Profile picture for user aasab

Åsa Sundnes Bruheim

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Teaching

Further education for primary school teachers: Engelsk 1 for 1.-7. årssteg, Kompetanse for kvalitet

English in teacher education: Engelsk 1 i grunnskulelærarutdanning for 1.-7. trinn

 

Interests:

Teaching English as a second/foreign language

Picture books and children's literature

Information and communication technology in the language classroom

 

Research projects:

Reading picture books in the English specialisation subject

Teaching English in year one

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Presentasjon av erfaringar frå engelsk i DigiGLU
Publisert 2022 av Kim-Daniel Vattøy, Åsa Sundnes Bruheim

"Too much about Manchester United": Biletbøker som autentiske tekstar i faget Fordjuping i engelsk.
Publisert 2018 av Åsa Sundnes Bruheim

Picture Books as Authentic Texts for Language Learning
Publisert 2014 av Åsa Sundnes Bruheim