Profile picture for user neplean

Anemari Neple

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Jeg forsker først og fremst på moderne nordisk litteratur, med vekt på lyrikk. For tiden arbeider jeg spesielt med forfatterskapene til Tone Hødnebø, Gyrðir Elíasson og Nils Chr. Moe-Repstad. I 2018 publiserte jeg en monografi om Tor Ulvens forfatterskap, og sammen med andre har jeg redigert flere antologier. Siste utgivelse: Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap (red. med Kari Jegerstedt og Per Arne Michelsen, 2023).

 

 

Faglig bakgrunn

Ph.d., Universitetet i Bergen 2016.

Cand. Mag. og Mastergrad fra Universitetet i Bergen. Fagkrets: Allmenn litteraturvitenskap, filosofisk estetikk, verdenshistorie og utøvende musikk fra Griegakademiet (hovedinstrument: cembalo).

 

Undervisning

Nordisk litteratur på alle nivåer. Spesielt ansvar for SKR304: Nynorsk samtidslitteratur

 

Faglige interesser

Moderne nordisk litteratur, litteratur og musikk, feministisk litteratur.

 

Forskningsgrupper 

Volda medvitsforum

Forskingsgruppe for litteratur

Nordisk nettverk for arbeiderlitteraturforskning

 

Monografi

2018En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap. Oslo: Gyldendal.

 

Redigerte bøker

2023 – Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Redigert av Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen og Anemari Neple. Oslo: SAP.

2020 – Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet. Redigert av Lars Julius Halvorsen, Anemari Neple og Paul Bjerke. Bergen: Fagbokforlaget.

2017 Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Redigert av Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen og Anemari Neple. Bergen: Alvheim og Eide.

 

Foto: Julie Pike. Gjengitt med tillatelse

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Nynorsk samtidslitteratur og skriftkultur. Festskrift til Geir Hjorthol [ISBN 978-82-02-82670-3] 218s.
Publisert 2023 av Anemari Neple, Stig Jarle Helset, Endre Otto Brunstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap [ISBN 9788230402658] 431s.
Publisert 2023 av Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen, Anemari Neple
Publisher: Scandinavian Academic Press

Logikker i strid – kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet [ISBN 978-82-450-3492-9] 480s.
Publisert 2020 av Lars Julius Halvorsen, Anemari Neple, Paul Bjerke
Publisher: Fagbokforlaget

En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap [ISBN 9788205518803] 263s.
Publisert 2018 av Anemari Neple
Publisher: Gyldendal Litteratur

Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon [ISBN 978-82-90359-98-5] 309s.
Publisert 2017 av Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple
Publisher: Alvheim og Eide akademisk forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Eventyrets mørke, vitenskapens lys (og omvendt). Eksperimenter, besvergelser og magi i Tone Hødnebøs "Mørkt kvadrat"
Publisert 2024 av Anemari Neple

"Vent ikke noe beskjedenhet fra meg". Om kanoniseringen av en forfatter
Publisert 2023 av Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen, Anemari Neple

Sterk legitimitet under eksternt press
Publisert 2020 av Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, Anemari Neple

To kretsløp i oversatt litteratur
Publisert 2020 av Paul Bjerke, Anemari Neple, Lars Julius Halvorsen

Skjønnlitteratur for barn og unge: Mange avslag og frustrasjon
Publisert 2020 av Paul Bjerke, Anemari Neple

Skjønnlitteratur for voksne: Forutsigbarhet og få avslag
Publisert 2020 av Paul Bjerke, Anemari Neple

Godt nok for innkjøp? Kvalitet i vurderingsutvalgene og i det litterære feltet
Publisert 2020 av Anemari Neple

Kvalitet i litteraturen: Paradokser, dilemmaer og praktiske løsninger
Publisert 2020 av Anemari Neple

«Jeg er trett – trett – trett!» Alle kvinners blad og kritikken av «husmorparadiset» på 1950-tallet
Publisert 2020 av Synnøve Skarsbø Lindtner, Anemari Neple

Skjellsettende oppdagelser. Den unge Tor Ulven, Vinduet og Gyldendal på 1970-tallet
Publisert 2019 av Anemari Neple

"Og jeg reiser meg …" Om frigjøring, kraft og fellesskap i et oversett dikt av Gunvor Hofmo
Publisert 2018 av Anemari Neple

The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad
Publisert 2018 av Synnøve Skarsbø Lindtner, Anemari Neple

«Skulde hun gifte sig, vilde hun bli forsørget!» Husmoren som utopi i norsk arbeiderlitteratur
Publisert 2017 av Anemari Neple

At skrive som Anton Webern. Intermedial genrehistorie i Tor Ulvens Webernvariationer.
Publisert 2015 av Anemari Neple

"Alt som har en stemme blir stille." Om å lese musikalske referanser i Tor Ulvens forfatterskap.
Publisert 2015 av Anemari Neple

