Profile picture for user km

Kjetil Arve Myskja

Førstelektor

Institutt for språk og litteratur

Utdanning:

Hovudfag i engelsk frå Universitetet i Trondheim.

Andre fag: norsk og historie

Faglege interesser:

Omsetjingsstudiar

Engelsk grammatikk

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin