Profile picture for user vm

Vidar Kjetil Myklebust

Førstelektor

Institutt for sosialfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Sosialarbeidaren på Vestlandet og vurdering av rammevilkår
Publisert 2019 by Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2018 by Tor Johan Ekeland, Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Mental health among former students with special educational needs who now are in their mid-30s
Publisert 2017 by Jon Olav Myklebust, Vidar Kjetil Myklebust

Anna

Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales
Publisert 2018 by Alf Roger Djupvik, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Andy Pithouse, Charlotte Brookfield, Alyson Rees

Social work in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers
Publisert 2018 by Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2016 by Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust, Randi Bergem

"Mental health problems among vulnerable people in the mid-thirties." Presentasjon på symposium: "Communities, Families and Schooling in Educational Researsch"
Publisert 2014 by Vidar Kjetil Myklebust