Profile picture for user tje

Tor-Johan Ekeland

Professor

Institutt for sosialfag

Utdanning

  • Cand. psychol., Universitetet i Bergen
  • Dr.philos., Universitetet i Bergen

Forsking og interessefelt

  • Psykisk helsevern - kunnskapsgrunnlag, recovery
  • Vitskapsteori
  • Medikalisering og psykologisering
  • Profesjonsutøving, kunnskap og nyliberal styring
  • Identitet, makt og sosialisering i nyliberal kontekst
  • Familevern, konflikt og mekling

Undervisning og rettleiing

  • Master i helse- og sosialfag: Meistring og myndigjering
  • PhD i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse - vilkår og utvikling (Programleiar)

Forsking

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Konflikt og konfliktforståelse - For helse- og sosialarbeidere (3.utgave) [ISBN 978-82-05-56483-1] 227s.
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland
Publisher: Gyldendal Akademisk

Psykisk helsevern – En kunnskapsplattform [ISBN 978-82-93171-47-8] 90s.
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse – for helse- og sosialarbeidere [ISBN 9788205471986] 223s.
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland
Publisher: Gyldendal Akademisk

Psykologi for sosial- og helsefagene [ISBN 9788202334383] 312s.
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland, Oddmar Iversen, Grethe Nordhelle, Anbjørg Ohnstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.) [ISBN 978-82-0537491-1] 253s.
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen
Publisher: Gyldendal Akademisk

Psykologi for sosial- og helsefag [ISBN 8202217784] 271s.
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland, Oddmar Iversen, Anbjørg Ohnstad, Grethe Nordhelle
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland
Publisher: Gyldendal Akademisk

Psykologi for sosial og helsefag [ISBN 8202217784] 271s.
Publisert 2004 av Grethe Nordhelle, Tor-Johan Ekeland, Oddmar Iversen, Anbjørg Ohnstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Psykologi for sosial- og helsefag 271s.
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Konflikt og konfliktforståelse 223s.
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland
Publisher: Gyldendal Akademisk

Psykologi for sosial- og helsefag 271s.
Publisert 2004 av Anbjørg Ohnstad, Tor-Johan Ekeland, Grethe Nordhelle, Oddmar Iversen
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Krisebevissthet og medisinsk leseevne
Publisert 2023 av Thor Eirik Eriksen, Tor Johan Ekeland, Linn Okkenhaug Getz, Jan Inge Sørbø, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen, Anna Luise Kirkengen

Governing by commissioning services - Implementing alcohol screening and brief interventions in hospital settings in Norway
Publisert 2023 av Ole Næss, Tor Johan Ekeland, Espen Kristian Ajo Arnevik, Janne Årstad, Torgeir Gilje Lid

Myndiggjorte brukere og umyndiggjorte hjelpere
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Social workers in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers
Publisert 2021 av Tor-Johan Ekeland, Vidar Myklebust

The Motivations of Pilgrimage Walking the St.Olav Way in Norway
Publisert 2020 av Nanna Natalia Karpinska Dam Jørgensen, John Eade, Tor Johan Ekeland, Catherine Anne Nicole Lorentzen

Psychotherapy: An Illusion that works
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study
Publisert 2020 av Joakim Finne, Tor Johan Ekeland, Ira Malmberg-Heimonen

The processes, effects and therapeutics of pilgrimage walking the St. Olav Way
Publisert 2020 av Nanna Natalia Karpinska Dam Jørgensen, John Eade, Tor Johan Ekeland, Catherine Anne Nicole Lorentzen

Individualisering og patologisering. En kulturkritikk
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

New public management and practitioner autonomy in children’s services in Norway and Wales: views from the frontline
Publisert 2019 av Alf Roger Djupvik, Andrew Pithouse, Vidar Kjetil Myklebust, Alyson Rees, Charlotte Brookfield, Tor Johan Ekeland

Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk
Publisert 2018 av Lill Susann Ynnesdal Haugen, Vegard Haugland, Andreas Envy, Marit Borg, Tor Johan Ekeland, Norman Anderssen

Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

A participatory discourse analysis of service users’ accounts of meeting places in Norwegian community mental health care
Publisert 2018 av Lill Susann Ynnesdal Haugen, Andreas Envy, Tor Johan Ekeland, Marit Borg, Norman Anderssen

Psykiatriske diagnoser - en videnskritikk
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Psykiatridiagnosar - til pasientens beste? :
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

«Her er det rom for medmenneskelighet» : ansattes erfaringer med recovery innen ACT-modellen i Norge og Danmark
Publisert 2017 av Eva Skov Meese, Tor Johan Ekeland

How can context and discourse affect teachers' and mental Health Professionals interactions With adults with mental illness?..
Publisert 2017 av Arnhild Lauveng, Sidsel Tveiten, Tor-Johan Ekeland, Torleif Ruud

Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts
Publisert 2016 av Lill Susann Ynnesdal Haugen, Andreas Envy, Marit Borg, Tor-Johan Ekeland, Norman Anderssen

Treating symptoms or assisting human Development: Can different environmental conditions affect personal Development for patients With severe mental illness? A qualitative study
Publisert 2016 av Arnhild Lauveng, Sidsel Tveiten, Tor-Johan Ekeland, Torleif Ruud

Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science
Publisert 2016 av Anna Luise Kirkengen, Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen

Innovasjon og styring - logikker som knirker?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Når følelser skaper konflikt på jobb
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Same diagnosis, different lives . A qualitative study of adults with severe mental illness, in treatment and education
Publisert 2015 av Arnhild Lauveng, Sidsel Tveiten, Tor-Johan Ekeland, Torleif Ruud

Psykiatridiagnosar - ein kunnskapskritikk
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Frå objekt til subjekt - og tilbake? : om tilhøvet mellom kunnskap, praksis og styring
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Barns fornemmelse for brudd : erfaringer med å vokse opp med skilte foreldre
Publisert 2014 av Ottar Ness, Toril Reitan, Agnar Meling, Lena Kristiansen, Lillian Husby, Tor-Johan Ekeland

