Profile picture for user leifbs

Leif Bjørn Skorpen

Førstelektor

Institutt for realfag

Utdanning

Cand.scient med hovudfag i anvendt matematikk, hydrodynamikk og PPU (Ped.sem.) frå Universitet i Bergen.

 

Undervisning

Matematikk i barnehagelærarutdanninga.

Problemløysing og modellering i masterutdanninga.

 

Faglege interesser

Matematikkvanskar.

Begynnaropplæring.

Klasseromsforsking.

Matematikk i tverrfaglege samanhengar: matematikk og musikk, matematikk og filosofi.

 

Forskingsgrupper

Forskingsgruppe i matematikkdidaktikk ved HVO

 

Forskingsprosjekt

«Begynnaropplæring og tilpassa undervisning, KUPP» (Noregs forskingsråd, 2002 – 2006).

«Kvalitet i opplæringa, KiO» (Noregs forskingsråd, 2007 – 2012).

«The function of special education, SPEED» (Noregs forskingsråd, 2012 – 2017).

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Elevar med vanskar i matematikk og deira utvikling i løpet av eit år
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Utvikling av kartleggingsprøver i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Samhandling mellom lærar og elevar ved individuell oppgåveløysing i matematikk
Publisert 2015 av Leif Bjørn Skorpen

Matematisk kvalitet i undervisning
Publisert 2014 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Utforskande tenking og samtale
Publisert 2012 av Leif Bjørn Skorpen

Om kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2012 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Åleine eller saman? : ein studie av arbeidsmåtar i norsk, matematikk og engelsk
Publisert 2012 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Visualisering av intervall i musikk
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Lærar som kontrollør versus tilretteleggjar i matematikkundervisning
Publisert 2010 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Nokre spesielle trekk ved arbeidet med matematikkfaget i begynnaropplæringa
Publisert 2009 av Leif Bjørn Skorpen

Å rekne i musikk
Publisert 2009 av Reidun Åslid Bjørlykke, Leif Bjørn Skorpen

Kunnskapstypar og arbeidsformer i matematikk i begynnaropplæringa
Publisert 2006 av Leif Bjørn Skorpen

Å lytte til musikk frå tal
Publisert 2004 av Leif Bjørn Skorpen

Å uttrykke musikk ved hjelp av tal
Publisert 2004 av Leif Bjørn Skorpen

Anna

Differences in learning outcome between low achievement pupils in mathematics with, versus without, special needs education
Publisert 2018 av Leif Bjørn Skorpen

Utvikling i løpet av eit år for elevar med vanskar i matematikk
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Ulike elevgruppers utvikling av prestasjonar i matematikk - med eller utan spesialundervisning
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Elevar med matematikkvanskar - og deira utvikling i løpet av eit år
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Speed-prosjektet: Ulike elevgruppers utvikling av matematikkprestasjonar i løpet av eit år
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Organization and work methods in mathematics special education
Publisert 2017 av Leif Bjørn Skorpen

Intervju med to lærarar
Publisert 2016 av Leif Bjørn Skorpen

Elevar med matematikkvanskar, og deira utvikling gjennom eit år.
Publisert 2016 av Leif Bjørn Skorpen

Elevar med matematikkvanskar, og deira utvikling frå T1 til T2
Publisert 2015 av Leif Bjørn Skorpen

Nokre resultat frå første runde av kartleggingsprøvene i matematikk
Publisert 2014 av Leif Bjørn Skorpen

Ulike sider ved lærarrolla i matematikk
Publisert 2014 av Leif Bjørn Skorpen

Mapping tests in mathematics. The development of tests and some results from the mapping
Publisert 2014 av Leif Bjørn Skorpen

Filosofiske samtalar med barn
Publisert 2014 av Ragnhild Fauske, Leif Bjørn Skorpen

Utvikling av kartleggingsprøvar i matematikk
Publisert 2013 av Leif Bjørn Skorpen

Utfordringar knytt til utvikling av kartleggingsprøvar i matematikk for mellom- og ungdomssteget
Publisert 2013 av Leif Bjørn Skorpen

Utforskande samtale om matematiske spørsmål
Publisert 2012 av Leif Bjørn Skorpen

Moglegheiter og utfordringar i BLU
Publisert 2012 av Leif Bjørn Skorpen

Gitarens geometri
Publisert 2012 av Leif Bjørn Skorpen

Nokre døme på analyse av videoopptak frå matematikkundervisning
Publisert 2012 av Leif Bjørn Skorpen

Klasseromsforsking
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen, Frode Opsvik

Nærstudium av kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Rekning i fjord og fjell. Konferanse for lærarutdannarar i UH-sektoren. Ålesund og Geiranger, 19. - 22. september 2011
Publisert 2011 av Per Gunnar Flø, Øyvind Roger Halse, Olav-Sverre Lynge, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen, Arne Kåre Topphol

Ulike tilnærmingar til analyse av videoopptak frå matematikkundervisning
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Ny rammeplan i FØU. Orientering om arbeidet i faggruppa for kunnskapsområdet «Språk, tekst og matematikk» i ny rammeplan for førskulelærarutdanninga
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Ny rammeplan for førskulelærarutdanninga
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Problemløysing og eksperimentering - Å legge til rette for ein barnehage med forskande barn
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Visualisering av intervall i musik
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen

Using MKT/MQI as a tool for qualitative analysis of teacher’s instruction in mathematics
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Kvalitet i opplæringa – Nærstudium av matematikkundervisning
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Kriterier for å drøfte kvalitet i matematikkundervisning
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Undring og filosofering - utforsking ved hjelp av språk og tanke
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Barnet som forskar - undring og utforsking
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Bokomtale av "Musikkens Matematik" av Per Haspang
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i barnehagen
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i musikk. Musikk i tala - tal i musikken
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i musikk. Musikk i tala - tal i musikken
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i musikk. Musikk i tala - tal i musikken
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Undervisningskompetanse og kommunikasjonsformer i matematikkundervisninga
Publisert 2010 av Leif Bjørn Skorpen

Matematisk kompetanse gjennom FOU : etterutdanningskonferanse for lærarutdannarar i matematikk
Publisert 2009 av Øyvind Halse, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Arne Kåre Topphol, Ole Einar Torkildsen

Engelsk, matematikk og norsk på timeplanen : ei kollektiv eller ei individuell erfaring? : samanlikning av arbeidsmåtar
Publisert 2009 av Bjørg Olsen Eikrem, Leif Bjørn Skorpen

Refleksjonar knytt til utvikling og bruk av observasjonsskjema : erfaringar frå to klasseromsforskingsprosjekt 28s.
Publisert 2009 av Leif Bjørn Skorpen

Kommunikasjon mellom lærar og elev i arbeid med matematikk
Publisert 2009 av Leif Bjørn Skorpen

Lærarroller i matematikkundervisninga
Publisert 2009 av Leif Bjørn Skorpen

English, Mathematics and Norwegian on the timetable : a comparison of work methods, teacher competence and pupils' experience of the subjects
Publisert 2009 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Nokre resultat frå klasseromsobservasjonar
Publisert 2008 av Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

KiO: Korleis ser lærarar, elevar, foreldre og forskarar på kvaliteten i norsk skule?
Publisert 2008 av Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Det er artig å tenke med hodet! Matematikk og filosofi i barnehagen - eit utviklingsarbeid
Publisert 2008 av Leif Bjørn Skorpen

Kva har matematikk med filosofi å gjere?
Publisert 2008 av Leif Bjørn Skorpen

Filosofisk samtale med barn
Publisert 2007 av Ragnhild Fauske, Leif Bjørn Skorpen

Matematikk og filosofi. Filosofiske samtalar om matematiske spørsmål
Publisert 2007 av Leif Bjørn Skorpen

Matemusikk - Musikk i tala - tal i musikken
Publisert 2007 av Leif Bjørn Skorpen

Leik eller taus oppgåveløysing i begynnaropplæringa?
Publisert 2006 av Leif Bjørn Skorpen

Bokomtale av Olof Magne: "Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og skole"
Publisert 2006 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i begynnaropplæringa. Resultat frå forskingsprosjektet KUPP
Publisert 2006 av Leif Bjørn Skorpen

Arbeidsmåtar og kunnskapstypar i begynnaropplæringa i matematikk. Plenumsforedrag
Publisert 2005 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikkfaget i begynnaropplæringa
Publisert 2005 av Leif Bjørn Skorpen

Arbeidsmåtar og kunnskapstypar i matematikk. Presentasjon av KUPP-prosjektet
Publisert 2005 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk og tilpassa opplæring i begynnaropplæringa
Publisert 2005 av Leif Bjørn Skorpen

Kinds of working methods and areas of knowledge in mathematics
Publisert 2005 av Leif Bjørn Skorpen

Tal i musikken - musikk i tala
Publisert 2004 av Leif Bjørn Skorpen

Arbeidsmåtar i matematikkfaget
Publisert 2004 av Leif Bjørn Skorpen

Adapted learning with special focus on the aspect of language in mathematics
Publisert 2004 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk i musikken - musikk i matematikken [ISBN 8276611893] 25s.
Publisert 2003 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk som språk
Publisert 2003 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikk og musikk
Publisert 2003 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikkvanskar 2000 Omtale av nasjonal konferanse om matematikkvanskar på Voss, 15. og 16. november 2000
Publisert 2001 av Leif Bjørn Skorpen

Etterutdanningskurs i L97 : dokumentasjon og fagdidaktiske refleksjonar i samband med utvikling av eit kurs i matematikk for lærarar i grunnskulen [ISBN 82-7661-109-5] 1s.
Publisert 1999 av Leif Bjørn Skorpen

Matematikkfaget i førskulelærarutdanninga. Presentasjon av matematikkfaget for øvingslærarar i førskulelærarutdanninga
Publisert 1998 av Leif Bjørn Skorpen

Omgrepsdanning og arbeidsmåtar i matematikk i grunnskulen etter L-97
Publisert 1998 av Leif Bjørn Skorpen

Nasjonal evaluering av matematikkutdanninga som del av pilotprosjektet: Evaluering og læring i høgare utdanning" : intern rapport frå Høgskulen i Volda 77s.
Publisert 1995 av Leif Bjørn Skorpen

Sivert Aarflot sine nordlysstudium i eit historisk perspektiv
Publisert 1992 av Leif Bjørn Skorpen

En generalisert bølgeutviklingsmetode for en andreordens lineær hyperbolsk partiell differensialligning, med anvendelse på lydbølger i atmosfæren
Publisert 1987 av Leif Bjørn Skorpen
Publisher: Universitetet i Bergen