Profile picture for user homlmarg

Margrete Homlong Øyehaug

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

UNDERVISING OG RETTLEIING

SABVP og SASOS 111 Introduksjon til sosialt arbeid

SABVP og SASOS 112 Individ og velferdssamfunn

SABVP og SASOS 125 Utfordringar i yrkesfeltet

SABVP og SASOS 131 Klientretta praksisstudium

SABVP og SASOS 235 Klientretta tema, integreringsemne og bacheloropgåve

SAK101-K Helserett i kommunen

HFSOS101 Helsefag for sosialarbeidarar

 

EMNE- OG PROGRAMANSVAR

Programansvar og emneansvar for SAK101-K Helserett i kommunen

Emneansvar for SABVP og SASOS 111 Introduksjon til sosialt arbeid

Emneansvar for SABVP og SASOS112 Individ og velferdssamfunn

 

FAGLEG INTERESSEFELT 

Barnevernrett

Helse- og sosialrett

Trygderett

Utlendings- og flyktningerett

Velferdsstat og sosialpolitikk. Rettsleg regulering og forvalting av velferdsgoder

 

FORSKINGSGRUPPER

Forskingsgruppa i juss ved HVO. HiMolde og HVL

 

ARBEIDSERFARING

Høgskulelektor HVO, 2008 - dd

Autorisert rettshjelpar, 2017 - dd

Rådgjevar, Helfo - Helseøkonomiforvaltningen 2007

Gruppeleiar, Trygdeetaten/NAV 2000 - 2007

Førstekonsulent, UDI - Utlendingsdirektoratet 1998-2000

Dagleg leiar mm., JURK - juridisk rådgivning for kvinner 1995 - 1997

 

VERV

Utvalsmedlem, TAFU (tilsetjingsutvalet) ved HVO 2019 - dd

Verneombod ved ASH 2011 - dd

Nemndsmedlem, UNE Utlendingsnemnda 2009-2012

Styremedlem, Rettspolitisk Forening (RPF), hovedstyret 1999-2001

Regnskapsfører for RPF og tidsskriftet Kritisk Juss  2000-2001

 

UTDANNING

HVO/Himolde 2019, PhD-emne - Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

HVO/Himolde 2018, PhD-emne - Vitskapsteori og etikk

HVO 2014, Høgskulepedagogikk. Rettleiing på fagtekst

UiO, 2004, det juridiske fakultet. Semesteremne på Masternivå i trygderett

UiO 1997, det juridiske fakultet. Semesteremne på Masternivå  i barnerett

UiO 1997, det juridiske fakultet. Juridisk embetseksamen med spesialisering i utlendingsrett

 

PROFIL Cristin

LinkediN