Når staten vil være terapeut : en diskursanalyse av prosjektet ""Brukerrettet kvalitetsutvikling"" i familievernet
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland, Åse Aurdal, Ingrid Myklebust Skjelten

The knowledge concealed in users' narratives, Valuing clients' experiences as coherent knowledge in their own right
Publisert 2014 av Ragnfrid Eline Kogstad, Tor-Johan Ekeland, Jan Kåre Hummelvoll

Etikken før evidensen
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap
Publisert 2013 av Anna Luise Kirkengen, Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen

Metasynthesis and bricolage: an artistic exercise of creating a collage of meaning
Publisert 2013 av Liv Grethe Kinn, Helge Holgersen, Tor-Johan Ekeland, Larry Davidson

Sjelens ingeniørkunst. Om psykologien og psykologenes selvforståelse
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl? : om forholdet mellom rammevilkår og psykoterapi
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid: konfeksjon eller skreddersøm?
Publisert 2012 av Liv Grethe Kinn, Tor-Johan Ekeland, Haldor Byrkjeflot

Autonomiens betydning og vilkår ved ambulante akutteam. En teoretisk analyse
Publisert 2012 av Monika Gullslett Winness, Tor-Johan Ekeland

In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients' narratives on turning points and processes of gradual change
Publisert 2011 av Ragnfrid Eline Kogstad, Tor-Johan Ekeland, Jan Kåre Hummelvoll

Klinisk autonomi i evidensens tid : styringspolitiske utfordringer for klinisk praksis
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland, Jon Stefansen, Nils-Olaf Steinstø

Medikalisering - epistemologiske forutsetninger
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Kliniske og anvendte tema i psykologien
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Mennesket som sosialt og kulturelt vesen
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Epistemological Responsibility and A Candle in the Darkness: A Review of Robert D. Stolorow's Trauma and Human Existence
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Mekling - en kontekstuell modell
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Emotional, self-conceptual, and relational characteristics of bullies and the bullied
Publisert 2010 av Eivind Meland, Jan Henrik Rydning, Stian Ellingsen Lobben, Hans-Johan Breidablik, Tor-Johan Ekeland

Hva er evidensen for evidensbasert praksis?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Psykologi - den gode kunnskapen?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner
Publisert 2008 av Per Arne Rød, Tor-Johan Ekeland, Frode Thuen

Psykoterapi - ein kulturkritikk
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen

The negotiation of Identity among People with Mental Illness in Rural Communities
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland, Randi Bergem

Psykisk sjuke som medborgarar
Publisert 2006 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Høgskulane og utdanning for praksis
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbaseret behandling: Kvalitetssikring eller instrumentalistisk feljgrep
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Roller: Organisasjonens skuespill
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland, Anders Skogstad, Ståle Einarsen

Kroppsdekorering, helse og identitetsutvikling
Publisert 2004 av Lars Jørgen Vik, Hans-Johan Breidablik, Tor-Johan Ekeland, Eivind Meland

Tenåringer med piercing og tatovering
Publisert 2004 av Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik, Lars Jørgen Vik, Tor-Johan Ekeland

Identitet og integrasjon menneske med psykiske lidingar i små samfunn
Publisert 2004 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Identitet og integrasjon. Menneske med psykiske lidingar i små samfunn
Publisert 2004 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Tenåringer med piercing og tatovering
Publisert 2004 av Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik, Lars Jørgen Vik, Tor-Johan Ekeland

Kroppsdekorering, helse og identitetsutvikling
Publisert 2004 av Lars Jørgen Vik, Hans-Johan Breidablik, Tor-Johan Ekeland, Eivind Meland

Ein diagnose av diagnosar i psykiatrien
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Vitskap, evidens og makt
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

La médiation obligatoire avant le divorce
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Den terapeutiske samtalen. Om vitskapsteoretiske dilemma i behandlingsforskning
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Den biomedisinske arkitekturen som maktdiskurs
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Placebofenomenet - hvordan kan det forstås?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Placebofenomenet - hvordan kan det forstås?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Placebo - ein paradigmatisk anomali?
Publisert 1999 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling : kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak
Publisert 1999 av Tor-Johan Ekeland

Brukarperspektivet på foreldremekling ved samlivsbrot.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Skilsmissemekling på norsk. Evaluering av programgjennomføring.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Gir skilsmissemekling resultat?
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Skilsmissemekling: Modellar og perspektiv.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Parkonfliktar - ei attribusjonsteoretisk analyse
Publisert 1997 av Tor-Johan Ekeland

The healing context and efficacy in psychotherapy : psychotherapy and the Placebo phenomenon
Publisert 1997 av Tor-Johan Ekeland

Kultur og natur - ein naudsynt einskap : om Gregory Bateson
Publisert 1995 av Tor-Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Metaterapeutiske refleksjoner
Publisert 1994 av Tor-Johan Ekeland

Anna

Kven bør skamme seg?
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kvar vart det av "det sosiale"?
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Er ADHD virkelig?
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

-Du burde ha visna for lengst
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon og terapi
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon som hjelperessurs
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Betyr økt «etterspørsel» i psykisk helsevern økning i psykiske lidelser?
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Historiske perspektiv på kunnskap og praksis i psykisk helsevern
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis i psykisk helevern
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Normalitet og avvik - historiske perspektiv
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Konflikter i arbeidslivet
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Til forsvar for Jantelova
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Grunnlagsproblemer i psykisk helsearbeid
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Relasjonsarbeid i hjelpeyrker
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap i barnevernet
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapog makt
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon - ein undervurdert helseressurs
Publisert 2023 av Tor Johan Ekeland

Manualization of social work. A comparison between Wales and Norway
Publisert 2023 av Alf Roger Djupvik, Alyson Rees, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Charlotte Brookfield, Andy Pithouse

