Profile picture for user HildeO

Hilde Randi Osdal

Førstelektor

Institutt for språk og litteratur

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege : forklaringar med arbeidsoppgåver 214s.
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 300s.
Publisert 2004 av Odd Monsson, Hilde Osdal, Ove Langlo, Pål Hamre

Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 [ISBN 82-7661-207-5] 309s.
Publisert 2004 av Pål Hamre, Ove Langlo, Odd Monsson, Hilde Osdal

Anna

Feil type språklege og kulturelle ressursar?
Publisert 2021 av Randi Myklebust, Gunnhild Bergset, Birgitte Fondevik, Kristin Rostad Gangstad, Julia Melnikova, Hilde Randi Osdal

Å lære eit mindretalsspråk som andrespråk. Ein studie av språkvilkår for ungdomsskuleelevar med annan morsmålsbakgrunn i to nynorskkommunar
Publisert 2019 av Hege Myklebust, Hilde Randi Osdal

Norsk som andrespråk = bokmål? Norskopplæring for innvandrarar i nynorskkommunar
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Bokmål eller nynorsk? - Norskopplæring for innvandrarar i nynorskkommunar
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Bokmål eller nynorsk? - Norskopplæring for innvandrarar i nynorskkommunar.
Publisert 2018 av Hilde Randi Osdal

Studentar frå heile verda lærer norsk
Publisert 2018 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Kvifor vandrar stadig fleire innvandrarar inn i den nynorske skriftkulturen? Ein presentasjon.
Publisert 2017 av Hilde Randi Osdal

Norsk i Ørsta = nynorsk?
Publisert 2017 av Lars Ivar Nordal, Hilde Randi Osdal

Norsk for vaksne innvandrarar = bokmål?
Publisert 2017 av Hilde Randi Osdal

Innvandrarar må kunne nynorsk
Publisert 2016 av Hilde Randi Osdal

Kvifor vandrar stadig fleire innvandrarar inn i den nynorske skriftkulturen?
Publisert 2016 av Hilde Randi Osdal

Internasjonale studentar og fagskriving
Publisert 2015 av Hilde Randi Osdal, Reidun Aambø

Nynorsk som opplæringsmålform for fleirspråklege
Publisert 2015 av Birgitte Fondevik, Hilde Randi Osdal

Internasjonale studentar – fagskriving på andrespråket
Publisert 2015 av Hilde Randi Osdal

Norskfaget i GLU 5-10: Ei undersøking basert på tilsende styringsdokument frå fem lærarutdanningsinstitusjonar
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal, Kjell-Arild Madssen

Fagskriving når norsk er andrespråket
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal

Målform i vaksenopplæringa: Kvifor har så få vaksne innvandrarar vandra inn i den nynorske skriftkulturen?
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal

Norsk 1 og 2 i GLU 5-10
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal, Kjell-Arild Madssen

Internasjonale studentar - fagskriving på andrespråket
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal, Reidun Aambø

Kvifor har så få vaksne innvandrarar vandra inn i den nynorske skriftkulturen?
Publisert 2014 av Hilde Randi Osdal

Nynorsk for nye nordmenn – «å ramme uskyldige»?», kronikk i samband med Språkåret 2013
Publisert 2013 av Hilde Randi Osdal

Val av målform hjå vaksne innvandrarar i nynorskkommunar,
Publisert 2012 av Hilde Randi Osdal

Nynorsk som opplæringsmål for vaksne innvandrarar
Publisert 2010 av Hilde Osdal

Nynorsk for vaksne innvandrarar
Publisert 2010 av Hilde Osdal

Norsk 1 i allmennlærarutdanninga - mangfald og likskap
Publisert 2010 av Hilde Osdal

Skriving på praktiske norskkurs for studenter fra utlandet
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Krav til fagkunnskapar i matematikk, norsk og pedagogikk i Norsk 1 i allmennlærarutdanninga
Publisert 2009 av Hilde Osdal

NYMY - frå rammeplan til fagplan : kunnskapskrav til studentar i Norsk1, allmennlærarutdanninga
Publisert 2008 av Hilde Osdal

Nynorsk i andrespråksopplæringa [ISBN 9788276612653] 31s.
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Nynorsk for innvandrarar?
Publisert 2007 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Nynorsk i andrespråksopplæringa
Publisert 2006 av Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Osdal

Sunnmørsprisen 2005 til Olaug Nilssen
Publisert 2006 av Hilde Osdal

Det norske språkmangfaldet - for alle?
Publisert 2006 av Hilde Osdal

Typisk norsk å vere uhøfleg ? : bokmelding av "Typisk norsk å være uhøflig"/(red.) Reidun Aambø
Publisert 2006 av Hilde Osdal

Rasmus og Sivert M. Dahle - Vestlandslærarar og Venstremenn
Publisert 2005 av Hilde Osdal

Bokkafe : intervju med Brit Bildøen
Publisert 2005 av Hilde Osdal

Nynorsk i andrespråksopplæringa : med vekt på erfaringar frå vaksenopplæringa
Publisert 2005 av Hilde Osdal

Nynorsk i andrespråksopplæringa
Publisert 2004 av Hilde Osdal

Fag og fagnad : festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 [ISBN 8276612075] 309s.
Publisert 2004 av Pål Hamre, Ove Langlo, Odd Monsson, Hilde Osdal

Sunnmørsprisen 2002 til Ragnar Hovland
Publisert 2003 av Hilde Osdal

Fordomane kjem i Noreg
Publisert 2002 av Hilde Osdal

Manglende nynorskopplæring hindrer integrering
Publisert 2002 av Hilde Osdal

Typisk norsk å vere uhøfleg ? : bokmelding av "Typisk norsk å være uhøflig"/(red.) Reidun Aambø
Publisert 2001 av Hilde Osdal

Typisk norsk å vere uhøfleg ? : bokmelding av "Typisk norsk å være uhøflig"/(red.) Reidun Aambø
Publisert 2001 av Hilde Osdal

Nynorsk i opplæringa av innvandrarar : utfordringar i vaksenopplæringa
Publisert 2001 av Hilde Osdal