Profile picture for user gh

Geir Petter Hjorthol

Professor

Institutt for språk og litteratur

Utdanning

Cand. philol. Hovudfag i nordisk


Doktorgrad

Dr. Philos. (NTNU 2011)

Avhandling: TilbaketrekningaLitteraturens politikk i Dag Solstads forfattarskap (Oslo: Det Norske Samlaget 2011)


Forskingsinteresser

Moderne nordisk litteratur, litteratur og politikk, litteratur og historie, litteratur og musikk   
 

Forskingsgrupper ved HVO

Litteratur og musikk, Nynorsk skriftkultur

 

Igangverande forskingsprosjekt

Prosaens musikk (Solstad, Vaage, Fløgstad)

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Tilbaketrekninga : litteraturens politikk i Dag Solstads forfattarskap [ISBN 978-82-521-8001-5] 362s.
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol, Tom Egil Hverven
Publisher: Det Norske Samlaget

Lesande og skrivande bønder. Foredrag frå eit symposium [ISBN 82-7661-231-8] 168s.
Publisert 2005 av Atle Døssland, Geir Hjorthol

Mellom sann skrift og mytisk røynd [ISBN 82-7661-203-2] 183s.
Publisert 2004 av Rakel christina Granaas, Geir Hjorthol, Nora Simonhjell

Populærlitteratur : ideologi og forteljing 285s.
Publisert 1995 av Geir Petter Hjorthol
Publisher: Det Norske Samlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Ein nynorsk roman? Om Kjartan Fløgstads skriftkulturelle praksis
Publisert 2019 av Geir Petter Hjorthol

Romanen som resonansrom. Om musikken i Dag Solstads "16.07.42"
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol

Den raude staden. Eit improvisert møte med Lars Amund Vaages dikt
Publisert 2016 av Geir Petter Hjorthol

Å gå på filleryer. Historie og repetisjon i Kjartan Fløgstads Grand Manila
Publisert 2015 av Geir Petter Hjorthol

Å gjenta fortida baklengs. Om Lars Amund Vaages Kunsten å gå
Publisert 2012 av Geir Petter Hjorthol

Ein nynorsk identitet? : nynorsk skriftkultur - mellom populisme og elitisme
Publisert 2004 av Geir Hjorthol

Vekk herfra! makt og motstand i Arild Asnes, 1970
Publisert 2004 av Geir Hjorthol

"Bipersonens øyeblikk" - ideologi og kjærleik i Dag Solstads Genanse og verdighet
Publisert 2000 av Geir Hjorthol

Mimesis, metafiksjon og melodrama : Dag Solstads Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
Publisert 1998 av Geir Hjorthol

Portalen til nynorsk-lyrikken : om Ivar Aasens lyrikk
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø, Geir Hjorthol

"So flådde dei Aasen, og lema han sund: hei fara, og lema han sund: og boka vog sekstan og tjuge pund" : om å skrive ein lang Aasen-biografi
Publisert 1997 av Stephen J. Walton, Geir Hjorthol

På spor etter Aasen-biletet : Anders Hovdens Ivar Aasen i kvardagslaget
Publisert 1997 av Geir Hjorthol

Ivar Aasen?
Publisert 1997 av Geir Hjorthol

Om biografien som historiografisk diskurs
Publisert 1997 av Stephen J. Walton, Geir Hjorthol

Anna

Den raude staden. Poesikonsert
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol, Lars Amund Vaage, Andreas Barth

Den raude staden. Samtale om eit litterært-musikalsk prosjekt.
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol, Lars Amund Vaage

Repetisjon som hending. Eit performativt blikk på litteratur og musikk.
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol

Kristian Lødemel Sandberg: Kapitalistisk skuld etter 1989. Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad. Andreopposisjon ved doktordisputas.
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol

Den nynorske romanen. Ein skriftkulturell praksis
Publisert 2018 av Geir Petter Hjorthol

Den raude staden
Publisert 2017 av Geir Petter Hjorthol

Tilbaketrekning som vold. Ein kommentar til Professor Andersens natt
Publisert 2015 av Geir Petter Hjorthol

Skeptiske fagfolk
Publisert 2014 av Giuliano D'Amico, Geir Petter Hjorthol

Den raude staden - poesikonsert
Publisert 2014 av Geir Petter Hjorthol

Tekst og improvisasjon. Om samarbeidet mellom Lars Amund Vaage og Quest
Publisert 2014 av Geir Petter Hjorthol

Samtale med Øystein Orten, Agnes Ravatn og Ragnar Hovland
Publisert 2013 av Geir Petter Hjorthol

Kjemper for frihet
Publisert 2013 av Geir Petter Hjorthol

Jazz og lyrikk - Lars Amund Vaage møter Quest
Publisert 2013 av Geir Petter Hjorthol

Fiksjonens funksjon i representasjon av fortida
Publisert 2013 av Geir Petter Hjorthol

Historia som fiksjon - eit teoretisk blikk på litteratur og historie
Publisert 2013 av Geir Petter Hjorthol

Tilbaketrekninga: Litteraturens politikk i Dag Solstads forfatterskap [ISBN 978-82-471-2779-7] 276s.
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol

Dag Solstad og litteraturens politikk
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol

Fortsatt politisk Solstad
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol

Forteljing og gjentaking: Lars Amund Vaages Kunsten å gå
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol

Ibsen med Rancière. Et dukkehjem og det politiske
Publisert 2011 av Geir Petter Hjorthol

Lesande og skrivande bønder. Foredrag frå eit symposium. Festskrift til Jostein Fet [ISBN 82-7661-231-8] 168s.
Publisert 2005 av Atle Døssland, Geir Petter Hjorthol

Tarjei Vesaas : eit landskap
Publisert 2004 av Geir Hjorthol

Mellom sann skrift og mytisk røynd : festskrift til Jan Inge Sørbø i høve 50 års-dagen [ISBN 8276612032] 183s.
Publisert 2004 av Rakel Christina Granaas, Geir Hjorthol, Nora Simonhjell

Gangster mot sin vilje
Publisert 2002 av Geir Hjorthol

Tre forfattarar - mange fantasiar : utstilling
Publisert 2002 av Geir Hjorthol

Ideologi og kjærleik i Dag Solstads Genanse og verdighet
Publisert 2000 av Geir Hjorthol

Bipersonens revolt - subjektivitet og ideologi i Dag Solstads Genanse og verdighet
Publisert 2000 av Geir Hjorthol, Malan Marnersdóttir, Jens Cramer

Litteraturteori : Innføring for norsk grunnfag 45s.
Publisert 1998 av Geir Hjorthol

Kriminalromanen - høg eller låg litteratur? (foredrag under Forskingsdagane '97)
Publisert 1997 av Geir Hjorthol

Forteljingar om Ivar Aasen : Aasen-resepsjonen i fortid og notid [ISBN 82-7661-068-4] 122s.
Publisert 1997 av Geir (red.) Hjorthol

Er May Grethe Lerums "Livets døtre" gode bøker?
Publisert 1997 av Geir Hjorthol

Forfattaren i eksil : Kjartan Fløgstad og biografien [ISBN 82-7661-052-8] 86s.
Publisert 1996 av Geir Hjorthol