Shoshana Felman
Publisert 2008 av Anemari Neple

Erkjennelse og trøst – teologi, retorikk og musikk i J.S. Bachs Actus Tragicus
Publisert 2005 av Anemari Neple

Eit sjølvforsvar i fotnotar – ein introduksjon til Dubravka Ugresic
Publisert 2004 av Anemari Neple, Bråtveit Inger

Anna

Føreord: Ein kunnskapsrik, allsidig og lun forskar og formidlar
Publisert 2023 av Anemari Neple, Stig Jarle Helset, Endre Otto Brunstad

Tor Ulven i Gyldendals arkiv.
Publisert 2023 av Anemari Neple

"Dersom jeg er blomstene i vinduet ditt, er jeg ingen romantiker, men tilhører en annen familie». Det skjøre og det voldsomme i Nils Christian Moe-Repstads lyrikk
Publisert 2023 av Anemari Neple

Tor Ulvens kortprosa
Publisert 2023 av Anemari Neple, Fredrik Stenhjem Hagen

Poesiens pris: Tor Ulven og Triztan Vindtorn
Publisert 2023 av Anemari Neple

«Opne augo no»: Om trøst, trass og tilegnelser i Gyrðir Elíassons «Drøymevegring»
Publisert 2023 av Anemari Neple

Krig og kjærlighet: Ekteparet Vesaas
Publisert 2022 av Fredrik Stenhjem Hagen, Anemari Neple

Oppvask: Retorikk, ritualer og rutiner i Husmorboka (1963) og Jon Almaas' Slik blir du husets herre (2002)
Publisert 2021 av Anemari Neple

Tor Ulvens univers
Publisert 2021 av Anemari Neple

Ole Karlsen: Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon
Publisert 2019 av Anemari Neple

Salmedikteren som gjør skrik til bønn. Om Svein Ellingsen.
Publisert 2019 av Arne Guttormsen, Anemari Neple

Ultima kontekst: Tor Ulven og Søppelsolen. Panelsamtale ledet av Audun Vinger
Publisert 2019 av Anemari Neple, Jon Øivind Bylund Ness

Lyrikksalong: Virkelighetslyrikk. Samtale ledet av Fredrik Hagen
Publisert 2019 av Anemari Neple, Janne Stigen Drangsholt

Heftig og beskjeden: Kritikaryndlingen Tiller. Tekst i katalog til utstillinga "Innanfrå, utanfrå - Carl Frode Tillers litterære metode. Aasen-tunet 2019
Publisert 2019 av Anemari Neple

Oversyn og avmakt: Carl Frode Tiller og Livsveven. Tekst i katalog til utstillinga "Innanfrå, utanfrå - Carl Frode Tillers litterære metode. Aasen-tunet 2019
Publisert 2019 av Anemari Neple

Merke etter liv. Om Torborg Nedreaas og Marie Takvam. Samtale med Irene Iversen og Jan Inge Sørbø. Ledet av Anemari Neple.
Publisert 2019 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø, Irene Iversen

Lyrikksalong: Edith Södergran. Samtale ledet av Fredrik Hagen.
Publisert 2019 av Anemari Neple, Ebba Witt-Brattström

Anemari Neple om "En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap"
Publisert 2018 av Anemari Neple, Morten Moi

"Glem alt De vet, Tor Ulven"
Publisert 2018 av Anemari Neple, Astrid Hygen Meyer

Bokslipp: En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap. Anemari Neple i samtale med Emma Helene Heggdal.
Publisert 2018 av Anemari Neple, Emma Helene Heggdal

Om Tor Ulvens forfatterskap: Anemari Neple i samtale med Morten Moi.
Publisert 2018 av Anemari Neple

Tor Ulven arbeidet ikke i isolasjon
Publisert 2018 av Anemari Neple

"Under sterk tvil: Mitt navn er Tor Ulven". Tor Ulvens korrespondanse med Gyldendal
Publisert 2018 av Anemari Neple

Musikken i Torborg Nedreaas' "Musikk fra en blå brønn"
Publisert 2018 av Anemari Neple

Torborg Nedreaas-seminaret 2018: "Jenter fra Bergen". Samtale om og omkring Torborg Nedreaas' forfatterskap med Irene Iversen, Gunnar Staalesen og Anemari Neple. Ledet av Per Buvik (lagt ut som podcast under Litteraturhuset i Bergen)
Publisert 2018 av Per Buvik, Irene Iversen, Anemari Neple

Å dikte en verden. Arkeologiske referanser og mytiske forestillinger i to dikt av Tor Ulven
Publisert 2018 av Anemari Neple

Olav H. Hauges Dropar i austavind
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø, Anemari Neple

Lyrikksalong. Olav H. Hauge: Dropar i austavind
Publisert 2018 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø

Torborg Nedreaas' 111-årsdag. Panelsamtale: Irene Iversen, Grethe F. Syéd og Anemari Neple
Publisert 2017 av Anemari Neple, Irene Iversen, Grethe Fatima Syed

