Profile picture for user KariR

Kari Ryslett

Førstelektor

Institutt for realfag

ARBEIDSOMRÅDER VED HØGSKULEN I VOLDA

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning | Faculty of Humanities and Education

Mat og helse 1 (MHE 101-102, 30 studiepoeng) | Food and health

Matkultur (MAK 101-102, 30 studiepoeng) | Food Culture

Mat og måltid ved barnehagelærarutdanninga | Food and meals in kindergarten teacher training

Norwegian Food Culture (ERAMAK 101), for international students at Volda University College

Nature Guiding in Fjord Landscape (IKF 206), bachelor

FAG/KOMPETANSEOMRÅDER:

Matkultur og helse | Food culture and health

AKADEMISK GRAD/ACADEMIC DEGREE:

Førstelektor | Associate professor

Mastergrad i samfunnsernæring | Master of Nutrition, Health and Enviremental Science

HOVEDFAG/MASTERDEGREE:

Ryslett, K. (2007). "Warning schools can damage your healt!" En komparativ studie om skolemåltidet i Norge og Finland, Høgskolen i Akershus.

UTDANNING/EDUCATION:

2022-2022 Phd kurs Kvalitativ og post-kvalitativ analyse II, NTNU  Trondheim.
2021-2021 Phd kurs Kvalitativ og post-kvalitativ analyse I, NTNU Trondheim.
2020-2021 Phd kurs Strukturelle vilkår for profesjonsutøving, Høgskulen i Volda.
2020-2020 Phd kurs i Kvalitative forskingsmetoder; Høgskolen i Molde.
2004-2007 Master i samfunnsernæring, Høgskolen i Akershus.
2002-2003 Mat, kultur og konservering, Høgskulen i Volda.
2000-2001 Spesialpedagogikk, Høgskulen i Volda.
1992-1993 Medisin grunnfag, Universitetet i Tromsø.
1984-1988 Faglærer i ernæring, helse og miljøfag, Stabekk Høgskole.

ARBEID/WORK:

Brei arbeidserfaring med praktiske og teoretiske tilnærmingar til mat, matkultur, helse og opplæring sidan 1988. Inspektør i næringsmiddeltilsynet, matfaglig konsulent Norges Sjømatråd, redaktør i tidsskiftet Mat og helse i skolen. Pedagogisk erfaring som faglærer i grunnskulen, i vidaregåande skule og i noverande stilling som førstelektor i matkultur og helse ved Høgskulen i Volda.

FORSKINGSGRUPPER

Tidleg litterasiet/literacy i barnehage og skule, med forskingsprosjekta: Ideal og praksis i barnehagens kvardagsliv og Samiske perspektiv i barnehagen.

Berekraftsdidaktikk, med forskingsprosjektet: Grøn berekraft i barnehagen.

Fast matspalte med oppskrifter om fisk og sjømat i avisene Møre Nytt og Vikebladet, sjå Kari`s matblogg: www.kari-ryslett.blogspot.com

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

How Kindergarten Teachers Support Nascent Understanding of Sustainable Development Among Children – A New Label on an Old Practice?
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kari Ryslett, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Matomsyn i barnehagemåltidet i eit berekraftig folkehelseperspektiv
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Korleis blir det arbeidd med utvikling av smakspreferansar i barnehagen?
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Teachers’ assessment experiences and perceptions in the practical-aesthetic subjects
Publisert 2016 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett, Thorstein Vasset

Anna

Matomsyn på skulekjøkkenet
Publisert 2024 av Kari Ryslett

På høyskolen kan internasjonale studenter velge et helt nytt emne, nemlig norsk matktultur
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Veronika frå Latvia vart årets matbloggar 2023
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Korleis formidle samisk kultur i barnehagelærarutdanninga i eit kultursensitivt perspektiv?
Publisert 2023 av Jan Håkon Vikane, Kari Ryslett

Utanlandske studentar lærer om norsk matkultur
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Tverrfaglig samarbeid om Jødisk påskemåltid mellom Mat og helse og KRLE
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Matspalte i Vikebladet 2023
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Matspalte i Møre Nytt 2023
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Potetferie
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Motivasjonsflasken får hard kritikk
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Nordmenn spiser mindre potet: – Folk er lei
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Sedermåltidet - det jødiske påskemåltidet. Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk i mat og helsefaget.
Publisert 2023 av Kari Ryslett, Bente Mari Afset

Samisk matkultur - mer enn å lage bidos? Samisk matkultur i mat - og helsefaget.
Publisert 2023 av Kari Ryslett, Grete Modell Grande

Tradisjonmaten held stand: Vi søkjer tilbake til røtene våre
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Tradisjonmaten held stand: Vi søkjer tilbake til røtene våre
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Tradisjonmaten held stand: Vi et ikkje sushi på julafta
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Norsk matkultur for internasjonale studentar
Publisert 2023 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Episode 5: Vekas mattips. Dobbelpanert fisk. Kari lærer deg å lage dobbeltpanert fisk
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Episode 4: Vekas mattips. Omsbakt torsk. Kari lagar omnsbakt torsk
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Episode 3: Vekas mattips. Heimelaga knekkebrød. Lag knekkebrød som Kari
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Episode 2: Vekas mattips. Heimelaga brød. Kari frå Ørsta bakar brød - og du får oppskrifta
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Episode 1: Vekas mattips. Lag saft av frose bær.Kari frå Ørsta kokar saft
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Videreutdanning i Mat og helse ved Høgskulen i Volda
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Study Norwegian Food Culture
Publisert 2023 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

"Min veg til førstekompetanse". Markering av kvinnedagen og avslutning av prosjektet Kvinneløftet.
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Slik for du borna til å prøve ny mat
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Kom og smak!
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Slik får du borna til å prøve ny mat
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Slik får du dei til å prøve ny mat
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Små born må få smake alt
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Kom og smak!
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Kom og smak!
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Bokomtale: Kvinner frå ulike land som valde Volda og Ørsta av Reidun Aambø
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Bokomtale: Kvinner frå ulike land som valde Volda og Ørsta av Reidun Aambø
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Bokomtale: Kvinner frå ulike land som valde Volda og Ørsta av Reidun Aambø
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Sami culture in early childhood teacher education In Norway
Publisert 2023 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

The Norwegian kindergarten meal as an arena for children's health and wellbeing
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Bokomtale: Kvinner frå ulike land som valde Volda og Ørsta av Reidun Aambø
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Hege ble årets matblogger 2022
Publisert 2023 av Kari Ryslett

Frå låge søkartal - via ekstern evaluering - til nye studium og gode søkartal. Studietilboda i Matkultur og helse.
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Ved Høgskulen i Volda. Rekordopptak for Mat og helse
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Studentene lærer for lite om mat og måltidet i barnehagelærer-utdanningen
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Matspalte i avisa Vikebladet, 26 stk gjennom året
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Matspalte i avisa Møre Nytt, 26 stk gjennom året.
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Mat i vinden! Rekordopptak for Mat og helse
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Slik får du barna til å smake ny mat
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Barnehageansatte har for lite kunnskap om mat
Publisert 2022 av Kari Ryslett

The interdisciplinary practice of Sami culture in Norwegian early childhood education
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

Undervisningkjøkkenet på Kaarstad gjennom 100 år
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Formidling og praktiske aktivitetar av samisk matkultur i mat og helse faget
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Arbeid med utvikling av smakspreferansar i norsk barnehagekontekst
Publisert 2022 av Kari Ryslett

"Best practice» om samisk kultur ved barnehagelærerutdanning i Norge
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

HVO-forskarar presenterte om samisk dag i Atlanta
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

NOWRUZ - persisk nyttår. Mat og måltid som identitet- og kulturuttrykk,
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Samiske perspektiv i barnehagen
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Korleis blir det arbeidd med utvikling av smakspreferansar i barnehagen?
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Matkultur på Haualeite
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Matkultur på Volda bygdetun
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Min veg til førstelektor
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Indigenous culture in early childhood education in Norway
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

Berekraftige matvanar og forbruk i mat og helse
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Samisk matkultur i Mat og helsefaget - forankring i LK 2020
Publisert 2022 av Line Husjord, Grete Modell Grande, Kari Ryslett

Vidareutdanninga Matkultur (30 stp)
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Matkultur - trendy vidareutdanning
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Vidareutdanning i Mat og helse 1 (30 stp)
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Skreddarsydd vidareutdanning for lærarar
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Mat til eldre på institusjon
Publisert 2022 av Kari Ryslett

Matspalte i avisa Vikebladet
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Matspalte i avisa Møre Nytt
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Årets matblogg ved HVO
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Mange barnehagebarn et brød til alle måltid – Eilev får sild og havål. Forskar er bekymra for all brødmaten i barnehagen og meiner det kan gi varige kosthaldsproblem. I Herøy har ein kokk utfordra smaksløkane til barna.
Publisert 2021 av Kari Ryslett

"Mat i barnehagen"
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Ensformig barnehagemat.
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Samisk matkultur i mat og helse. Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
Publisert 2021 av Kari Ryslett

"Noen barn spiser brødskiver opptil tre ganger om dagen, med det samme pålegget.»
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Korleis blir det arbeidd med smakspreferansar i barnehagen?
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Studiet mat, kultur og konservering: "Opna grinda inn til matlaging og sosialt samvær".
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Undervisningskjøkkenet ved Høgskulen i Volda.
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Fagfornyinga i mat og helse
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Kari om utdanning, mat og livet
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Grøn berekraft som danningsubstans i barnehagen.
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kari Ryslett

Matomsyn i barnehagen i eit berekraftig folkehelseperspektiv
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Fiskesprell på Årneset
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Et mysterium!
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Internasjonalt på kjøkkenet
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Matkaos i barnehagen
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Stadig færre barn får spise vanlig mat i barnehagen. Foreldre krever spesialkost som laktosefri, halal, vegan og økologisk.
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Lokalsamfunnet som ressurs - slakting på timeplanen.
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Samisk dag på Haualeite
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane

Foreldre skaper matkaos i barnehagen
Publisert 2021 av Kari Ryslett

Årets matblogg 2020
Publisert 2020 av Kari Ryslett

Matallergi: – Utfordrende når de mistenker at foreldre har selvdiagnostisert barna
Publisert 2020 av Kari Ryslett

Matspalte i Møre Nytt
Publisert 2020 av Kari Ryslett

Matspalte i Vikebladet
Publisert 2020 av Kari Ryslett

Matomsyn i barnehagemåltidet.
Publisert 2020 av Kari Ryslett

Samisk dag på Bygdetunet
Publisert 2020 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane, Mailinn Corrado-Knutsen, Marianne Bakke Nesvold

Samisk dag
Publisert 2020 av Kari Ryslett, Jan Håkon Vikane, Mailinn Corrado-Knutsen, Marianne Bakke Nesvold

Inspirasjon og nye møter på kjøkkenet
Publisert 2019 av Anne Merete Selvik Ask, Vigdis Guttormsen, Kari Ryslett, Solveig Trovåg

Kvinnene i familien Finnes: Held lefsestradisjonane i hevd
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Årets matblogg
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Slakting på timeplanen i Barstadvik
Publisert 2019 av Kari Ryslett, Marianne Bakke Nesvold

Fast matspalte i Vikebladet
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Fast matspalte i Møre Nytt
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Matkjemi på skulekjøkkenet
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Blogg som bru mellom teori og praksis i mat og helse
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Matkultur på Volda bygdetun
Publisert 2019 av Kari Ryslett, Marianne Bakke Nesvold

Inspirasjon og nye møter på kjøkkenet
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Matkultur til glede for store og små
Publisert 2019 av Kari Ryslett, Marianne Bakke Nesvold

Meir naturfag og matematikk i barnehagen
Publisert 2019 av Kari Ryslett, Ingeborg Katrin Lid Berget

Mat, smak og kjemi - inspirasjonssamling for mat og helse lærarar.
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Mat, smak og kjemi - inspirasjonssamling for mat og helse-lærarar
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Mat, måltid og høgtid i barnehagen
Publisert 2019 av Kari Ryslett

Matspalte i Vikebladet (26 bidrag).
Publisert 2018 av Kari Ryslett

Matspalte i Møre Nytt (26 bidrag).
Publisert 2018 av Kari Ryslett

Randi Lied hadde husstell i 1940-41.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Malene vart årets matbloggar
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Fast matspalte i Vikebladet (26 matspalter).
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Fast matspalte i Møre Nyt (26 matspalter).
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Mataktiviteter og medvirkning - erfaring og praksis i barnehagelærerutdanning. Hvilke muligheter har barnehager til å medvirke i mataktiviteter?
Publisert 2017 av Kari Ryslett

På glutenfritt bakekurs
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Stor interesse for glutenfritt bakekurs.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Trendy med gamle mattradisjonar
Publisert 2017 av Kari Ryslett, Ammar E. Ali Hassan

Fiskesprell, spikking av seljefløyter og barneyoga
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Kari Ryslett, Jan Håkon Vikene

Vårtur med fiskesprell, spikking av seljefløyter og barneyoga
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Jan Håkon Vikene, Kari Ryslett

Mat og måltid i barnehagelærerutdanninga.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Kolvikbakken til topps i kokkekonkuranse. Nå blir det fylkesfinale
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Samarbeider om mat og religion
Publisert 2017 av Kari Ryslett, Kristin Hatlebrekke, Mathias Nygaard

Praktisk og teoretisk kurs i Kostholdplanleggeren
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Matglede med sjømat i skolefritidsordningen
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Høgskulen i Volda, Mat,kultur og konservering
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Skulemåltidet handlar om meir enn å få i seg næring.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Mat og måltid i barnehagelærarutdanninga.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

NM i lunsj
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Deler den beste helgamaten
Publisert 2017 av Kari Ryslett

Samisk dag på Volda bygdetun
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Kari Ryslett

Deler den beste helgematen.
Publisert 2017 av Kari Ryslett

NM i skolelunsj
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Studentar sette smaksløkane i sving.
Publisert 2016 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi, Ammar E. Ali Hassan

Hope & happiness Glimt fra verdenskongressen i Sør-Korea 2016
Publisert 2016 av Anne Merete Selvik Ask, Ingebjørg Aarek, Kari Ryslett

Vart årets matkulturbloggar.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Hjortemòr i metervis - i klokketåret
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Trendy og stas med sjølvlaga lefser.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Hope & Happiness. Glimt fra verdenskongressen i Sør- Korea 2016.
Publisert 2016 av Kari Ryslett, Anne Merete Selvik Ask, Aarek Ingebjørg

Flammande, bål, gullfisk og spira korn: Dette er Nowroz!
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Min læringsreise i digital kompetanse. Om å jobbe med fagblogg som arbeidskrav til studenter.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Tek med realfagskunnskap frå kjøkkenet tilbake til barnehagen
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Matkulturelle opplevingar ved Volda Bygdetun
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Saft på dugnad på Bakketunet
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Kvifor barnemenyar?
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Mat i ein større samanheng
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Mat-lektor: Ikke server grillpølser i barnehagen Slår alarm om posesupper, kjøpebrød og vafler
Publisert 2016 av Kari Ryslett, Lene Bakke

Dropp grillpølsene i barnehagen! Maten i barnehagen bør varieres over tid for å sikre inntak av alle næringsstoffer og gi barna ulike smaksopplevelse.
Publisert 2016 av Kari Ryslett, Lene Bakke

Materiell (oppskrifter og foto) til skulefritidsordning (SFO) i samarbeid med Norges Sjømatråd og Fiskesprell. Fotoshoot ved SFO på Straumsbukta skole 11.mai 2016.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Fiskesprell - laksewok på tur.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Dommer i Kokkekamp 2016
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Kvalitet i opplæring i mat og helse - data fra klasseromsforskning
Publisert 2016 av Eli Kristin Aadland, Hege Wergedahl, Erik Cyrus Fooladi, Kari Ryslett

Feiring av jødisk påskemåltid.
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Fascinerande og forfriskande fiskeliv
Publisert 2016 av Kari Ryslett

Samisk dag i flott vintervèr!
Publisert 2016 av Kari ryslett, Randi Holsvik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Samisk dag i flott vintervêr!
Publisert 2016 av Randi Holsvik, Kari ryslett, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Ein komparativ studie av skulemåltidet i Norge og Finland (pecha kucha).
Publisert 2015 av Kari ryslett

Sausen gjorde susen
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Dommer i Kokkekamp 2015
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Nigiri, maki, wasabi og soya på timeplanen.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Sushiworkshop for 9.klassingane.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Saft på dugnad.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Matkultur på Volda bygdetun, Haualeite.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Pecha Kucha om Skulemåltidet. Forskningsdagane 2015
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Barn, friluftsliv og mat. Arrangement på Årsneset i samarbeid med Volda Jeger- og sporsfiskarlag, Barnas Turlag og HVO. Forskningsdagane 2015.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Ny og tradisjonsrik mat i historiske omgjevnadar.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Heilt rå skulemat.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Auka interesse for gammal matkultur.
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Nowruzfeiring på Høgskulen
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Samisk dag for barnehagelærarstudentar
Publisert 2015 av Randi Holsvik, Kari Ryslett, Liv Ingunn Sætre

Fiskesprell i barnehagen
Publisert 2015 av Kari Ryslett

Samisk dag på Volda bygdetun
Publisert 2015 av Kari Ryslett, Randi Holsvik, Liv Ingunn Sætre

Samisk dag i Volda
Publisert 2015 av Liv Ingunn Sætre, Kari Ryslett, Randi Holsvik

Samisk fagdag i felten
Publisert 2015 av Kari Ryslett, Randi Holsvik, Liv Ingunn Sætre

Meirsmak på Haualeite
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Mat, kosthald og helse 2014/15 Informasjonside på sosiale medier/facebook
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Mat, kultur og konservering 2014/15 Informasjonside på sosiale medier/facebook
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Kari Studieblogg MKK 101 2014 (Studieblogg på Mat, kultur og konservering, MKK101)
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Matkultur på Haualeite, forskningsdagane 2014
Publisert 2014 av Kari Ryslett, Marit Gascogne

Serverte mat med tradisjon
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Sunnmørslærarar som testpilotar
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Born må lage mat
Publisert 2014 av Kari Ryslett

Assessment in the practical and aesthetic subjects: teachers' perceptions
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Thorstein Vasset, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett

Samisk dag på Haualeitet
Publisert 2014 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Randi Holsvik, Kari Ryslett

Her er dei rette sju sortane
Publisert 2013 av Kari Ryslett

Mykje meir enn smør og sukker...
Publisert 2013 av Kari Ryslett

Matkultur på Volda bygdetun
Publisert 2013 av Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Fysisk aktivitet og helse
Publisert 2013 av Nils Ola Skuset, Kari Ryslett