Profile picture for user mh

Magnar Hjertenæs

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Horisonten til veggar og himmelen til tak. Fotograf A. Berge frå Herøy (1886 - 1960). [ISBN 978-82-8240-129-6] 178s.
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs
Publisher: Selja forlag

Arbeid med meining : om strukturelle, kulturelle og individuelle tilhøve som påverkar det kyrkjelege arbeidsmiljøet [ISBN 9788251921954] 148s.
Publisert 2007 av Magnar Hjertenæs
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Den gode samtalen : konfliktførebygging i praksis
Publisert 2009 av Magnar Hjertenæs

Ungdomstid, identitet og kvalifisering
Publisert 2005 av Magnar Hjertenæs

Eit spørsmål om identitet - perspektiv på kateketane i Den norske kyrkja
Publisert 2001 av Magnar Hjertenæs

Frå funksjon til eige yrke - utviklinga av katekettenesta i Den norske kyrkja
Publisert 2001 av Magnar Hjertenæs

Frå vikingtokt til helsestasjon : manndomsprøver for nordiske fedrar
Publisert 1998 av Magnar Hjertenæs, Lars Inge Magerøy, Jorun E. Berstad Weyde

Å finne identitet som far
Publisert 1997 av Magnar Hjertenæs

Pappa - og hans tapre barn!
Publisert 1997 av Magnar Hjertenæs

Ten Sing-prosjektet som læringsmiljø
Publisert 1996 av Magnar Hjertenæs, Jan Ove Ulstein

Eit år for livet
Publisert 1996 av Magnar Hjertenæs, Jan Ove Ulstein

Anna

Det var i november og desember 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i oktober 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i september 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i juli og august 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i juni 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i mai 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i april 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i mars 1917
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i januar og februar 1917.
Publisert 2017 av Magnar Hjertenæs

Det var i desember 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i november 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i oktober 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i september 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i august 2016
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i juli 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i juni 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i mai 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Det var i april 1916
Publisert 2016 av Magnar Hjertenæs

Mi rolle i arbeidsgruppa
Publisert 2015 av Magnar Hjertenæs

Om å samtale i ei arbeidsgruppe
Publisert 2015 av Magnar Hjertenæs

Historier i gamle bilete
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Familiebilete og portrett
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Sentrumsutvikling
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Brudefylgjer og brudepar
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Foreiningar og lag
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Fiskebåtar
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Konfirmantar 1914
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Gamle Herøy kyrkje
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Herøy og herøyværingar frå 1905 - 1950-talet. Fotograf A. Berge
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Bevarer fotoskatten etter fotograf A. Berge
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Kyrkja i møte med kommunereformen - Søre Sunnmøre prosti
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Kyrkja i møte med kommunereformen
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Strategisk endring i kyrkjeleg kontekst
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Etiske verdiar i arbeidslivet
Publisert 2014 av Magnar Hjertenæs

Utgreiing om Volsdalen og Ålesund menigheter
Publisert 2010 av Magnar Hjertenæs

Samarbeid mellom fellesråda i Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda
Publisert 2010 av Magnar Hjertenæs

Jakta på den gode samtalen - stabsutvikling i praksis
Publisert 2007 av Magnar Hjertenæs

Stabsutvikling i Møre bispedøme
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Å samtale om hverdagen - eller jakten på den gode samtalen
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Det kyrkjelege arbeidsmiljø - om rammevilkår, motivasjonsfaktorar og individuelle preferansar
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Den gode samtalen
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Samarbeidutvikling i praksis - stabsutviklingsprogrammet i Møre bispedøme
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Vegen vidare - stabsutvikling i praksis
Publisert 2006 av Magnar Hjertenæs

Kyrkjeleg omstilling i Møre bispedøme i ljos av nye tenesteordningar
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Samarbeid i staben - meir enn arbeidsfordeling
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Rammevilkår og føresetnadar for omorganiseringa av prestetenesta i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Tenestedistrikt og særskilte arbeidsområde - status for omorganiseringa i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Prostar og kyrkjeverjar - konsekvensar av nye tenesteordningar og omorganiseringa i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Om eg er liten eller stor - samarbeid mellom stabar
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Samarbeid i eit prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omorganisering av prestetenesta i Møre bispedøme. Føresetnadar, rammevilkår, økonomi og organisatoriske utfordringar
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Ytre Nordmøre prosti - modellar og perspektiv
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omstilling og økonomi. Rammevilkåra i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omorganisering av prestetenesta. Rammevilkår og grunnleggande føresetnadar
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omorganisering av prestetenesta. Modellar og perspektiv for Nordre Sunnmøre prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Framtida for Indre Romsdal prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omorganisering - modell og perspektiv for Indre Nordmøre prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Omorganisering av prestetenesta i Austre Sunnmøre prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Innføring av nye tenesteordningar i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Modellar og perspektiv på prestetenesta i Søre Sunnmøre prosti
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Innføring av nye tenesteordningar
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Innføring av nye tenesteordningar i Møre bispedøme
Publisert 2004 av Magnar Hjertenæs

Kven er eg? Fokus på prosterolla
Publisert 2002 av Magnar Hjertenæs

Kyrkjeleg planlegging - berre eit knippe visjonar?
Publisert 2002 av Magnar Hjertenæs

Arbeid med meining - om kyrkjeleg arbeidsmiljø
Publisert 2002 av Magnar Hjertenæs

Fokus på staben sine funksjonar
Publisert 2002 av Magnar Hjertenæs

Stabsmøte, stabsarbeid og samarbeid
Publisert 2002 av Magnar Hjertenæs

Subjektive opplevingar som leiarproblem i kyrkja
Publisert 2001 av Magnar Hjertenæs

Fokus på staben - stabsmøte, stabsarbeid og samarbeid
Publisert 2001 av Magnar Hjertenæs

Subjektive opplevingar som leiarproblem : "Arbeidsmiljøet for kyrkjeleg tilsette i Møre bispedøme"
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeid med meining : presentasjon av rapporten frå prosjektet "Arbeidsmiljøet for kyrkjeleg tilsette i Møre bispedøme"
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeidsmiljøet i Møre bispedøme. Tilbakeføring til kyrkjelydane
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeidsmiljøet i Møre bispedøme. Tilbakeføring til kyrkjelydane
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeidsmiljøet i Møre bispedøme. Tilbakeføring til kyrkjelydane
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeidsmiljøet i Møre bispedøme : tilbakeføring til kyrkjelydane
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Oppleving av leiarstruktur og medarbeidarsamtalar
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Arbeid med meining : rapport til Møre Bispedømeråd frå prosjektet "Arbeidsmiljøet for kyrkjeleg tilsette i Møre bispedøme" 74s.
Publisert 2000 av Magnar Hjertenæs

Frå vikingtokt til helsestasjon - manndomsprøver for nordiske menn (foredrag halde under Forskingsdagane '98)
Publisert 1998 av Magnar Hjertenæs