Profile picture for user khe

Kåre Heggen

Professor

Institutt for sosialfag

Utdanning

Cand.polit, hovudfag i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1974

 

Doktorgrad

Dr.polit, Ungdom, identitet, kvalifisering, Universitetet i Trondheim/AVH 1994

 

Undervisning og veiledning

Primært på mastergrad i "Meistring og myndiggjering" og Ph.D. i "Helse- og sosialfag. Profesjonsutøving - vilkår og utvikling"

 

Faglege interesser

Ungdom og utdanning

Profesjonskvalifisering

Barnevern

 

Forskingsgrupper

Leiar av forskingsgruppe for barnevern i UH Nett Vest-samarbeidet

Medlem av forskingsgruppe for Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK) ved Senter for profesjonsstudier

Siste artikkel

 

Noverande forskingsprosjekt

Teachers' Professional qualifications (TPQ). Finansiert av NFR. Forskar

Barnevernsprosjektet. Finansiert av UH Nett Vest og HVO. Forskar

 

Arbeidserfaring og verv

Forskingsleiar, Møreforsking Volda, 1988-1992

Styreleiar, Program for ungdomsforsking, NFR, 1991-1996

Dekan, Avdeling for samfunnsfag og historie, HVO, 1994-1998

Gjesteforskar, Youth Research Centre, Melbourne universitet, vårsemesteret 1998.

Professor, Høgskulen i Volda, 2000-dd.

Professor II, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Oslo, 2003-2005

Professor II, Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo og Akershus, 2005-dd.

Medlem av Rammeplanutvalet for ny lærarutdanning, 2010

Medlem av Ekspertgruppa om lærerrollen, 2015-2016

Medlem av Doktorgradsutvalet for Ph.D. i Helse- og sosialfag.Profesjonsutøving - vilkår og utvikling. 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. [ISBN 978-8-2450210-0-4] 250s.
Publisert 2016 av Sølvi Mausethagen, Berit Askling, Thomas Dahl, Kåre Heggen, Lise Iversen Kulbrandstad, Torunn Lauvdal, Lars Qvortrup, Kjell Gunnar Salvanes, Kaare Skagen, Siw Skrøvset, Fredrik Thue
Publisher: Fagbokforlaget

Utdanningssosiologi [ISBN 978-82-7935-348-5] 209s.
Publisert 2013 av Kåre Heggen, Håvard Helland, Jon Lauglo
Publisher: Abstrakt forlag

Kvalifisering for profesjonsutøving : sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar [ISBN 9788279352907] 195s.
Publisert 2010 av Kåre Heggen
Publisher: Abstrakt forlag

Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.) [ISBN 978-82-0537491-1] 253s.
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen
Publisher: Gyldendal Akademisk

Ungdom i endring : mestring og marginalisering [ISBN 8279352023] 236s.
Publisert 2005 av Kåre Heggen, Tormod Øia
Publisher: Abstrakt forlag

Risiko og forhandlinger : ungdomssosiologiske emner [ISBN 8279350934] 170s.
Publisert 2004 av Kåre Heggen
Publisher: Abstrakt forlag

Oppvekst i barnets århundre : historier om tvetydighet [ISBN 82-417-1048-8] 301s.
Publisert 1999 av An-Magritt Jensen, Elisabeth Backe-Hansen, Harald Bache-Wiig, Kåre Heggen

Livsløp : oppvekst, generasjon og sosial endring [ISBN 82-00-22851-7] 271s.
Publisert 1997 av Ivar Frønes, Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Kohærens og professionell identitet: Et begrebsapparat, som kan styrke professionsuddannelser?
Publisert 2023 av Thomas Iskov, Kåre Heggen, Johanne Grøndahl Glavind, Vibeke Røn Noer

Utdanning
Publisert 2022 av Anders Bakken, Kåre Heggen, Håvard Helland

Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar
Publisert 2020 av Tone Jørgensen, Kåre Heggen

Skjønn og evidens. Både-og eller enten-eller?
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Decision-making in child welfare services: Professional discretion versus standardized templates
Publisert 2018 av Inger Kristin Heggdalsvik, Per Arne Rød, Kåre Heggen

Placement schools as professional learning communities in teacher education
Publisert 2018 av Kåre Heggen, Finn Daniel Raaen, Kirsten Elisabeth Thorsen

Regional Differences in Higher Educational Choice?
Publisert 2018 av Håvard Helland, Kåre Heggen

The impact of education on Professional identity
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen, Lars Inge Terum

Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?
Publisert 2017 av Kåre Heggen, Lars Inge Terum

Barnevernets kunnskapsgrunnlag
Publisert 2017 av Kåre Heggen, Silje Louise Dahl

Frafall, motivasjon og identitet
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Utdanning
Publisert 2016 av Anders Bakken, Kåre Heggen, Håvard Helland