Verdiar i krise: Ekteparet Vesaas
Publisert 2017 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø

Doktorens hjørne: "Vi fortsetter forbi ordene". Erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap.
Publisert 2017 av Anemari Neple

Lyrikksalong: Emily Dickinson
Publisert 2017 av Anemari Neple

"Vi fortsetter forbi ordene". Erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap [ISBN 978-82-308-3189-2] 262s.
Publisert 2016 av Anemari Neple

En lesning av «Angola» fra Gunvor Hofmos Mellomspill: Dikt (1974) med særlig vekt på diktets formspråk.
Publisert 2016 av Anemari Neple

Tekst og historisk kontekst: Amalie Skrams "Forrådt" som eksempel
Publisert 2016 av Anemari Neple

Var husmoren en arbeider? Om husmorparadokset i norsk arbeiderlitteratur.
Publisert 2016 av Anemari Neple

Lyrikksalong: Stein Mehren
Publisert 2016 av Anemari Neple

Biografi som poesi? Om Ted Hughes' Birthday Letters.
Publisert 2016 av Anemari Neple

Lyrikksalong: Sylvia Plath og Ted Hughes.
Publisert 2016 av Anemari Neple

"Vi fortsetter forbi ordene". Eksistens, erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap - opposisjon og panelsamtale.
Publisert 2015 av Marius Wulfsberg, Anemari Neple

"Vi fortsetter forbi ordene". Eksistens, erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap - En presentasjon.
Publisert 2015 av Anemari Neple

"Er dødsriket her?" Mytiske erkjennelsesstrategier i Tor Ulvens kortprosa
Publisert 2015 av Anemari Neple

Gjest på jorden. Om Gunvor Hofmos lyrikk.
Publisert 2015 av Anemari Neple

Tor Ulvens lyrikk - en introduksjon
Publisert 2015 av Anemari Neple

Husmoren som arbeider? "Med støv på hjernen" og den norske husmorideologien.
Publisert 2014 av Anemari Neple

Post festum? Om feminisme, bølger og blinde felt (før og nå)
Publisert 2014 av Anemari Neple

Fem litteraturvitere om psykoanalysen. (Enquete): Anemari Neple
Publisert 2014 av Anemari Neple

Feminisme under press
Publisert 2014 av Anemari Neple

"Disse tingene som bare blir borte". Søppel som kunst og kontrast i Tor Ulvens forfatterskap
Publisert 2014 av Anemari Neple

Søppel som kunst og kontrast i Tor Ulvens forfatterskap
Publisert 2014 av Anemari Neple

Anmeldelse av Anne Marit Myrstad: Husmora i fokus. Den norske husmorfilmen 1953–1972. (Tapir akademisk forlag 2012)
Publisert 2013 av Anemari Neple

Tekst, intertekst og kontekst. Om å lese musikalske referanser i Tor Ulvens tekster 15s.
Publisert 2012 av Anemari Neple, Erling Aadland, Ingrid Nielsen

Nostalgi og nytolkning: 50-tallets estetikk før og nå
Publisert 2012 av Anemari Neple

Å skrive som Anton Webern. Tor Ulvens Webernvariasjoner
Publisert 2012 av Anemari Neple

Om filosofi og litteratur
Publisert 2011 av Anemari Neple

Tor Ulvens paradoksale kjærlighetsdikt.
Publisert 2010 av Anemari Neple

"Vi fortsetter forbi ordene..." En introduksjon til Tor Ulvens forfatterskap
Publisert 2010 av Anemari Neple

Min metode
Publisert 2009 av Anemari Neple, Kjerstin Gjengedal

Ujevnt om Ulven. Anmeldelse av Janike Kampevold Larsen: Å være vann i vannet. Forestilling og virkelighet i Tor Ulvens forfatterskap (Gyldendal 2008)
Publisert 2009 av Anemari Neple

En orfisk vending i et mindre språk? Om Tor Ulvens "Konsert XXIV (opera buffa: duett)" (15 s.)
Publisert 2009 av Anemari Neple

Konstruktive erkjennelsesstrategier i Tor Ulvens forfatterskap, med vekt på iscenesettelse og kartlegging. (20 s.)
Publisert 2008 av Anemari Neple

Music as Action and Space in Tor Ulven’s Stone and mirror. (10 s.)
Publisert 2008 av Anemari Neple

Disappearance, Moves, Escapes. Constructive Strategies to Knowledge in Tor Ulven’s Prose. (10 s.)
Publisert 2008 av Anemari Neple

Anskuelsens Akvarium: Erkjennelsesproblematikk og grenseerkjennelse i Tor Ulvens sene prosa, med vekt på fire historier fra Vente og ikke se 121s.
Publisert 2006 av Lars Sætre, Anemari Neple

Milde ljos, milde himmel! Over stokk og stein i Olaug Nilssens univers
Publisert 2005 av Anemari Neple