Placebo - en relasjonell helseressurs
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon i helsearbeid
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressur. Virksomme faktorer i psykoterapi
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Makt, etikk og kunnskap i profesjonsutøvelse
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Identitetshavari? Kjent for allmennleger?
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Verdighet, mestring og myndiggjøring
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Frå psykiatri til psykisk helsevern - kunnskapsperspektiv
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Vitskapsteori for hjelpeyrker
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Fra psykiatri til psykisk helsevern - utfordring for kunnskapen?
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Er vekst og utvikling alltid framgang? Perspektiv på akademia
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Sykdom og avvik - historiske perspektiv
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Plagede jenter i selvets tid - nyliberal oppvekst
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Makt, kunnskap og krenking
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Konflikthåndtering og konfliktforståing i barnevernet
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap, etikk og praksis
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Barnevernets kunnskapsgrunnlag
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Birgit inviterer: Podcast Mad in Norway
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Evidens og makt
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Myndiggjorte brukere og umyndiggjorte hjelper
Publisert 2022 av Tor Johan Ekeland

Evidens, styring og skjønnets forvitring
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Meklerens samfunnsmandat og rolleforståelse: dilemma og utfordringer
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Mekling
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Kreftomsorg: Kommunikasjon med pårørande
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Terapeuten
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Konflikt og ledelse
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv, psykisk helsearbeid
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsevern og kunnskapsgrunnlag
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Konflikt
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsevern - kunnskapsperspektiv
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis: Etikken før evidensen
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Historiske og kulturelle perspektiv på sykdom og avvik
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Plagede jenter i individualismens tid
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsevern - en kunnskapsplattform
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Makt, kunnskap og praksis
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Oppvekst i individualismens tid. Utfordringer og dilemma.
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Myndiggjorte brukere og umyndiggjorte hjelpere
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Makt, kunnskap og etikk i profesjonsutøvelse
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Konflikthåndtering
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Barnevernet som kunnskapsfelt
Publisert 2021 av Tor Johan Ekeland

Meklingsarbeid
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Konflikthåndtering i helseledelse
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid - historie og kunnskap
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid - kunnskap og praksis
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Vitenskapsteori - hvorfor det?
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Å håndtere konflikter
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsutvikling i psykisk helsevern
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Moderne lidelser i den nyliberale kultur
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Makt og krenking in arbeid med barn og unge
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Konflikthandtering i miljøarbeid
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Evidensbaserte praksisar og praksisbaserte evidensar
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis: Etikken før evidensen
Publisert 2020 av Tor Johan Ekeland

Oppvekst i nyliberale samfunn
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Leiarutfordringar i arbeid med konflikter
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Leiing og konflikthandtering
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologisk forståelse av barn og unges psykiske vanskar
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Meklingstradisjoner
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid og oppvekst
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Ledelse og konflikthåndtering
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Teori og praksis i mekling
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Frå psykiatri til psykisk helsevern - Framtidsperspektiv
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Når Staten vil være terapeut - Om grenseoverskridingar i nyliberal styring
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Psykiske helseplager i et kulturpsykologisk perspektiv
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Møter allmennleger fenomenet identitetshavari?
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis i rehabilitering Er evidensbasert praksis svaret?
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologiske perspektiv på oppvekstproblem
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Konfliktarbeid
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv - psykisk helse
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Konflikt og megling
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Frå psykiatri til psykisk helsevern. Perpsektiv på kunnskap.
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Konfliktforståing og konflikthandtering i foreldresaker
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapssyn og evidens – etiske implikasjoner for praksis.  
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologiske perspektiv på oppvekst og rus
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis. Historiske spenninger – objektivering eller subjektivering?
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Oppvekstvansker i nyliberal kontekst
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon i profesjonelle relasjoner
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologiske perspektiv på born og unge sine vanskar
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Kommunikative utfordringar og dilemma i psykososialt arbeid
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Barnevernets kunnskapsgrunnlag
Publisert 2019 av Tor Johan Ekeland

Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?
Publisert 2019 av Ane Ugland Albæk, Tor Johan Ekeland, Marit Sanner, Glorija Grabovac

Volda: splitta om aleinegang
Publisert 2019 av Johann Roppen, Tor Johan Ekeland, Steinar Kristoffersen, Johanne Landsverk, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Paradoksale pakker
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Trongare vilkår for normalitet
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Når det vi ikke vet hva er, leger
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Paradoksale pakker
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Frå psykiatri til psykisk helse vern - Hva med kunnskapsgrunnlaget?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

«Individuell fridom og autonomi – Individuell fridom og autonomi. Samfunnsmessig fråskriving av ansvar?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Meklingsperspektiv
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Patologisering av livet
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Hjernen. Arena for mange fags ansvar…
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Fra psykiatri til psykisk helsevern
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Konflikthåndtering i psykososialt arbeid
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Konflikt i helseledelse
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap - dilemma i moderne oppvekst
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap – dilemma i nyliberal sosialisering
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Frå psykiatri til psykisk helsevern - utfordringar for praksis
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv og biologisering i psykiatri
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Om konflikt i praksis og rettleiing
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Konflikt - grunnleggende perspektiv
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap og praksis i psykisk helsearbeid
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Perspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Professional discretios - terms and conditions within neoliberal govering
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Plagede jenter i selvets tid
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologiske perspektiv på barn og unges problemer
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Autonomi - muligheter eller påbud?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Moderne lidelser – En kulturdiagnose
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Grenser for folkehelse i verdens beste land?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Når det viktigste blir vanskelig. Om konflikter mellom regelverk og faglige vurderinger
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Konflikthandtering
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Fra psykiatri til psykisk helsevern - utfordringer for hjelperollen
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Myndiggjorte brukere - umyndige hjelpere?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Myndiggjorde brukarar og umyndige hjelparar?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Hvor kommer de (post)moderne lidelsene fra?
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland

Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales
Publisert 2018 av Alf Roger Djupvik, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Andy Pithouse, Charlotte Brookfield, Alyson Rees

Social work in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Diagnoser - en velfungerende redskap
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Konfliktforståelse i sosialt arbeid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap - moderne lidelser i den nyliberale kultur
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Meklingsmodeller
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

"Slavar av pulsklokka" - nåden i eit nådelaust samfunn
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Nåde i vår tid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Konflikthåndtering for ledere
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Diagnoser og kunnskapssyn i psykisk helsearbeid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Kvifor bruker og erfaringskunnskap?
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Grense for folkehelse i verdens beste/lykkeligste land?
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid - kunnskapsdilemma
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Konfliktforståelse - grunnleggende perspektiv
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid og kunnskap
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Diagnoser - en kunnskapskritikk
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Mestring og myndiggjøring - kommunikativ utfordring
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Betydningen av sosialt liv og relasjoner
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Nåden i eit nådelaust samfunn
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Mellom individualisme og fellesskap. Utfordringer for familieterapien
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Hvorfor medikamentfri behandling?
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Hva er evidensen for evidensbasert praksis?
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - vitenskap eller styringsideologi
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Alt henger sammen med alt. Om Gregory Bateson
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Terapi i nyliberal kontekst - utfordringer for familieterapien.
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - kunnskapsbaserte utfordringer
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Helsefremjande kommunikasjon
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Medikalisering på norsk
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland

Diagnoser som kunnskap
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

På tide med en oppdatert helseforståelse
Publisert 2016 av Anna Luise Kirkengen, Anna Stavdal, Anne Rønneberg, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Irene Hetlevik, Johann Agust Sigurdsson, Kari Ormstad, Linn Okkenhaug Getz, Siri Erika Gullestad, Solveig Marianne Nordhov, Solveig Merete Klæbo Reitan, Tiril Willumsen, Tor Johan Ekeland

Ny kunnskap - gamle problem? Om psykiatriens epistemologiske pine
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Evidensbasert praksis og praksisbasert evidens. Etiske dilemma
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Konflikt og konflkiktforståing
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kvalitet i alle typer helsetjenester
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Perspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykiatri og psykisk helsearbeid
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Konflikt og helseledelse
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Helseapparatets utvikling og biologi som ideologi – en kulturkritikk
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kommunikasjon og relasjonsarbeid
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Ledelse og kommunikasjon - utfordringer
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Meining som medisin
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kva er evidensen for evidensbasert praksis?
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kulturpsykologiske perspektiv på barn og unges psykososiale problemer
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust, Randi Bergem

Myndige brukere og umyndige hjelpere. Paradokser ved moderne styring
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsevern
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Recovery-perspektivet - implikasjoner for kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Recovery-perspektivet - hva innebærer det?
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Når løysinga blir problemet
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Objektivering eller subjektivering. Om spenning mellom styring og klinisk praksis
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - kritiske perspektiv
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Etterord
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap til glede og besvær
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland

Sosialarbeidarane, skjøn og evidens
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Late studentar eller dårlege lærarar? Om sosiokulturelle endringar og pedagogiske utfordringar
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Meistring og myndiggjering - korleis skape slikt?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Meistringsfremjande kommunikasjon
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Ikkje alt som tel, vert talt. Ikkje alt som vert talt, tel
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Familieterapi i nyliberal kontekst
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Mekling - historikk og ulike modeller
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthandtering for helseleiarar
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthåndtering for helsearbeidare
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Sosiokulturelle utfordringer for framtidas utdanningar
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kva skal til for at barn og unge kan utvikle evnene sine og bli sjølvstendige menneske med god psykisk helse?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon - ei utfordring for leiarar?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Sosial persepsjon og kommunikasjon
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjøring.Utfordringer for psykisk helsevern?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Mellom fellesskap og individualisme
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Me3llom skreddersøm og konfeksjon. Moderne styring og vilkår for profesjonell autonomi
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Moderne styringslogikker
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Forståelsesformer i psykiatrien
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Klinisk autonomi i prosedyrenes og diagnosenes tid
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthåndtering i akademia
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykiatri og psykisk helsearbeid
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Objektivering eller subjektivering? Hva innebærer det at pasienten skal medvirke som subjekt, og hvilken rolle spiller kunnskapssyn og moderne styring for å kunne realisere dette?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt på arbeidsplassen
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapssyn og praksis. Hva lærer vi av historiske feilgrep - og hva med oss når vi blir historie?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og evidensbasert praksis
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

En Pisa-debatt for helsefeltet?
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen

Profesjonskritikk
Publisert 2015 av Tor-Johan Ekeland

Når staten vil vere terapeut
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapskritikk av psykiatridiagnoser
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Familieterapi i en nyliberal kultur
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasering, kunnskap og kommunikativ praksis
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Mekling og konflikt
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Helseledelse og konflikthandtering
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på kunnskap og psykisk helsearbeid
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Sosiokulturelle utfordringar for framtidens utdanningar
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Sosial persepsjon, attribusjon og kommunikasjon
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Kritisk blikk på diagnoser
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert mindfullness - so what?
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konflikthåndtering
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Neoliberal Culture and Governing - implication for Family Therapy
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Identitet og den terapeutiske kultur - et samfunnsperspektiv
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Fra psykiatri til psykisk helsevern - brudd eller kontinuitet
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Diagnose - et kunnskapskritisk perspektiv
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Barn og brudd - i spenninga mellom fellesskap og individualisme
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthandtering
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsteoretiske perspektiv på psykoterapi og psykiatri
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Gregory Batesons Mind and Nature (1979)
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Placebodefekten
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Diagnosar - ein kunnskapskritikk
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Det nye barnevernet
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag
Publisert 2014 av Kåre Heggen, Stål Bjørkly, Tor-Johan Ekeland, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø

Psykiatriens hus
Publisert 2014 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl? Om kunnskap, makt og styring i psykisk helsevern
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthandtering i sosialt arbeid
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

: Meistringsfremjande kommunikasjon - utfordringar og dilemma under endra rammevilkår
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kritisk blikk på DSM-5
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Psykodynamisk terapi - dess relevans i dagens och i framtidens samhälle
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Familien mellom individualisme og fellesskap. Kulturpsykologiske perspektiv på moderne lidingar
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Sosial persepsjon og kommunikasjon
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse og meklingsmodell
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Forskning for ny praksis - hva trengs?
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Diagnose som kunnskap
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og helseledelse
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl? Om kunnskap, makt og styring i psykisk helsevern
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Diagnose som kunnskap - kritiske perspektiv
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Hvor befinner sig psykoterapien och psykiatrien. Om psykoterapiens selvforståelse og samfunnsmessige vilkår
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Etiske dilemma og konfliktområde i praksis – om makt, hjelp og krenking i psykososialt arbeid med barn og ungdom”
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Evidenbasert praksis og praksisbasert evidens
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Om objektiviseringspresset og avstand til den andre som subjekt
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasering og psykologisk praksis
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kampen om kunnskapen – kan brukererfaringer bli gyldig kunnskap?
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Individuell svikt eller kulturell uorden? Samfunnsmessige perspektiv på moderne lidelser
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

God kommunikasjon som ressurs
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Vilkår for dialogisk praksis
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Få monolog til dialog - utfordringar for kunnskapssynet i psykisk helsevern
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon i hjelpande relasjonar
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Hva kan samfunnsvitenskapelige perspektiver/kunnskap bidra med i det psykiske helsefeltet og utdanningene?
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl? Om kunnskap, makt og styring i psykisk helsevern
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Psykologi - fag og profesjon
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på evidensbasert praksis
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Psykiske lidelser – bare medisin?
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Verdighet
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

Kampen om kunnskapen
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland

What constitutes competence? That depends on the task
Publisert 2013 av Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Irene Hetlevik, Arne Johan Vetlesen

Nytter forskning i psykiatrien?
Publisert 2013 av Ragnfrid Eline Kogstad, Inger Beate Larsen, Anne Brita Thorød, Tor-Johan Ekeland, Arnulf Kolstad, Christine Øye, Elsa Mari Almås, Ottar Ness, Roar Fosse, Anders Johan Wickstrøm Andersen, Alain Topor, Monika Gullslett Winness, Tore Dag Bøe

Konflikt i tverrfaglige team
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Må vi alltid ha meir kunnskap?
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Integrerende perspektiv
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på psykisk helse
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Familien som motkultur - individuell svikt eller kulturell uorden
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap om sykdom eller kunnskap om syke mennesker? Utfordringer knyttet til rammevilkår, kunnskapssyn og praksis i rehabilitering
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

The concept of evidence and the misuse of science in evidence based practice
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - bruk og misbruk av vitenskap
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Medikalisering lidelse og identitet
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Ledelse og konflikt
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl?
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert - modernne styring?
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og ledelse
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Placebo som helseressurs
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

TIPS-prosjektet. Kritiske kommentarer
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Skal vi behandle sjukdom eller sjuke personar? Om kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Moderne styring og vilkår for klinisk autonomi
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og Modernitet
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Psykologi – frå opposisjonsvitskap til styringsvitskap?
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Individuell svikt eller kulturell uorden? Samfunnsperspektiv på moderne lidingar
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Psykologi - fag og profesjon
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Moderne lidingar som identitetshavari
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Om følelser og celler
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Foreldremekling: Perspektiv og modeller
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Mekling - ulike modellar
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Mellom skreddersaum og konfeksjon. Moderne styring og vilkår for klinisk autonomi
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Om kunnskapsbegrepet. Hvorfor er bruker- og erfaringskunnskap viktig?
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

ECT og epistemologiske feil :
Publisert 2012 av Tor-Johan Ekeland

Evidens og vitskap
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Fråværets psykologi
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Ny kunnskap - ny praksis. Et nytt psykisk helsevern [ISBN 978-82-998301-9-5] 33s.
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kompetanse for barnevernet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Evidens – fag – og kvalitet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Mestringsfremjande kommunikasjon
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Ny praksis - ny kunnskap? Kunnskapsmessige utfordringer om Opptrappingsplanens idealer skal bli praksis og realiteter?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

The concept of evidence and the misuse of science in evidence based practice
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Psykologi - integrasjonsperspektivet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Metafor: ei abduktiv form for erkjenning?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Hvordan vet vi det vi tror vi vet? - om ulike kunnskapssyn i psykisk helse
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Håndtering av konflikter i helsevesenet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Profesjonell autonomi evidensens tid
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Placebo som helseressurs
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Ny praksis - ny kunnskap? Hva kreves om Opptrappingsplanens idealer skal bli praksis og realiteter?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi, evidens og styring i det nyliberale samfunn
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl? Om evidens og styring i det nyliberale samfunn
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Mellom individualisme og fellesskap: Moderne lidingar som identitetshavari
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Diagnoser som kunnskap: blir vi seende eller blinde?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse og konflikthåndtering
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Ny kunnskap - gamle problem?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

The realm of experience and the realm of evidence - how can they be integrated
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Idealer for kunnskapsutvikling
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

The concept of evidence and the misuse of science inevidence based practice
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Myndiggjorde brukarar og umyndige hjelparar?
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon i hjelperelasjoner
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Integrasjonsperspektivet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Moderne lidelser som identitetshavari
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og barnevern
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapskritiske perspektiv på evidensbasert praksis
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Meklingsmodeller
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsbasert praksis. Kritiske perspektiv
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på barnevernet
Publisert 2011 av Tor-Johan Ekeland

