Profile picture for user soevik

Eirik Søvik

Førsteamanuensis

Institutt for realfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Honey bees increase their foraging performance and frequency of pollen trips through experience
Publisert 2019 av Simon Klein, Cristian Pasquaretta, Xu Jiang He, Clint Perry, Eirik Søvik, Jean-Marc Devaud, Andrew B Barron, Mathieu Lihoreau

The ant colony as a test for scientific theories of consciousness
Publisert 2019 av Daniel A. Friedman, Eirik Søvik

Large-scale transcriptome changes in the process of long-term visual memory formation in the bumblebee, Bombus terrestris
Publisert 2018 av Li Li, Songkun Su, Clint J Perry, Maurice R Elphick, Lars Chittka, Eirik Søvik

Cocaine directly impairs memory extinction and alters brain DNA methylation dynamics in honey bees
Publisert 2018 av Eirik Søvik, Pauline Berthier, William P Klare, Paul Helliwell, Edwina L S Buckle, Jenny A Plath, Andrew B Barron, Ryszard Maleszka

Drosophila divalent metal ion transporter Malvolio is required in dopaminergic neurons for feeding decisions
Publisert 2017 av Eirik Søvik, Angela LaMora, Gurpreet Seehra, Andrew B Barron, Jennifer G Duncan, Yehuda Ben-Shahar

Learning, gustatory responsiveness and tyramine differences across nurse and forager honeybees
Publisert 2017 av Ricarda Scheiner, Tina Reim, Eirik Søvik, Brian V Entler, Andrew B Barron, Markus Thamm

Bumble Bee Culture
Publisert 2017 av Thomas Ingraham, Clint J Perry, Eirik Søvik

Neuropharmacological Manipulation of Restrained and Free-flying Honey Bees, Apis mellifera
Publisert 2016 av Eirik Søvik, Jenny A Plath, Jean-Marc Devaud, Andrew B Barron

Associative Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an Insect
Publisert 2016 av Sylvain Alem, Clint J Perry, Xingfu Zhu, Olli Loukola, Thomas Ingraham, Eirik Søvik, Lars Chittka

Physiology of reproductive worker honey bees (Apis mellifera): insights for the development of the worker caste
Publisert 2016 av Marianne Peso, Naïla Even, Eirik Søvik, Nicholas L Naeger, Gene E Robinson, Andrew B Barron

The evolutionary history of consciousness
Publisert 2016 av Eirik Søvik, Clint J Perry

Insect Reward Systems: Comparing Flies and Bees
Publisert 2015 av Eirik Søvik, Clint J Perry, Andrew B Barron

Rapid behavioral maturation accelerates failure of stressed honey bee colonies
Publisert 2015 av Clint J Perry, Eirik Søvik, Mary R Myerscough, Andrew B Barron

Negative impact of manganese on honeybee foraging
Publisert 2015 av Eirik Søvik, Clint J Perry, Angie LaMora, Andrew B Barron, Yehuda Ben-Shahar

Function and evolution of microRNAs in eusocial Hymenoptera
Publisert 2015 av Eirik Søvik, Guy Bloch, Yehuda Ben-Shahar

Cocaine affects foraging behaviour and biogenic amine modulated behavioural reflexes in honey bees
Publisert 2014 av Eirik Søvik, Naïla Even, Catherine W Radford, Andrew B Barron

Differences in the phototaxis of pollen and nectar foraging honey bees are related to their octopamine brain titers
Publisert 2014 av Ricarda Scheiner, Anna Toteva, Tina Reim, Eirik Søvik, Andrew B Barron

Cocaine tolerance in honey bees
Publisert 2013 av Eirik Søvik, Jennifer Cornish, Andrew B Barron

Invertebrate models in addiction research
Publisert 2013 av Eirik Søvik, Andrew B Barron

The roles of dopamine and related compounds in reward-seeking behavior across animal phyla
Publisert 2010 av Andrew B Barron, Eirik Søvik, Jennifer Cornish

Anna

Framtida til Insekta
Publisert 2020 av Eirik Søvik

Gi meg styremedlemmar som veit kva ein høgskule er
Publisert 2019 av Eirik Søvik

Men Dag Rune, er det ikkje like sneversynt å late som alt er perfekt?
Publisert 2018 av Eirik Søvik

Fremtidens studieplass er ikke i storbyen
Publisert 2018 av Eirik Søvik

Uryddighet, lureri og tull ved akademiske ansettelser
Publisert 2018 av Eirik Søvik

Bees learn to play golf and show off how clever they really are
Publisert 2017 av Eirik Søvik

Denne humla er smartare enn du trur
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Kva tenkjer insekt?
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Bumblebees show social learning
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Se humlas IQ-test
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Testet humlas IQ og ble imponert
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Humler er smartere enn man trodde
Publisert 2016 av Eirik Søvik, Per Straume

Don’t worry, bee happy: Bees found to have emotions and moods
Publisert 2016 av Eirik Søvik

Kan ei fluge føle?
Publisert 2016 av Eirik Søvik