Opsvik

Frode Opsvik

Førstelektor

Institutt for realfag

Instituttleiar.

Har arbeidd ved lærarutdanningane i Volda sidan 1998.

Roller og verv

Instituttleiar ved Institutt for realfag (2023 - dd)

Konstituert administrasjonssjef (økonomi) AHL (des. 2023 - apr. 2024)

Styremedlem i LAMIS Sunnmøre (2020 - 2023)

Fagkoordinator for matematikk i MAGLU (2019 - 2023)

Instituttleiar ved Institutt for realfag (2009 - 2013)

Styreleiar i LAMIS Sunnmøre (2007 - 2008)

Undervisning

Matematikk 1B - Begynneropplæring, geometri og algebraisk tenking

Matematikk 3A - Matematikk - eigenart, undervisning og læring

Utdanning

Cand. scient. i teoretisk partikkelfysikk ved Universitetet i Bergen, 1993

Praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen, 1992

Forsking

Medlem av forskingsgruppa i matematikkdidaktikk

«The function of special education, SPEED» (Norges forskningsråd, 2012 – 2017)

«Kvalitet i opplæringa, KiO» (Norges forskningsråd, 2007 – 2012)

«Prosjekt lærerutdanning med teknologisk-pedagogisk omstilling, PLUTO» (Utdannings- og forskingsdepartementet, 2000 – 2004)

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Korleis kan ein lærar vurdere matematikkoppgåver i digitale oppgåvedatabasar?
Publisert 2020 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

Læringsutbytet i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik, Peder Haug

Utvikling av kartleggingsprøver i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Matematisk kvalitet i undervisning
Publisert 2014 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Om kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2012 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Åleine eller saman? : ein studie av arbeidsmåtar i norsk, matematikk og engelsk
Publisert 2012 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Lærar som kontrollør versus tilretteleggjar i matematikkundervisning
Publisert 2010 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Dybderapportering frå matematikkfaget : nokre erfaringar
Publisert 2004 av Frode Opsvik

Anna

Digitaliseringa og matematikkfaget
Publisert 2019 av Frode Opsvik

Eit rammeverk for å analysere oppgåver frå digitale treningsdatabasar i matematikk
Publisert 2019 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

Fagleg inkludert? – om læringsutbytte i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik

SPEED-prosjektet: Elevar med og utan spesialundervisning sine resultat på kartleggingsprøva i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik

Utvikling av reknestrategiar
Publisert 2016 av Frode Opsvik

Kartlegging i matematikk - utforming av prøva og nokre døme på funn. Speedprosjektet
Publisert 2014 av Frode Opsvik

Speed-prosjektet. Prosjektdesign og førebelse funn
Publisert 2014 av Frode Opsvik

Mapping test in mathematics: What characterises the achievements for various student groups? Project: The function of special education
Publisert 2014 av Frode Opsvik

Pilotering av kartleggingsprøve i matematikk - Døme på analyse
Publisert 2013 av Frode Opsvik

Analyse av elevsvar på kartleggingsprøve i matematikk for mellom- og ungdomstrinnet
Publisert 2013 av Frode Opsvik

Resultat frå kartleggingsprøva i matematikk
Publisert 2013 av Frode Opsvik

Kartleggingsprøve i matematikk - nokre funn frå første runde
Publisert 2013 av Frode Opsvik

Om identifisering av kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2012 av Frode Opsvik

Klasseromsforsking
Publisert 2011 av Leif Bjørn Skorpen, Frode Opsvik

Nærstudium av kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Rekning i fjord og fjell. Konferanse for lærarutdannarar i UH-sektoren. Ålesund og Geiranger, 19. - 22. september 2011
Publisert 2011 av Per Gunnar Flø, Øyvind Roger Halse, Olav-Sverre Lynge, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen, Arne Kåre Topphol

Modell for identifisering av kvalitetar ved matematikkundervisning
Publisert 2011 av Frode Opsvik

Using MKT/MQI as a tool for qualitative analysis of teacher’s instruction in mathematics
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Kvalitet i opplæringa – Nærstudium av matematikkundervisning
Publisert 2011 av Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen

Grunnlag for kvalitet i matematikkundervisning
Publisert 2010 av Frode Opsvik

Matematisk kompetanse gjennom FOU : etterutdanningskonferanse for lærarutdannarar i matematikk
Publisert 2009 av Øyvind Halse, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Arne Kåre Topphol, Ole Einar Torkildsen

Kva snakkar elevane om i matematikktimane?
Publisert 2009 av Frode Opsvik

Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk
Publisert 2009 av Frode Opsvik

English, Mathematics and Norwegian on the timetable : a comparison of work methods, teacher competence and pupils' experience of the subjects
Publisert 2009 av Bjørg Olsen Eikrem, Birgitte Fondevik Grimstad, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Om utforming av Likert-skalaer 15s.
Publisert 2009 av Frode Opsvik

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Nokre resultat frå klasseromsobservasjonar
Publisert 2008 av Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

KiO: Korleis ser lærarar, elevar, foreldre og forskarar på kvaliteten i norsk skule?
Publisert 2008 av Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Reknestrategiar i småskulen
Publisert 2007 av Frode Opsvik

Matematikkfaget i Kunnskapløftet Korleis arbeide med matematikkfaget etter nye læreplanen LK06
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Innføring av Kunnskapløftet på barnetrinnet Korleis arbeide med innføring av den nye læreplanen LK06
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Perspektiv på matematikkfaget i Kunnskapløftet
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Implementering av Kunnskapsløftet i Sykkylven kommune Perspektiv på matematikkfaget i kunnskapløftet
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Implementering av Kunnskapsløftet i Vanylven kommune Matematikkfaget i kunnskapløftet
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Arbeidsmåtar i geometri
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Reknestrategiar i 1. og 2. klasse
Publisert 2006 av Frode Opsvik

Cuisenaires fargestavar
Publisert 2005 av Frode Opsvik

Spikarbrett som didaktisk middel i matematikk
Publisert 2005 av Frode Opsvik

Matematikkdelen av PLUTO-prosjektet : sluttrapport [ISBN 8276611958] 21s.
Publisert 2004 av Frode Opsvik

IKT og matematikk i lærerutdanningen - erfaringer fra PLUTO-prosjektet
Publisert 2003 av Frode Opsvik

Utforskingoppgåver i Matematikk 1 53s.
Publisert 2001 av Frode Opsvik