Profile picture for user holmens

Sofie Emilie Holmen

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Faglege interesser:

  • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
  • Fleirspråklegheit
  • Norsk som andrespråk
  • Skriving

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Språksammenlikning i norskfaget
Publisert 2018 av Sofie Emilie Holmen

L’ouverture à la diversité linguistique – Des exemples de Norvège
Publisert 2018 av Sofie Emilie Holmen

Les langues en Norvège et la langue norvégienne
Publisert 2018 av Sofie Emilie Holmen

Å sammenlikne språk i norskfaget
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Staveutfordringar til elevar på mellom- og ungdomstrinnet
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Staveutfordringar på mellomtrinnet
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Developing language awareness in teacher education in Norway
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Flerspråklighet som ressurs for alle elever
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Å stave korrekt: Pedantisk pirk eller uttrykk for nasjonal danning?
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Les langues dans les pays nordiques et la diversité linguistique en Norvège
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Les langues en Norvège et le plurilinguisme comme ressource pour tous les élèves
Publisert 2017 av Sofie Emilie Holmen

Språklig mangfold – en ressurs i lærerutdanningen
Publisert 2016 av Birgitte Fondevik, Sofie Emilie Holmen

La diversité linguistique norvégienne à l'heure actuelle
Publisert 2016 av Sofie Emilie Holmen

La diversité linguistique – Une ressource dans la formation des enseignants
Publisert 2016 av Sofie Emilie Holmen

Mangfold som ressurs i språkundervisningen
Publisert 2016 av Sofie Emilie Holmen

Staveferdigheter i bokmål på 5., 6., 8. og 9. trinn
Publisert 2015 av Sofie Emilie Holmen

Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk
Publisert 2015 av Sofie Emilie Holmen

Staveferdigheter i norsk bokmål på 5. trinn
Publisert 2015 av Sofie Emilie Holmen, Jorunn Aske

Språkmangfold i utdanningen – en ressurs
Publisert 2015 av Sofie Emilie Holmen, Birgitte Fondevik

Language encounters in teacher education
Publisert 2014 av Sofie Emilie Holmen

Norsklærerrollen i den flerspråklige skolen
Publisert 2014 av Sofie Emilie Holmen, Birgitte Fondevik Grimstad

Korleis stiller vi faglege krav til studentane?
Publisert 2013 av Sofie Emilie Holmen

Grunnskolelærerstudentenes forkunnskaper om språk og grammatikk
Publisert 2013 av Sofie Emilie Holmen

Språkmøter i lærerutdanningen
Publisert 2013 av Sofie Emilie Holmen

Språkmøter i lærerutdanningen
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad, Sofie Emilie Holmen

Kva er godt nok?
Publisert 2005 av Kari Tenfjord, Ann-Kristin Kleppe Helland, Sofie Emilie Holmen, Ørjan Leren, Maria Elisabeth Moskvil, Katrin Saarik, Aasne Vikøy