Identification with the social work profession: the impact of education
Publisert 2016 av Lars Inge Terum, Kåre Heggen

Child welfare workers use of knowledge in their daily work
Publisert 2015 av Anette Christine Iversen, Kåre Heggen

Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova?
Publisert 2015 av Lars Inge Terum, Kåre Heggen

Praksisopplæring - et felles prosjekt mellom høgskole og praksisskole
Publisert 2015 av Kåre Heggen, Kirsten Thorsen

Coherence: a longitudinal approach
Publisert 2015 av Kåre Heggen, Jens-Christian Smeby, Andre Vågan

Kloke hender - også i profesjonsutdanningene?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Høgskule i distrikt – eit vilkår for å skaffe nok arbeidskraft?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Negotiating Identities: Patterns of Self-presentations among Socially Integrated Cannabis Users
Publisert 2014 av Silje Louise Dahl, Kåre Heggen

Koherens i lærarutdanninga
Publisert 2014 av Finn Daniel Raaen, Kåre Heggen

Contextualisation and learning: a comparative study of student teachers and student nurses
Publisert 2014 av Andre Vågan, Kåre Heggen

Coherence and the development of professional knowledge and skills
Publisert 2014 av Jens Christian Smeby, Kåre Heggen

Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner?
Publisert 2013 av Knut Gythfeldt, Kåre Heggen

Coherence in professional education: does it foster dedication and identification?
Publisert 2013 av Kåre Heggen, Lars Inge Terum

Det kommunale barnevernet: Faglege argument i møte med kommunalpolitikk
Publisert 2013 av Kåre Heggen, Tone Jørgensen, Per Arne Rød

Geografi og rekruttering til høgre utdanning
Publisert 2013 av Håvard Helland, Kåre Heggen

Gir mest mulig samanheng også den beste profesjonsutdanninga?
Publisert 2012 av Kåre Heggen, Jens Christian Smeby

Nurses' perceptions of patient participation in hemodialysis treatment
Publisert 2012 av Elin Margrethe Aasen, Marit Kvangarsnes, Kåre Heggen

The next of kin of older people undergoing haemodialysis: a discursive perspective on perceptions of participation
Publisert 2012 av Elin Margrethe Aasen, Marit Kvangarsnes, Bente Wold, Kåre Heggen

Perceptions of patient participation amongst elderly patients with end-stage renal disease in a dialysis unit
Publisert 2012 av Elin Margrethe Aasen, Marit Kvangarsnes, Kåre Heggen

Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket
Publisert 2010 av Hilde Larsen Damsgaard, Kåre Heggen

Lærarkvalifisering og lærarkompetanse
Publisert 2010 av Lars Inge Terum, Kåre Heggen

Kvalifisering for eit komplekst yrke
Publisert 2010 av Kåre Heggen, Lars Inge Terum

Sosialarbeidarutdanning gjennom 90 år
Publisert 2009 av Kåre Heggen, Hallgerd Conradi

Ungdom : meir individualiserte enn før?
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Ferdig kvalifisert - eller på vei mot profesjonell yrkesutøvelse?
Publisert 2009 av Kåre Heggen, Hilde Larsen Damsgaard

Jentene frå Ulvik, Jondal og Hornindal
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Social workers, teachers and nurses - from college to professional work
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Tilbakeblikk på tre profesjonsutdanningar. Utdanningsinnhald og kompetansebehov
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Lærarperspektiv på kvalifisering av "den gode sosialarbeidar"
Publisert 2008 av Kåre Heggen, Helga Johannesdottir, Øyvind Standal

Profesjon og identitet
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Den individualiserte ungdommen : myte eller realitet
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?
Publisert 2007 av Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen

Rammer for meistring
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Høgre utdanning som sosialt prosjekt
Publisert 2006 av Kåre Heggen, Sten-Erik Clausen

Utdanning av den gode allmennlæraren
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Ungdomsforsking og framtidsorientering
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Fagkunnskapens plass i den profesjonelle identiteten
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Velferdsstatens marginale ungdomsroller
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Samhälleliga, kulturella, geografiska och forskningsrelaterade komponenter : Norge
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Begrepp - glesbygd, periferi : Norge
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Ungdomars levnadsvillkor i glest bebyggda områden i Norden : Norge
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Kunnskapssyn og profesjonsutdanning : studentane si forståing av kompetanse i sjukepleie-, sosialarbeidar-, førskule- og allmennlærarutdanning
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Utkantjentene sin stille revolusjon
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Den lokale konstruksjonen av ungdom
Publisert 2001 av Gunnar Jørgensen, Gunnar Jørgensen, Tormod Øia, Jon Olav Myklebust, Kåre Heggen

Utdannelse, mobilitet og identitet. Studenter fra distriktene i høyere utdannelse
Publisert 2001 av Tormod Øia, Jon Olav Myklebust, Kåre Heggen, Agnete Wiborg

Marginalisering av ungdom - skolen si rolle
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Innleiing: Ungdom, stad og meining
Publisert 2001 av Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust, Tormod Øia

Ny yrkesutdanning – ny kompetanse for regionane
Publisert 2000 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe M Mattland Olsen

Marginalisation : on the fringe of the periphery - youth as a risky life stage?
Publisert 2000 av Kåre Heggen

Ny yrkesutdanning - kompetanse for regionane?
Publisert 1999 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen, Marit Husmo, Jahn Petter Johnsen

Unge med tidleg skuleslutt: marginalisering?
Publisert 1999 av An-Magritt Jensen, Elisabeth Backe-Hansen, Harald Bache-Wiig, Kåre Heggen

Å forstå kodane bak tala
Publisert 1998 av Kåre Heggen

Perspektivtaking og rammefaktorar
Publisert 1998 av Sveinung Vaage, Rune Kvalsund, Lidveig Bøe, Kåre Heggen, Kjell-Arild Madssen

New Policies, New Options : learning from changing student transitions at two ends of the world
Publisert 1998 av Kåre Heggen, Peter Dwyer

Livsløp og lokalsamfunn
Publisert 1997 av Ivar Frønes, Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust

Frå barneskule til ungdomsskule : ein overgang mellom etappar i livsløpet
Publisert 1997 av Rune Kvalsund, Ivar Frønes, Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust

Kvalifisering og livsløp
Publisert 1997 av Ivar Frønes, Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust

Livsløpsanalyse- begreper og forståelseformer
Publisert 1997 av Ivar Frønes, Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust

Ungdom og lokalmiljø - forankring eller fråkopling?
Publisert 1996 av Kåre Heggen

Understanding the codes behind the numbers : combinations of methods as a means of strengthening validity and reliability
Publisert 1996 av Kåre Heggen

Uncertainties of measurements in room acoustics
Publisert 1995 av Anders Lundeby, Tor Erik Vigran, H. Bietz, Sveinung Vaage, M. Vorl@ænder, G. Haukenes, A. Svardal, P. M. Ueland, Mike Newman, Lidveig Bøe, Kåre Heggen, Kjell-Arild Madssen

Modelling of the end products of the chemical decomposition of DMS in the marine boundary layer
Publisert 1994 av Ole Hertel, J. Christensen, Øystein Hov, Sveinung Vaage, Terje Totland, G. Haukenes, A. Svardal, P. M. Ueland, Keith Tones, Kincho Law, Kåre Heggen, Kjell-Arild Madssen

"Slaur" og "Geni"-Om vedlikehald av sosiale og kulturelle ulikskapar i Bygdeby
Publisert 1993 av Gunnar Jørgensen, Gunnar Jørgensen, Tormod Øia, Jon Olav Myklebust, Kåre Heggen

Skuleungdom og deltidsarbeid
Publisert 1990 av Lidveig Bøe, Kåre Heggen

Anna

Mange nok, gode og motiverte lærarar?
Publisert 2023 av Kåre Heggen

Å utvikle praktiske syntesar i overgang til profesjonsutøving
Publisert 2023 av Kåre Heggen

Grunnleggjande perspektiv på fagleg skjønn
Publisert 2023 av Kåre Heggen

Mestringsteori i barnevernsarbeid
Publisert 2023 av Kåre Heggen

Dedikert til utdanning og yrke - hvilken betydning har profesjonell identitet?
Publisert 2023 av Kåre Heggen

Regional høgre utdanning viktig for regional rekruttering
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Fagleg skjønn i helsefaga
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Kunnskapsgrunnlaget i barnevernet
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Skjønn i barnevernets samværssaker
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Lite informativt om effektar av regional høgre utdanning
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Regional høgre utdanning er høgst truleg viktig for regional rekruttering
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Barnevernet - syndebukk for alt som ikkje fungerer
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Professional judgement in child welfare work. The importance of collegial discussions
Publisert 2022 av Kåre Heggen, Tone Jørgensen

Utviklinga av sosialarbeidarutdanning i Volda på 1970-talet
Publisert 2022 av Kåre Heggen

Om grunnlaget for artikkelen "Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar".
Publisert 2022 av Kåre Heggen, Tone Jørgensen

Etikk og skjønn i profesjonell praksis
Publisert 2021 av Kåre Heggen

Kunnskapsmessig avgjerdstaking
Publisert 2021 av Kåre Heggen

Fagleg skjønn i kommunalt barnevernsarbeid
Publisert 2021 av Kåre Heggen

Kunnskapssyn i barnevernsarbeid
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Akademisk skriving
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Ei grunnforståing av fagleg skjønn
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Kunnskapsmessig avgjerdstaking i barnevernet
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Studiestader og distriktsutvikling
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Frå student til profesjonell - praksissjokk?
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Praksis-sjokket
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Rekruttering til lærarutdanning og høgskular si regionale betydning for utdanning og læring
Publisert 2020 av Kåre Heggen

Utfordringer for profesjonsutdanning: Hvordan dannes profesjonell identitet hos studentene?
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Ph.D.-graden HVO har i samarbeid med HiMolde; erfaringar frå planlegging og gjennomføring; behov og moglege synergiar med eit AHL-basert program
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Utfordringar for lærarutdanning
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Utdanningstilbod og høgskular si betydning for utdanning og kompetanse
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Kunnskapssyn i barnevernet
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Lærerutdannelsens formål og utfordring. Profesjonsteori og lærerutdannelse
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Profesjonsteori og lærarutdanning
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Organisering og støttefunksjonar i Ph.d.-utdanning ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde, vitenskaplig høgskole.
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Evidens, skjønn eller begge deler?
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Eg har snakka med ganske mange siste året, og svara er påfallande eintydige. Det er ikkje mange som framstiller fusjonane med entusiasme.
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Utfordringar i profesjonskvalifisering
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Svarte-Per til sårbare pasientar
Publisert 2019 av Kåre Heggen

Fusjonsbølgja skulle styrke dei små, lokale høgskulemiljøa. I staden er desse i ferd med å forsvinne. Eit farvel til høgskulane?
Publisert 2019 av Kåre Heggen

When the rules run out
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Kunnskapsbasert sosialt arbeid - mellom skjønn og evidens
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Kompetanseutfordringar i NAV's frontlinje
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Kunnskapssyn i barnevernet
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Akademisk skriving
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Auka barnetrygd. Det beste barnevernet
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Vegkryss mot den politiske ekstremismen
Publisert 2018 av Kåre Heggen

The construction of specialized teacher roles: Principals' positioning of teacher specialists
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Skjønn og evidens. Både/og eller enten/eller?
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Viktig når komiteen vurderer Ph.D.-avhandlinga
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Barnevernets kompetanse
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Motivation and Professional Identity in a context of multiple career Choices.
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Om barnevernets kunnskapsgrunnlag - utfordringene og mulighetene
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Profesjon, kunnskap og kvalifisering
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Childrens' legal safeguards in child protection
Publisert 2018 av Kåre Heggen

Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen
Publisert 2018 av Finn Daniel Raaen, Kåre Heggen, Kirsten Elisabeth Thorsen

Halden var et midlertidig stopp - nå har Dardan hele livet sitt her
Publisert 2017 av Kåre Heggen

Akademisk distriktspolitikk
Publisert 2017 av Hallvard Lavoll, Kåre Heggen, Håvard Helland

Sosialarbeidarutdanning i Volda. Historisk perspektiv
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Veiledningsrelasjonen - Kva forventningar kan vi ha til kvarandre?
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Om lærarrolla
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Høgskular, utdanning og busetjing på Vestlandet
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Profesjonskvalifisering og profesjonell identitet
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Framveksten av profesjonar
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Tillit til læraren
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Profesjons, kunnskap og kvalifisering
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Høgskular, utdanningsval og busetjing på Vestlandet
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Hvem får rett, Torbjørn Røe Isaksen?
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen, Håvard Helland, Oddgeir Osland

Sjå til Tromsø. Og litt lenger
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen, Håvard Helland, Oddgeir Osland

Fusjonseksperimentet
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen, Håvard Helland, Oddgeir Osland

Har sosialt arbeid eit grunnlagsproblem?
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Frontline workers' competency in activation work
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Perspektiv på kunnskap og læring i profesjonsyrke
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen

Placement Schools as Professional Learning communities in teacher education
Publisert 2017 av Kåre Elmar Heggen, Finn Daniel Raaen, Kirsten Elisabeth Thorsen

Sosialarbeidarutdanning i Volda: Frå ein vaklande start i 1971 til eit av dei største utdanningsmiljøa ved Høgskulen i Volda i 2017. Eit innsideblikk. 36s.
Publisert 2017 av Kåre Heggen
Publisher: Høgskulen i Volda

Har sosialt arbeid eit grunnlagsproblem?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Eit grunnlagsproblem i sosialt arbeid?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Profesjonalisering av det sosiale arbeidet
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Er sterke høgskular ei viktig sak for politikarane våre?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Er sterke høgskular viktig for Mørebenken?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Er sterke høgskular ei viktig sak for politikarane våre?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Occupational aspirations - Development and consequences of failure in achievement
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Tillit til læraren
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Kvalitetskriterier for forsking og PhD-avhandlingar
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Challenges of Placement Schools as Learning Arenas in Teacher Training
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Den kritiske gjesten
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Meistring og myndiggjering - reform eller retorikk?
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Lærerprofesjonen - rekruttering og avgang
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Profesjon, kunnskap og kvalifisering
Publisert 2016 av Kåre Heggen

Praksisopplæring - eit felles prosjekt mellom høgskule og praksisskule?
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Strukturreform kan svekke høgare utdanning
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Kva seier forskinga?
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Evidens og sosialfaglege metodar
Publisert 2015 av Kåre Heggen

"Kjernekompetansen" i barnevernet - eit spenningsfylt tema
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Perspektiv på marginalisering og sosial ekskludering - og ulike mottiltak
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Profesjon, kunnskap og kvalifisering
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Kloke hender. Om kunnskapsforståing i praksis
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argument og konsekvens
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Har statsråden "robuste" svar på sentrale spørsmål?
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Bill.mrk: Robust fagmiljø
Publisert 2015 av Kåre Heggen

Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens [ISBN 978-82-7661-320-9] 109s.
Publisert 2015 av Kåre Heggen, Øystein Henriksen, Lars Inge Terum
Publisher: Høgskulen i Volda

Hva kan lærerutdanningen lære av andre profesjonsutdanninger?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

How to strengthen coherence in teacher training?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Høgskulereform - eit dristig eksperiment
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering og yrkeskvalifisering
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Høgskulane si rolle for regional rekruttering
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Nytt kull til vidaregåande - nye nederlag?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Torild Hammer og Christer Hyggen (red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag
Publisert 2014 av Kåre Heggen, Stål Bjørkly, Tor-Johan Ekeland, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø

Etter Meld. St. 13 (2011-12). Nye sosialarbeidarar: Generalistar eller spesialistar?
Publisert 2014 av Kåre Heggen

The impact of education on professional identity
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Practice schools' contribution to the quality of teacher training
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Ungdom og marginalisering
Publisert 2014 av Kåre Heggen

Opponent. Kroppsskadingens meningsmangfold. En sosiologisk studie av personer som skader egen kropp. PhD-avhandling av Carina Fjelldal-Soelberg, UiN
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Ungdom. Kvalifisering, marginalisering og mestring
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Nødvendig med et desentralisert høgskolemønster for å få nok lærere og sykepleiere?
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Barn og ungdom - mestring og risiko
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Lærarutdanning og andre profesjonsutdanningar. Kva er likt og kva er annleis?
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet - ny kunnskap frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Investigating professional knowledge
Publisert 2013 av Kåre Heggen, Jorunn Vindegg

Flere kvinner, men færre menn til høgre utdanning. StudData-variabelen HIOA
Publisert 2013 av Kåre Heggen, Håvard Helland

The practice-school’s contribution to the quality of teacher training
Publisert 2013 av Finn Daniel Raaen, Kåre Heggen

Sentraliseringssurr
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Kva rolle spelar høgskulane for å rekruttere lærarar og andre velferdsprofesjonar til regionane?
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Vrakar studentane Nordvest?
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Kva rolle spelar utdanningstilbod for å sikre rekrutteringa av gode lærarar?
Publisert 2013 av Kåre Heggen

Å utvikle profesjonelt engasjement hos studentane
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Perspektiv på velferdsutdanningene i Norge
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Elisabeth Backe-Hansen og Ivar Frønes (red.). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Bokmelding
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Kompetansen i det kommunale barnevernet
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Lokaliseringa av høgre utdanning og tilgangen på lærarar
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Impact of coherence on student teachers' professional qualification
Publisert 2012 av Kåre Heggen, Finn Daniel Raaen

Rekruttering av høgt utdanna arbeidskraft - dei regionale høgskulane si rolle og betydning
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Learning and competence - challenges in Norwegian Social work education
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Høyskolene har regional betydning
Publisert 2012 av Kåre Heggen, Knut Gythfeldt

Høgskulane styrker fylke og region. Kronikk, 24. april 2012.
Publisert 2012 av Kåre Heggen, Gunnar Yttri

Høgskulane si regionale rolle
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Høgskulane styrker fylka
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Utdanning, danning og læring i profesjonsutdanningene
Publisert 2012 av Kåre Heggen

Bibliographic, program and transitional coherence
Publisert 2012 av Jens Christian Smeby, Kåre Heggen

Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen [ISBN 978-82-93208-09-9] 61s.
Publisert 2012 av Kåre Heggen, Knut Gythfeldt

Profesjonskvalifisering - med særleg vekt på læraryrket
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Om mestring
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Barndom slik vi ønskjer det?
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Meistringsomgrepet - fokus på meistring og kronisk sjukdom
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Marginalisering og identitetsdanning
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Prinsipp for god kvalifisering til velferdsyrka
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Utfordringar i profesjonsutdanning
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Trendar i profesjonsutdanning. Profesjonars kunnskapsgrunnlag
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Kvifor så frustrerte og ukonsentrerte?
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Læring og kunnskapssammenheng i profesjonsutdanninger
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Kvalifisering for profesjonsutøving
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering - kva veit vi og kva vil vi vite?
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Professor/dosent - dobbeltspor eller blindspor?
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Skal vi meistre det meste? Om forskingsbehov i helse- og sosialsektoren
Publisert 2011 av Kåre Heggen

Dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 2011 12s.
Publisert 2011 av Hallgerd Holt Conradi, Kåre Heggen

Coherence and professional competence
Publisert 2011 av Jens-Christian Smeby, Kåre Heggen

The Impact of Biographic, Program and Transitional Coherence
Publisert 2011 av Jens-Christian Smeby, Kåre Heggen

Coherence and the development of professional competence
Publisert 2010 av Jens-Christian Smeby, Kåre Heggen

Elevar utan motivasjon
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering - med vekt på sjukepleieutdanning
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Ungdom, risiko og mestring
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Utdanningskvalitet i lærarutdanning
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Oppvekst i Norge
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Utfordringar i kvalifisering for profesjonsutøving
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Meistring - eit fleirtydig omgrep
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Kvalifisering for profesjonsutøving - grunnlag for nytenking?
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Kvalifisering for profesjonsutøving - grunnlag for nytenking?
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Kvalifisering for profesjonsutøving
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Profesjonsdugleiken
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Om fråfallet i vidaregåande skule
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Kvalifisering for eit komplekst yrke sett i lys av ny lærarutdanning
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Politikkens fråver i sjukehusdebatten
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Retorikk og realitetar
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Arbeidet med rammeplan for ny grunnskulelærarutdanning
Publisert 2010 av Kåre Heggen

Ny lærarutdanning - god nok?
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Ungdom og risiko
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Barn og unges beste - i skulen
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Does education foster professional commitment?
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Ungdom - endring og utfordring
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Ungdom - kvalifisering - marginalisering
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Kvifor vil så få bli lærar?
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Utdanning for god sjukepleie
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Om kompetansesituasjonen i overgangen mellom utdanning og yrke
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Studentane sitt faglege og profesjonelle engasjement i tre profesjonsutdanningar: sjukepleie, allmennlærar og sosialarbeidar
Publisert 2009 av Kåre Heggen

Kven skal utføre velferdsoppgåvene?
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Raudgrøn, blå eller grå skulepolitikk?
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Oppvekst og risiko. Mestring, marginalisering og myndiggjering
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering og profesjonell identitet
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Utvikling av fagmiljø og samarbeid med universitet
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Studentenes kunnskapsforståelse
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Korleis erfarer studentane den faglege samanhengen?
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Profesjonskvalifisering og profesjonsidentitet for barnevernpedagogen, sosionomen og vernepleiaren
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Lærarperspektiv på kvalifisering til sosialt arbeid
Publisert 2008 av Kåre Heggen

Kvalifisering til sosialt arbeid - mellom utdanning og yrke
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Kunnskapsgrunnlaget for profesjonelt arbeid
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Professional qualification in the tension between education and work place learning
Publisert 2007 av Kåre Heggen, Finn Daniel Raaen

Forholdet mellom vitskapleg kunnskap og profesjonell handlingskompetanse
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Kunnskapsgrunnlag for sosialt arbeid
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Helsepedagogisk tenkjemåte
Publisert 2007 av Kåre Heggen, Guttorm Eldøen

From education to work - beginning nurses and physicians
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Ungdom i endring
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Utdanning for alle unge
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Med omsyn til begge partar
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Høgskule eller universitet?
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Ein meir variert skule
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse - Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid [ISBN 978-82579-4570-1] 54s.
Publisert 2007 av Kåre Heggen, Lars Jørgen Vik
Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

Ungdomsrollen i utvikling. Endringer og trender
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Social workers, teachers and nurses – from college to professional work
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Professional Qualification in the Tension between Education and Work Place Learning: Teacher qualification as a case for study
Publisert 2007 av Finn Daniel Raaen, Kåre Heggen

Utjevning av sosial ulikhet
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Kan vi legitimere forsking i profesjonshøgskolen?
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Helse- og sosialarbeiderens rom i profesjonshuset – hva er særpreget og hva er motivasjonen for yrkesvalget?
Publisert 2007 av Kåre Heggen

Geographic and Social Mobility: Youth's rural-to-urban Migration in Norway Opposisjon, doktordisputas Johan Fredrik Rye
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Idrett, kjønn, kropp og kultur Opposisjon, doktordisputas Åse Strandbu
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Ungdom i endring
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Fagleg kommantar til boka "Utakter"
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Den individualiserte ungdommen - myte eller realitet Foredrag, vidareutdanningsseminar UiO/Teologisk fakultet
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Ungdom og marginalisering. Lokalsamfunnsstudiar i Finnmark og på Mørekysten Innleiing, fagdag ved Høgskolen i Alta
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Ungdom i endring. Marginalisering, stigma og sosial ekskludering
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Ungdom i endring, mestring og marginalisering. Sentrale funn
Publisert 2006 av Kåre Heggen

13 års skulegang - null kompetanse
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Generasjon Y
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Sosialarbeidarens rom i profesjonshuset
Publisert 2006 av Kåre Heggen

Fagkunnskap og profesjonell identitet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdoms val i eit postindustrielt Norge
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdom i det postmoderne samfunnet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdom i det postmoderne samfunnet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdom i det postmoderne samfunnet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdom i det postmoderne samfunnet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Høgare utdanning som sosialt prosjekt
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Rob White og Johanna Wyn: Youth and Society. Exploring the Social Dynamics of Youth Experience. Oxford University Press, 2004
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Retten til å velje - kor langt rekk argumentet?
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Marginale ungdomsroller og lokalmiljøet
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Er fagkunnskap viktig?
Publisert 2005 av Lars Inge Terum, Kåre Heggen

Profesjonell identitet og fagkunnskap
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Ungdom i det postindustrielle Norge
Publisert 2005 av Kåre Heggen

Utdanning som forbruksvare
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Verst å falle utanfor i samfunn med lågt utdanningsnivå
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Viktig debatt å ta for dei unge
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Et foreldet utdanningssystem
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Youth Culture, Self and Education. A comment to Thomas Ziehe's keynote lecture
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Rekruttering eller stagnasjon
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Naturfagene i skole og samfunn
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Profesjonell identitet mellom tradisjon og fornying
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Lokale og kulturelle rammer for "velferdsstatens ungdomsroller"
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Naturfaga i skule og samfunn
Publisert 2004 av Kåre Heggen

Kritikk av forskingsprosjektet "The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education"
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Teorier om sosial ulikhet i skolen
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Marginalization and Social Exclusion : Conference Report [ISBN 8276921981] 125s.
Publisert 2003 av Kåre Heggen, Randi Bergem, Reidun Høydal, Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust

Velferdsstatens ungdomsroller : statleg definerte - lokalt konstruerte [ISBN 8276922007] 171s.
Publisert 2003 av Kåre Heggen, Alf Roger Djupvik, Gunnar Jørgensen, Gunnar Jørgensen

"Spreng" klasserommet sine grenser
Publisert 2003 av Kåre Heggen

An Introduction to the Main Concepts: Marginalization and Social Exclusion
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Velferdsstatens marginale ungdomsroller 48s.
Publisert 2003 av Kåre Heggen

Profesjonell identitet i endring?
Publisert 2002 av Sveinung Vaage, Kåre Heggen

Fagkunnskap og studieutbyte i profesjonsutdanning
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Urban eller rural oppvekst: mobilitet og utdanning
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Youth and marginalisation in rural areas of Norway
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Peripheral girl's silent educational revolution
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Kriminalisering av ungdommens rus
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Høgskolekonfigurasjonar : internasjonale erfaringar med nettverkshøgskolar og -universitet
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Forståinga av kompetanse i sjukepleie-, lærar- og sosialarbeidaryrket
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Jakta på den gode sosialarbeidar
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Barn og ungdoms livsverd i endring - utfordringar for skolen
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Living Conditions for Norwegian Youth in Peripheral Areas
Publisert 2002 av Kåre Heggen

Norwegian research about children and youth in peripheral areas
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Kva skjedde med det sosialpedagogiske studiet på 70-talet og kva skjedde etterpå?
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Utdanningsrevolusjonen i eit kritisk lys
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Velferdsstatens ungdomsroller
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Jakta på den gode sosialarbeidar og den profesjonelle identitet
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Det handlar om tillit
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Jenterevolusjonen
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Høgre utdanning - nye målgrupper
Publisert 2001 av Kåre Heggen

Kompetanse : yrkesutdanning i to regionar etter Reform 94 [ISBN 82-7692-155-8] 153s.
Publisert 2000 av Kåre Heggen, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Marginalization and the Local Community
Publisert 2000 av Kåre Heggen

Utdanningsrevolusjonen som endrar bygde-Noreg
Publisert 2000 av Kåre Heggen

Yrkesutdanning etter Reform 94
Publisert 2000 av Kåre Heggen

Ungdom med lite utdanning: marginalisering? 275s.
Publisert 1999 av Kåre Heggen, Gunnar Jørgensen, Gry Paulgaard

Reforms in Vocational Education in Norway and their Effects on Education and Employment Destinations of Young People
Publisert 1999 av Kåre Heggen, Graham Mulroney, Liza Shnookal

Ungdom - i utkantens randsoner
Publisert 1999 av Kåre Heggen

Ungdom med lite utdanning : marginalisering?
Publisert 1999 av Kåre Heggen

Sosialpedagogikk i Norge
Publisert 1999 av Kåre Heggen

FoU i høgskulane sine helse- og sosialutdanningar
Publisert 1999 av Kåre Heggen

Kompetanse i regionalt perspektiv : yrkesutdanning i Glåmdalen og Ytre Søre Sunnmøre under gjennomføringa av Reform 94 [ISBN 82-7692-134-5] 169s.
Publisert 1998 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen

Youth Research and Young People's View of the Future
Publisert 1998 av Kåre Heggen, Roger Holdsworth

Youth in Rural areas without Education: Marginalisation?
Publisert 1998 av Kåre Heggen

Berre ungdommeleg rus ...?
Publisert 1998 av Kåre Heggen

I lærande fellesskap : helsingsskrift til Urban Dahllöf på 70-årsdagen [ISBN 82-7661-092-7] 340s.
Publisert 1998 av Rune Kvalsund, Lidveig Bøe, Kåre Heggen, Kjell-Arild Madssen, Sveinung Vaage

Ungdoms kvalifisering i eit regionalt perspektiv : sprik mellom tilgang og behov for kompetanse?
Publisert 1997 av Kåre Heggen

Ungdom i periferien - kjønn og marginalisering : utgangspunkt og metodiske refleksjonar
Publisert 1997 av Kåre Heggen

Ungdom og lokalmiljø - forankring eller fråkopling
Publisert 1997 av Kåre Heggen

For å bli gagns menneske ... : utdanning for distriktsutvikling : kva treng bygda og kva vil ungdom sjølve?
Publisert 1997 av Kåre Heggen, Eivind O. Haanes

Utdanning - eit tveegga sverd for bygda?
Publisert 1996 av Kåre Heggen

The Trondheim-Volda doctoral program
Publisert 1996 av Bjørn Stave, Kåre Heggen, Per Eivind Kjøl, Urban Dahllöf, Staffan Selander

Rural youth - marginal youth? : a discussion (paper)
Publisert 1996 av Kåre Heggen, Gunnar Jørgensen

Utdanningsplanlegging i lokal kontekst
Publisert 1996 av Kåre Heggen, Christina Gustafsson

Rekruttering til medisinarstudiet frå Midt-Noreg [ISBN 82-7692-065-9] 44s.
Publisert 1996 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen

Utdanningsgenerasjonen på veg : ungdom gjennom utdanning og mot etable ring på 90-talet [ISBN 82-7692-074-8] 176s.
Publisert 1996 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen

Ungdom : utdanningseksplosjon - nye karrierar? [ISBN 82-7692-045-4] 181s.
Publisert 1995 av Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen

World Wide Web as a coordination technology for knowledge work
Publisert 1995 av Dag Runar Elvekrok, Brage W. Johansen, Tor G. Syvertsen, Terje Totland, G. Haukenes, A. Svardal, P. M. Ueland, Martin Fischer, Kincho Law, Kåre Heggen, Kjell-Arild Madssen, Sveinung Vaage

Ungdom, identitet, kvalifisering : ein studie av framtidsorientering i lokal kontekst. (Doktoravhandling, Universitetet i Trondheim, 1994) [ISBN 82-90896-24-7] 1s.
Publisert 1994 av Kåre Heggen

Ungdommens ferjereiser : utdanning, arbeid og busetjing blant distriktsungdom i Møre og Romsdal (9203) [ISBN 82-90426-96-8] 119s.
Publisert 1992 av Lidveig Bøe, Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen

Forsking for regional utvikling : frå 1980 til 1990 [ISBN 82-90426-67-4] 117s.
Publisert 1990 av Bjørn Stave, Kåre Heggen, Peder Haug, Knut Bryn, Arild Kvamme

Theoretical Perspectives on Youth and the Socialization Process in Rural Communities
Publisert 1989 av Lidveig Bøe, Kåre Heggen

Evaluering av den kommunale ungdomsklubben i Volda : samandragsrapport [ISBN 82-90426-53-4] 50s.
Publisert 1988 av Lidveig Bøe, Kåre Heggen