Profile picture for user vm

Vidar Kjetil Myklebust

Førstelektor

Institutt for sosialfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

New public management and practitioner autonomy in children’s services in Norway and Wales: views from the frontline
Publisert 2019 av Alf Roger Djupvik, Andrew Pithouse, Vidar Kjetil Myklebust, Alyson Rees, Charlotte Brookfield, Tor Johan Ekeland

Sosialarbeidaren på Vestlandet og vurdering av rammevilkår
Publisert 2019 av Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Mental health among former students with special educational needs who now are in their mid-30s
Publisert 2017 av Jon Olav Myklebust, Vidar Kjetil Myklebust

Brukarperspektivet på foreldremekling ved samlivsbrot.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Skilsmissemekling på norsk. Evaluering av programgjennomføring.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Gir skilsmissemekling resultat?
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Skilsmissemekling: Modellar og perspektiv.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Anna

Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales
Publisert 2018 av Alf Roger Djupvik, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Andy Pithouse, Charlotte Brookfield, Alyson Rees

Social work in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust, Randi Bergem

"Mental health problems among vulnerable people in the mid-thirties." Presentasjon på symposium: "Communities, Families and Schooling in Educational Researsch"
Publisert 2014 av Vidar Kjetil Myklebust

Foreldremekling. Brukarperspektivet. Forskingsrapport nr, 23. [ISBN 82-7692-092-6] 219s.
Publisert 1996 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Foreldremekling. Meklarperspektivet. Forskingsrapport nr, 12. [ISBN 82-7692-062-4] 209s.
Publisert 1996 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Veksthuset Møre og Romsdal. Rekruttering og behandlingsavbrot i institusjon for stoffmisbrukarar [ISBN 82-7692-040-3] 179s.
Publisert 1994 av Vidar Kjetil Myklebust

Starten på eit veksthus. Ein studie av startfasen for Veksthuset i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport nr, V 9202 99s.
Publisert 1992 av Vidar Kjetil Myklebust

Mekling i skilsmisseprosessen. Del II: Brukaren. Rapport nr 8905. [ISBN 82-90426-58-5] 142s.
Publisert 1989 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Mekling i skilsmisseprosessen. Del I: Meklaren. Rapport nr 8806. [ISBN 82-90426-45-3] 100s.
Publisert 1988 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust