Publisert 2015 av Karen Brænne

Kommentar frå lærarar på siste plass
Publisert 2015 av Karen Brænne, Kjetil Sømoe

Kunst og handverk vert nedprioritert i Lærarløftet
Publisert 2015 av Karen Brænne

Dei vil alltid klaga og kyta
Publisert 2015 av Karen Brænne

Redd det raknar for kunstfaga
Publisert 2015 av Karen Brænne

Sviktende kompetanse i kunst og håndverk
Publisert 2015 av Karen Brænne

Robert Steinnes - ei forteljing om kunstnaren sitt virke
Publisert 2015 av Karen Brænne

Ludvigsen-utvalget og faget Kunst og håndverk
Publisert 2015 av Karen Brænne, Kjetil Sømoe

A-kandidaten. Ei undersøking av bachelorstudentar sine studieprosessar og arbeid som blir verdsett av fagfelleskapet Kunst og handverk
Publisert 2015 av Karen Brænne

Fremtidens skole, Ludvigsen utvalget Bærende prinsipp for kunst- og håndverksfaget i et fremtidsperspektiv 9s.
Publisert 2014 av Karen Brænne, Kjetil Sømoe

Forskingsprosjektet A-kandidaten
Publisert 2014 av Karen Brænne, Åshild Sævik, Janne Heggvoll

A-kandidaten
Publisert 2014 av Karen Brænne

Visuell grammatikk -frå ein fagdidaktisk ståstad
Publisert 2014 av Karen Brænne

Utan tittel. Måleri, 170x170cm
Publisert 2013 av Karen Brænne

Framtidens klasserom
Publisert 2013 av Karen Brænne

Nettstudium i Kunst og handverk - sosiale medium som ressurs
Publisert 2013 av Karen Brænne

Nytt treårig studium: faglærarutdanning i formgiving, kunst og handverk
Publisert 2013 av Karen Brænne

Bæ, bæ, lille lam har du noko ull?
Publisert 2013 av Karen Brænne

Visual grammar – A literature review
Publisert 2013 av Karen Brænne

Vurdering i praktiske fag - tilhøve ord og handling (45 min føredrag basert på eige doktorgradsarbeid)
Publisert 2012 av Karen Brænne

Kunstutstilling av studentarbeid/Stiller ut skulearbeidet
Publisert 2012 av Karen Brænne

Utstilling av studentarbeid
Publisert 2012 av Karen Brænne

Å lære sløyd via nettet
Publisert 2012 av Karen Brænne

Studentarbeid ut av klasseromet!
Publisert 2012 av Karen Brænne

Design Literacy - Knowledge and Meaning in Context
Publisert 2012 av Karen Brænne, Liv Merete Nielsen

Biletillustrasjonar utstilt ved Volda Kunstlag desember 2011
Publisert 2011 av Karen Brænne

Holsaum og dorullforming: Om verdsetjing av fagleg kvalitet i kunst- og handverksfaget
Publisert 2010 av Karen Brænne

Mellom ord og handling : om verdsetjing i kunst- og handverksfaget [ISBN 9788254702277] 172s.
Publisert 2009 av Karen Brænne

Yggdrasil
Publisert 2006 av Karen Brænne

Å utfordre den praktiske fagkunna Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06
Publisert 2006 av Karen Brænne

Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06. Basiskunnskapar og kunnskapsdimensjon
Publisert 2006 av Karen Brænne

Art and design education : a modernity origin and its consequences
Publisert 2006 av Karen Brænne

The Ideological Curricula of Art and Design Education
Publisert 2005 av Karen Brænne

Grunnskulefaget Kunst og handverk - ei artikulering av praksis gjennom eit læringsteoretisk perspektiv
Publisert 2004 av Karen Brænne

4 unge i Volda
Publisert 2004 av Karen Brænne

Kunst og designdidaktikk i lærerutdnning - Praksisfellesskap og kunnskapsutvikling
Publisert 2004 av Karen Brænne

Kunst- og designdidaktikk i lærerutdanning. Praksisfellesskap og kunnskapsutvikling
Publisert 2004 av Karen Brænne

Paper III Ideologiar, haldningar og kunnskapssyn innan fagfeltet kunst- handverk- og designfagdidaktikk. Metodiske utfordringar ved prosjektet
Publisert 2003 av Karen Brænne

Transdisciplinary Research and the Making Professions
Publisert 2003 av Karen Brænne

Kunnskapsdimensjonen innan fagområdet formgjeving
Publisert 2002 av Karen Brænne

Ei kartlegging av fagområdet formgjeving i eit vitskapsteoretisk perspektiv
Publisert 2002 av Karen Brænne