Profile picture for user gjelstenmo

Monica Gjelsten

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Akademisk grad: Høgskulelektor/Lektor med tilleggsutdanning

Akademisk utdanning

2013 - 2016 - Master i lesing og skriving, Universitetet i Oslo og Hoyskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

2015 - 2016 - Praktisk Pedagogisk utdanning (PPU), Høgskulen i Volda.

2012 - 2012 - Fordjuping, mellomfag: Gotikken som førestelling og realitet, Universitetet i Oslo.

2013 - 2013 - Fordjuping: Litteratur og sjukdom, Høgskulen i Volda.

1999 - 2012 - Bachelor i kultur - og samfunnsfag, Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda.

Forskargrupper

2018 - Aktiv i forskargruppa for tidleg literacy i barnehagen, Høgskulen i Volda.

Yrkesutdanning

2000 - 2002 Grafisk design, Norges Kreative Fagskole, Oslo.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin