Profile picture for user ErikFo

Erik Cyrus Fooladi

Førsteamanuensis

Institutt for realfag

Utdanning, hovedtrekk 
2008: Dr.scient., metallorganisk kjemi, Universtitetet i Oslo 
1997: Cand. scient., metallorg. kjemi, Universtitetet i Oslo  
1995: Cand. mag., organisk kjemi, Universtitetet i Oslo 

Undervisning ved HVO
Naturfag (kjemi) og naturfagdidaktikk
Matkultur og helse

Faglige interesser 
Naturfagdidaktikk med vekt på argumentasjon, utforsking, tverrfaglighet og kontekstbasert undervisning
Formidling av naturfag og forsking
Kjemi og mat, molekylær gastronomi
Tverrfaglighet med mat og estetiske erfaringer som kontekst
Sanseerfaringer
Kunnskap/epistemologi, fra et didaktisk perspektiv, i skjæringspunkt mellom vitenskap, håndverk og kunst

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

A Pinch of Culinary Science - Boiling an Egg Inside Out and Other Kitchen Tales [ISBN 978-1-138-61130-6] 242s.
Publisert 2019 by Erik Cyrus Fooladi, Anu Hopia
Publisher: CRC Press

Kjemi på kjøkkenet - Om hvorfor kaka faller sammen og andre kjøkkenhistorier [ISBN 9788282821575] 207s.
Publisert 2017 by Anu Hopia, Erik Cyrus Fooladi
Publisher: Humanist Forlag

Anna

Deltaker i panelsamtale om dybdelæring, tverrfaglighet og fagfornyelsen
Publisert 2019 by Erik Cyrus Fooladi

Taste in Science and Transdisciplinary Education
Publisert 2019 by Erik Cyrus Fooladi

Deltakelse i programmet Praktisk info med Jon Almaas
Publisert 2019 by Erik Cyrus Fooladi

God kjemi på kjøkkenet? Mat og helse med ei klype tverrfaglighet
Publisert 2019 by Erik Cyrus Fooladi

Vitenskap på kjøkkenet - Om kaker som (ikke) faller sammen og egg som kokes fra innsida og ut
Publisert 2018 by Erik Cyrus Fooladi

Context as social circumstance and some implications thereof. Short contribution in roundtable: Science and Technology Education in response to global, socio-environmental challenges.
Publisert 2018 by Erik Cyrus Fooladi

“The porridge music experiment” - Using all five senses in the intersection between scientific and aesthetic practices. In the symposium: "STEAM (STEM+Arts): A collective inquiry into potential and limitations of ‘A’ as aesthetics and art-forms in science and technology education vis-à-vis a sustainable future".
Publisert 2018 by Erik Cyrus Fooladi

Kontekstbasert kjemiundervisning med sansene som måleinstrument
Publisert 2018 by Erik Cyrus Fooladi

Exploring chemistry teachers' perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms [ISBN 978-82-308-3839-6] 245s.
Publisert 2018 by Festo Kayima, Matthias Gregor Stadler, Erik Cyrus Fooladi

Radiointervju i programmet Jacobsen på NRK P1+
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Kommunikasjon på tvers - Å samarbeide med flinke folk som ikke har snøring på naturfag
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Round table: Discussion about the interaction Science and Gastronomy
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Smaken er som baken: den kan måles. Om sanseopplevelser i utforsking og argumentasjon
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Kjemi på kjøkkenet - boklansering
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

"Aesthetic" and "analytic" in concert - combining multisensory experience and inquiry
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Does school science provide answers to “everyday life” questions? Student choices of information sources in open-ended inquiry
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Lesing av fagtekster i naturfag: Er naturfaglige tekster annerledes enn andre tekster?
Publisert 2017 by Erik Cyrus Fooladi

Studentar sette smaksløkane i sving.
Publisert 2016 by Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi, Ammar E. Ali Hassan

Halvsannhet + halvsannhet ≠ helt riktig
Publisert 2016 by Erik Cyrus Fooladi

Close neighbours but different interests? A comparison of Home Economics curricula from three Nordic countries
Publisert 2016 by Maiju Tuomisto, Janni Vanhanen, Erik Cyrus Fooladi, Maija Aksela

Linking Home Economics and Science Curricula in Three Nordic Countries - Possibilities for Integration and Dialogue
Publisert 2016 by Erik Cyrus Fooladi, Janni Vanhanen, Maiju Tuomisto, Maija Aksela

Kvalitet i opplæring i mat og helse - data fra klasseromsforskning
Publisert 2016 by Eli Kristin Aadland, Hege Wergedahl, Erik Cyrus Fooladi, Kari Ryslett

Context-based chemistry teaching
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi

The porridge feud – who was right in 19th century Norway?
Publisert 2015 by Anu Hopia, Erik Cyrus Fooladi

What is molecular gastronomy? And can it be used in high-quality science communication?
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi

Søt musikk og sure toner, bokstavelig talt? - Om forholdet mellom lyd og smak
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi

Interaktiv multisensorisk performance - Smak og lyd
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi, Anu Hopia

Matvitenskap og matkultur - møte mellom vitenskap og håndverk i en "molekylær gastronomi-workshop".
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi, Anu Hopia

Kontekst-basert undervisning: Hvordan kan vi bruke sanseopplevelser til å lære mer om både naturfag og mat?
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi, Maiju Tuomisto

What is inquiry? - Student teachers’ implementation of inquiry in context-based teaching (revised title)
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi, Jaana Herranen, Päivi Kousa, Maija Aksela

Molecular gastronomy club as informal learning context for scientific and epistemic practices
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi, Maiju Tuomisto, Anu Hopia, Maija Aksela

Walking the epistemic tightrope - Science versus craftsmanship in two science-oriented cookbooks from the 19th and 20th century
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi

Food and cooking as context for science teaching - Taking both science and food seriously
Publisert 2015 by Erik Cyrus Fooladi

Kokken og kjemikeren: På tur med varme og strøm
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

"Scent and sound" - Sensory correspondences in performance and education
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Andreas Barth

Culinary claims as entry to the “how we know”s of science in an informal learning environment
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Anu Hopia

Blåbærtrio
Publisert 2014 by Berit Reitan, Erik Cyrus Fooladi, Tobias Håkansson

Grøt kokt på vitenskapelig vis - Mat og naturfag
Publisert 2014 by Tobias Håkansson, Erik Cyrus Fooladi, Berit Reitan

Kokken og kjemikeren: Glutenfri bakst - en kontekst å lære om mer enn bare intoleranser
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

Scent & Sound performance
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Andreas Barth, Bruno Mesz

"Scent and sound" - Sensory correspondences in performance and education
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Andreas Barth

Rydd opp, Torbjørn Røe Isaksen!
Publisert 2014 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

Matkultur på Volda bygdetun
Publisert 2013 by Kari Ryslett, Erik Cyrus Fooladi

Kitchen stories - Matpåstander, utforsking og argumentasjon
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

“Kitchen stories”: Argumentation and inquiry in the context of food and cooking
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

Food, science and society - Culinary claims as context for interdisciplinary learning and collaboration
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi, Anu Hopia

Learning acidity in the context of molecular gastronomy through argumentation – Making of a blueberry trio
Publisert 2013 by Linnea Töyrylä, Maija Aksela, Anu Hopia, Erik Cyrus Fooladi

Rose water distillation
Publisert 2013 by Milja Helenius, Maija Aksela, Anu Hopia, Erik Cyrus Fooladi

Cooking as “epistemic tightrope walking” - Science versus craftsmanship in selected contemporary- and 19th century literature
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

The Scent and sound project – Developing musical performance that plays more strings than those of the eyes and ears only
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

Å lære naturvitenskap gjennom å leke med maten
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

Matpåstander og utforsking - Vitenskap og tradisjon
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

Kokken og kjemikeren: Et unikt fag med kunnskapsmessig splittet personlighet?
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

Lær med mat, smak med nesa - Smaksutvikling gjennom opplevelser og aktiviteter med smak og lukt
Publisert 2013 by Erik Cyrus Fooladi

Kokken og kjemikeren spør hverandre
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

Redaktørens spalte
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Filosofering ved kjøkkenbenken - refleksjoner over oppvask i tre ulike fagkulturer
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi, Øyvind Johan Andersen

Mat som innfallsvinkel til naturfag; tar vi maten på alvor?
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Prosjekt Kitchen stories - Argumentasjon og utforskning for lærerstudenter gjennom innsamling og analyse av matpåstander
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Prøvesmaking del 2 - Blindtest og dobbel blindtest
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Prøvesmaking del 1 - Er det forskjell på to ulike prøver? (triangeltest)
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Å lage glutenboller; om hvor trådene og boblene i gjærdeigen kommer fra
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Food in a prehistoric cooking pit - Heat, history and cooking
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Molecular gastronomy in science- and cross-curricular education: The case of "Kitchen stories"
Publisert 2012 by Erik Cyrus Fooladi

Mat som innfallsvinkel i kjemi og naturfag
Publisert 2012 by Erik Fooladi

"Troll cream" and other mixtures - Do we need to know about dispersions?
Publisert 2011 by Erik Fooladi

Fagtekster og undervisningsopplegg utviklet for Geitmyra matkultursenter for barn
Publisert 2011 by Erik Fooladi

Food in Science and Science in Food
Publisert 2011 by Erik Fooladi

Kjemikaren – frå trollmann til forskar
Publisert 2011 by Erik Fooladi, Øystein Foss

Innslag om mirakelfrukt og den fysiologiske virkningen av proteinet miraculin
Publisert 2011 by Schrödingers katt NRK, Erik Fooladi

Hvor små er atomer og molekyler? – Om å bruke et interaktivt verktøy om tierpotenser for å visualisere de aller minste tingene
Publisert 2011 by Erik Fooladi, Ingebjørg Ellingsen

«Lett» og «light» – hva betyr egentlig det?
Publisert 2011 by Erik Fooladi, Ingebjørg Ellingsen

Lesing av fagtekster i naturfag : er naturfaglige tekster annerledes enn andre tekster? 35s.
Publisert 2010 by Erik Fooladi

Sjokolade er ein dispersjon
Publisert 2010 by Erik Fooladi

Matkultur for små og store
Publisert 2010 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Erik Fooladi

"Kitchen stories" - Assertions about food and cooking as a framework for teaching argumentation and inquiry
Publisert 2010 by Erik Fooladi

"Kitchen stories" - Assertions about food and cooking as a framework for teaching argumentation and inquiry
Publisert 2010 by Erik Fooladi

Matkultur for små og store
Publisert 2009 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Erik Fooladi

Mat i kokegrop
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Kan man lære naturfag gjennom å leke med maten?
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Julekakekjemi, ...og litt fysikk
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Perfekte egg til påskefrokosten (internettartikkel)
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Gjær i flaske
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Å tolke en gammel oppskrift på hermetikk
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Middagstilbehør kan være en varm potet
Publisert 2009 by Erik Fooladi

Group 9 half-sandwich compounds – synthesis, structure and reactivity
Publisert 2008 by Erik Cyrus Fooladi, Mats Tilset

Matkultur for små og store
Publisert 2008 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Erik Fooladi

Group 9 Half-Sandwich Compounds - Synthesis, Structure and Reactivity 134s.
Publisert 2008 by Erik Fooladi
Publisher: Unipub forlag

Matkultur for små og store
Publisert 2007 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Erik Fooladi

Matkultur for små og store
Publisert 2006 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Erik Fooladi

Nakne egg
Publisert 2006 by Erik Fooladi

Å fange luft med egg - Om trollkrem, skum og proteiner
Publisert 2005 by Erik Fooladi

Matkultur for små og store
Publisert 2004 by Heidi Brunstad, Erik Fooladi

Mat, kultur og konservering : en naturfaglærer lurer seg inn bakdøra
Publisert 2004 by Erik Fooladi

Høna eller egget? - og ting vi kan gjøre med et egg utover å spise det
Publisert 2004 by Erik Fooladi

Erfaringsbasert læring i faget natur, samfunn og miljø i allmennlærerutdannelsen - IKT som mediator og katalysator forpraktisk og eksperimentelt basert undervisning i praksisfeltet
Publisert 2004 by Erik Fooladi

NSM i PLUTO - status våren 2003
Publisert 2003 by Erik Fooladi

Hva er konservering og hvorfor må vi konservere?
Publisert 2003 by Erik Fooladi

Ethene Oligomerisation in Various Reaction Media
Publisert 2003 by Erik Fooladi, Inge Aleksander Bruheim, Osamu Sekiguchi, Mats Tilset, Tyge Greibrokk, Einar Uggerud

Superstreng 34 - med molekylærgastronom Erik Fooladi Superstreng på Kanal 24
Publisert 2002 by Erik Fooladi

Natur, samfunn og miljø i PLUTO ved Høgskulen i Volda - Midtveisrapport høsten 2002 10s.
Publisert 2002 by Erik Fooladi

Månedlig innslag i "Matspalten" i Sunnmørsposten
Publisert 2001 by Erik Fooladi

Matnyttig tradisjonslæring
Publisert 2000 by Erik Fooladi

Alkoholen forsvinner ikke
Publisert 1999 by Erik Fooladi

Haustdag på bygdetunet Mattradisjonar og -kultur i sentrum
Publisert 1999 by Erik Fooladi

Nytt matstudium ved høgskulen
Publisert 1999 by Erik Fooladi, Heidi Brunstad