Å sjå heile mennesket - meistring og myndiggjering?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidens i psykiskt hälsoarbete och psykiatri inom olika teoretiska traditioner
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktåndtering for leiarar
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidens, praksis og styring
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidens og kunnskap i psykisk helsevern
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Kompetanse i barnevernet
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Myndiggjorte brukarar og umyndige hjelparar?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Hvordan kan kunnskap om deler gi behandling som heler
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og profesjonsutøvelse i nyliberale samfunn Implikasjoner for familievernet
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Når det stormer som værst.Mekling i harde konflikter
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Korleis veit vi det vi trur vi veit? Om kunnskapens velsignelse og forbannelse i evidensens tid
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse og konflikthåndtering - teoretiske perspektiv
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis i et folkehelseperspektiv
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Hvor befinner sig psykoterapien och psykiatrien?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Vitskapsteori som kunnskap om kunnskap
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjering
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på psykisk helse
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Meistringsfremjande kommunikasjon
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert profesjonsutøving?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Integrerende perspektiv
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - kunnskapsteoretiske og styringspolitiske utfordringer
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse og konflikthåndtering
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthandtering
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

The misuse of science in evidence based practice
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Ny kunnskap - gamle problemer?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Utvbiklinga i barne- og ungdomspsykiatrien ni ein samfunnsmessig kontekst
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Meklingstradisjoner
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjering - stykkevis og heilt?
Publisert 2010 av Tor-Johan Ekeland

Evidens og psykioterapi i et samfunnsperspektiv
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Hvordan kan psykoterapi forstås? : et kontekstuelt metaperspektiv
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert kunnskap og nye styringslogikker
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Evidence based practice in neo-liberal government: Implication for psychotherapy and clinical autonomy
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Meistringsfremjande kommunikasjon
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Vitskapsteori for helse- og sosialsektoren
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjering - eit kommunikativt perspektiv
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjering - kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konflikthåndtering
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin : kan gode erfaringer gjøre et menneske frisk?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Psykisk helsearbeid: Integrering og normalisering. Kva har kommunene gjort - og kva er utfordringa framover?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Hva er kunnskap?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Medikalisering og psykologisering
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

What is best practice - is evdience based practice the answer?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Integrasjonsperspektivet
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Hva er evidensen for evidensbasert praksis?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Trendar i tida - evidens, makt og motmakt, velferdsomgrepet
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Frå behandling til samhandling : kunnskapssyn og menneskesyn i psykisk helsevern
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Fra behandling til samhandling : hvilken kunnskap trenger vi?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Har opptrappingsplanen for psykisk helse skapt endring til å sjå heile menneske?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Merkling - et kontekstuelt perspektiv
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbegrepet som maktinstrument
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Sårbar?
Publisert 2009 av Tor-Johan Ekeland

Helbredende nytenkning
Publisert 2009 av Linn Getz, Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen, Edvin Schei, Irene Hetlevik

ADHD, Kunnskapsmessige utfgordringer og dilemmaer sett fra et allmennmedisinsk perspektiv
Publisert 2008 av Linn Getz, Irene Hetlevik, Tor-Johan Ekeland

Kva er effektivt?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Evidens - för hvem och för hvad?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Korleis forstå psykotyerapi - eit kontekstuelt metaperspektiv
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Styring vs autonomi. Om psykoterapi i evidensens tid
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

"Som man sår..." Refleksjoner over kunnskap og konsekvenser
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnoser som kunnskap
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Sosialpsykologi - integrasjonsperspektivet
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Sosialt arbeid som kommunikativ praksis
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og handling - motsetninger i psykisk helsearbeid
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Medikalisering - kunnskapsteoretiske perspektiv
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Kunnmskap og handling. Motsetningar i psykisk helsearbeid
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Klinisk autonomi og nye rammevilkår
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapssyn og praksis i psykisk helsevern
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Forholdet teori og empiri innan helsefaglig forsking
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Integrasjonsperspektivet
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Klinisk autonomi i evidensens tid
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konflikhandtering for helsearbeidarar
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Har opptrappingsplanen for psykisk helse skapt endringar til å sjå heile mennesket?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi - det siste asyl?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Evidens og kunnskap, i pedagogikk
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og myndiggjøring
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Er psykologi sunt?
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Mekling - modeller og tradisjoner
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Mestring og kommunikasjon
Publisert 2008 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - bedre kvalitet eller bare ny styringslogikk
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Hvordan kan en vite at profesjonsutøvelse "virker"
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Frå sjukdomstenkning til salutogenese
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Mekling og konfliktforståelse i vanskelige saker
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Terapi under nyliberalismen
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Sosialkognisjon og attribusjon
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnoser som kunnskap
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthåndtering i frivillige organisasjoner
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikative utfordringar i hjelpearbeid
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Helse- og sosialsektoren som konfliktarena
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Evidens og rammebetingelser i BUP
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Kva er evidensen for evidensbasert rusbehandling
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapslogikker og styringslogikker
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnoser som kunnskap
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon og sosial fortolking
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Meklingsmodellar og meklingstradisjonar
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Evdiens og nypositivisme
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Epistemological errors and return of the Jedi
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland

Biologi som ideologi
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Ledelse - kommunikative og relasjonelle utfordringer
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Psychotherapy as contextual practice
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Biologisk psykiatri - ny kunnskap og gamle problem
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Konflikter om barn. Profesjonalitet i konflikthåndtering
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Diagnos - Makt - Psykos
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Evidens, kunnskap og styring i vården
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon og kommunikasjon
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap, styring og klinisk praksis - konkurrerande logikkar?
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Normalitet og avvik - samfunnsvitenskapelige perspektiv på psykisk helsearbeid
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Forsking på psykisk helse - sentrale tema
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Sosialpsykologi - integrerende perspektiv
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståing
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse vid separationer med vårdnads- och umgängesproblematik
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Bilete og språk i det psykotiske uttrykket
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Integrerende perspektiv
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Placebo som helseressurs
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikation och kulturellla skilnader i samverkan
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnosar - kritiske perspektiv
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Den nye biologien - aktuelt også i barne- og ungdomspsykiatrien?
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi som kommunikativ praksis
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Sosial kognisjon og interaksjon
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståing for leiarar
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

