Profile picture for user heggvoja

Janne Heggvoll

Høgskulelektor

Kunst og handverk

Utdanning

Master i Formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen i Oslo

 

Undervisning

KOH 131, Visuell kommunikasjon I

KOH 203, Visuell kommunikasjon II

KOH 138, Fagdidaktikk, kunst og formkultur

KOH 139, Entreprenørskap i kreative næringar

Grunnskulelærarutdanninga, Visuell kompetanse

 

Faglege interessar

Digital design

Kunst

Film og formidling

 

Forskingsgruppe

Medlem av forskingsgruppa A- kandidaten

 

Noverande forskingsprosjekt

Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

Teikning- i perspektivet begynnaropplæring

A- kandidaten - dokumentasjon og formidling av sterke studentprestasjoner i Kunst og handverk

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Hvordan virkelighetsnære problemstillinger gjør seg gjeldende i kunst og håndverk - en analyse av den nye læreplanen LK20
Publisert 2021 av Janne Heggvoll, Eva Lutnæs

Korleis bruke ein digital skaparverkstad/makerspace i design, kunst og handverk?
Publisert 2020 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Utvikling av casefilmar for kunst- og handverksfaget
Publisert 2020 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Digitale læringsressursar i skulefaget Kunst og handverk
Publisert 2019 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Digiglu - saman om ny undervisningspraksis
Publisert 2019 av Janne Heggvoll, Sissel Midtlid, Robert Steinnes, Rita Slotterøy, Karen Brænne

Kultur for “best practice” i kunst- og handverksfaget?
Publisert 2019 av Karen Brænne, Janne Heggvoll, Åshild Sævik

Begynnaropplæring i teikning -frå forskingsartikkel til praksisfelt
Publisert 2019 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Digital matpakkelunsj - KHdele og flipped classroom i KOH faget
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Teikneblyanten - ulike bly, ulike eigenskapar
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Co-produksjon i grafikk
Publisert 2018 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Eg let meg begeistre – erfaringar frå ein teikneprosess
Publisert 2018 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Bli kjent med eit motiv gjennom Procreate
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

I vekslinga mellom modellering og samteikning
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Teiknereiskapar - i perspektivet begynnaropplæring
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Varm opp før ei teikneøkt.
Publisert 2017 av Janne Heggvoll, Karen Brænne

Dokumentasjon av studentarbeid – A-kandidaten
Publisert 2016 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

Teikneopplæring – i perspektivet begynnaropplæring
Publisert 2016 av Karen Brænne, Janne Heggvoll

MENINGER "En arbeidslivsrelevant undervisning"
Publisert 2015 av Janne Heggvoll

Formgivingsfagkonferansen 2014: et innlegg om prosjektet Stopshop 2013, med relasjon til faget Kunst og håndverk
Publisert 2014 av Janne Heggvoll

Magasindesign
Publisert 2014 av Janne Heggvoll

Nytt emne ved Høgskolen i Volda: Entreprenørskap i kulturnæringar
Publisert 2014 av Janne Heggvoll

Forskingsprosjektet A-kandidaten
Publisert 2014 av Karen Brænne, Åshild Sævik, Janne Heggvoll