I same båt eller på ulike klodar? Om nødvendige og unødvendige konflikter i moderne organisasjonar
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Kva er gagnbar kunnskap og vitskap i vår tid, og kva konsekvensar har det for behandlingsverksemd
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

I evidensens tid. Kritiske perspektiv på viden/"kunnskap" som styring
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktmekling
Publisert 2006 av Tor-Johan Ekeland

Helbredende nytenkning
Publisert 2005 av Linn Getz, Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen, Edvin Schei, Irene Hetlevik

Autonomi og evidensbasert praksis i helsevesenet
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnosar – eit kritisk blikk
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståing og meklingsmetodikk. Analytiske og praktiske perspektiv på handtering av vanskeleg konflikter
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis i psykiatrien?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapslogikkar og styringlogikkar. Er evidensbasering ein god strategi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Kritisk blikk på psykiatrien
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

The patients voice in mental health services
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Evidensialisering som instrumentalistisk mistak?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståing
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konflikthåndtering
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

The power of careful meaning
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Vad är evidensen för evidensbaserad psykoterapi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Hva er evidensen for evidensbasert psykoterapi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnose : kunnskapssyn, funksjoner og relevans for terapeutisk arbeid
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Diagnosar - til beste for pasienten eller psykiatrien?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Psykiske lidingar – for viktig til å overlatas til psykiatrien?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

utfordringer ved konflikthåndtering
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Psykisk helse - aktuelle forskningsområder
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Vad är evidensen för evidensbaserad psykoterapi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis eller praksisbasert evidens. Kunnskapsteoretiske problem i psykisk helsevern
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktforståelse
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Fra forsking til praksis : er evidensbasert praksis en god strategi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapslogikkar og styringslogikkar. Implikasjonar for klinisk autonomi
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi som kulturell praksis
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap og styring - konkurrerande logikkar?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Fra forskning til praksis: Er evidensbasert praksis ein god strategi?
Publisert 2005 av Tor-Johan Ekeland

Spektrum
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - ein god strategi?
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Autonomi og evidensbasert praksis 66s.
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland
Publisher: OsloMet - storbyuniversitetet

Grunnlagsproblem i psykiatrien
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Om konkurrerande logikkar i klinisk praksis
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert kunnskapssyn
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Placebo - ein uutnytta helseressurs
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatridiagnosers ulike funksjoner
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Diagnose - til beste for pasienten eller psykiatrien?
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Kvifor vitskapsteori i doktorgradsutdanninga
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Hva er kunnskap
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Profesjonelt skjønn og evidensbasert praksis
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Prosessperspektiv på konflikt
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Historiske og kulturelle perspektiv på konflikt
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Er evidensbasert medisin ein god strategi?
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Psychotherapy is an illusion
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Kvar går grensa mellom fag og styring
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiv på klinisk praksis
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert medisin � ein god strategi?
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Epistemological errors and the return of the Jedi.Problems in mainstream psychology and implications for practice
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsregimer og nye styringslogikker
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Den nye biologiseringa i psykiatrien
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi i evidensens tid
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsteoretiske problem ved psykiatridiagnoser
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - utfordringer for psykiatrien
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Konflikthåndtering
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Sykepleie og evidensbasert praksis
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Sosialforsking og evidensbasert praksis
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Rusbehandling anno 2004: Evidensbasert eller kvalifisert synsing
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Mekling og meklingsmodeller
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Hva er betingelsene for at møtet leger
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon: teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2004 av Tor-Johan Ekeland

Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Linn Getz, Irene Hetlevik, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen

Evidens og praksis
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Talltyranni i helsevesenet
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidenstyranniet
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert toalettrening
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Ein diagnose av diagnosar i psykiatrien
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Kva gjer det om sume er underlege?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland, Randi Bergem

I evdiensens tid
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Integrere de gale, ja. Men vil vi integrere galskapen?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Rusa på evidens?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Den terapeutiske samtalen som dobbel hermeneutikk. Kontekstavhengig og kontekstskapende
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Om forholdet mellom fenomen og metode
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Integrating madness - a contradiction in terms?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert praksis - vitenskap eller ideologi?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

To be mental ill in rural communities - tension between identity and role as a patient
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland, Randi Bergem

Evidensbasert forskning, kva nyttar?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon som helseressurs
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Etisk grunntenkning - dobbeldiagnostisering innen rusfeltet
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapslogikkar og styringslogikkar
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Placebo - ein skjult helseressurs?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Hva er evidensbasert praksis?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Når det stormar som verst - konfliktdynamikk og meklingsmetodikk
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling - vitenskap eller ideologi?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Meklingskurs
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon. Teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Mekling som konflikthåndteringsstrategi
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Nye styringslogikkar og implikasjonar for rusfeltet
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Grunnlagsproblem i psykisk helsevern
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling. Implikasjoner for den kliniske pedagogens hverdag
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Integrationg madness - a contradiction in terms?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi som kulturell praksis
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Mediasjon i arbeidslivet
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Piller mot vonde tanker. Er psykiske lidelser ren biologi?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling - relevans for helsefagene?
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Lederskap og konflikthåndtering
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Konflikt og konfliktforståelse
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon. teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Psykiatriens forpinte sjel. Om ny kunnskap og gamle problemer
Publisert 2003 av Tor-Johan Ekeland

Menneske med psykiske lidingar i små kommunar; Integrasjon eller isolasjon?
Publisert 2002 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Bokanmeldelse av "Psykoterapi og psykoterapiveiledning : teori, empiri og praksis" av Arne Holte, Geir Høstmark Nielsen og Michael Rønnestad (red.)
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Den praktiske handlende psykiater i balansen mellom "techne" og "arte" - instrumentell kunnskap og dyd
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi og psykoterapiveiledning. Teori, empiri og praksis
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Den terapeutiske konteksten - ein metamodell
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon og konflikt i organisasjonar
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Om forholdet mellom fenomen og metode
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Den terapeutiske samtalen som dobbel hermeneutikk. Kontekstavhengig og kontekstskapende
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskap gjennom kategorier. Et historisk og kunnskapskritisk perspektiv på diagnoser i psykiatrien
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Håndtering av personalkonflikter
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Vitenskapsteoretiske grunnproblem i behandlingsforskning
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Bilete og språk i det psykotiske uttrykket
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbaserte studier - muligheter og problemer
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Psykologisk behandling - evidensbasert praksis?
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Konflikter - et kontekstuelt perspektiv
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Foreldremekling - forsknings og utdanningsbehov
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Rusbehandling - hva sier forskningen?
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling - relevans for helsefagene?
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Mediation training in Norway
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Mekling i skilsmisseprosessen - hva sier forskningen?
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert terapi og evalueringsforskning
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

På vitskapleg grunn skal profesjonell praksis byggjast. Om grensene for vitskap i høve til praksis
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Lederen som konflikthåndterer
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon - teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Mekling som konfliktløsningsstrategi
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Den praktiske handlende psykiater i balansen mellom "techne" og "arete" - instrumentell kunnskap og dyd
Publisert 2002 av Tor-Johan Ekeland

Syke, gale nordmenn
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Genert og beskeden? -det er der behandling for
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

People with mental illnesss in rural communities. Integration or isolation
Publisert 2001 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Mekling ved skilsmisser. Perspektiv og metoder
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Perspektiv på helse- og sjukdomsbegrepet, meining som medisin
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Angsten for selvet. Fiende eller nødvendig følgesvenn
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Utfordringer i skapende kommunikasjon
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Makt og evidensbaserte metodar
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Vitenskap, villrede og vilkårlig virkning?
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Det er uvitskapleg ikkje å ta placeboeffekten på alvor
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Innlegg om boka "Demokratiets sorte hull- om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten", av professor Erik Oddvar Er ksen
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Kommunikasjon. Teoretiske perspektiv og motsetningar
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling - kva er det? Ei kritisk vurdering
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon og sosial persepsjon. teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Skilsmisser, barn og omsorg. Kva seier forskinga, og kva kan forskinga nyttast til?
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapiforsking og evidensbasert behandling
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Attribusjon. Teoretiske og anvendte perspektiv
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Den terapeutiske samtalen. Om vitskapsteoretiske dilemma i behandlingsforsking
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Kunnskapsperspektiver under senmoderniteten
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Bare placebo?
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Placebofenomenet - hvordan kan det fostås?
Publisert 2001 av Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin. Om placebofenomenet som helseressurs
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Psykiske lidelser hos barn og ungdom som "sykdom" - en (u)problematisk metafor?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Placebo - ein uutnytta helseressurs?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Konfliktar, meklingsmodellar og attribusjon
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Psykoterapi som moderne prosjekt
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Placebo - ein uutnytta ressurs
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Kva verkar når psykoterapi verkar?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Behandlingskontekstar og psykoterapi
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Om utarbeiding av prosjektsøknader
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Skilte foreldre og barnevern
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Kva er evidensen for evidensbasert behandling?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Analyzing conflict through attribution theory
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Divorce Mediation in Norway
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Gregory Bateson sitt vitskapssyn
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Forskning om omsorg, samvær og konflikter
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Why mediation?
Publisert 2000 av Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin : ein analyse av placebofenomenet og implikasjonar for terapi og terapeutiske teoriar [ISBN 82-995086-0-6] 1s.
Publisert 1999 av Tor-Johan Ekeland

Kva gjer det um sume er underlege?
Publisert 1999 av Randi Bergem, Tor-Johan Ekeland

Meining som medisin : ein analyse av placebofenomenet og implikasjonar for terapi og terapeutiske teoriar [ISBN 82-995086-0-6] 517s.
Publisert 1999 av Tor-Johan Ekeland

Foreldremekling. Brukarperspektivet. [ISBN 82-7692-092-6] 219s.
Publisert 1997 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Skilsmisseforsking (foredrag halde under Forskingsdagane '97)
Publisert 1997 av Tor-Johan Ekeland

Frå retorikk til politikk? : røynsle frå Norgesnettet
Publisert 1997 av Tor-Johan Ekeland

Frå kjærleik til hat - og tilbake? : reattribuering i parkonflikter (paper)
Publisert 1997 av Tor-Johan Ekeland

Teori og metateori i behandlingsforskning
Publisert 1996 av Tor Johan Ekeland

Foreldremekling. Meklarperspektivet. Forskingsrapport nr, 12. [ISBN 82-7692-062-4] 209s.
Publisert 1996 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Miljøterapi - miljøarbeid: fortid og framtid : betenkning til AdNotam, Gyldendal 16s.
Publisert 1996 av Tor-Johan Ekeland

Meklingssamtalen : analyse av diskurs og kommunikative strategiar i mekling ved samlivsbrot (prosjektnotat) 10s.
Publisert 1996 av Tor-Johan Ekeland

Mekling i skilsmisseprosessen. Del II: Brukaren. Rapport nr 8905. [ISBN 82-90426-58-5] 142s.
Publisert 1989 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Mekling i skilsmisseprosessen. Del I: Meklaren. Rapport nr 8806. [ISBN 82-90426-45-3] 100s.
Publisert 1988 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust

Kunnskapssyn og menneskesyn. Utfordringer for hjelpeyrkene
Publisert 1949 av Tor Johan Ekeland

Kunnskap for praksis: etikken før evidensen
Publisert 1949 av Tor Johan Ekeland