Profile picture for user hmuren

Hilde Muren

Høgskulelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

UTDANNING

Siviløkonom (Norges Handelshøyskole, 1989)

Førskulelærar (Høgskulen i Volda, 2000).

 

UNDERVISNING

BLUSRLE: Barnehagelærarutdanninga. Samfunn, religion, livssyn og etikk

BLULSU: Barnehagelærarutdanninga. Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid

Digital historieforteljing som verkty for dokumentasjon. 

 

FAGLEGE INTERESSER

Undervisningskvalitet. Læringsmiljø. Digital historieforteljing. Universell utforming. Barnehagelærarutdanninga. 

 

FORSKINGSGRUPPER

Forskargruppa i samfunnsfagsdidaktikk

Forskargruppe for barn, barndom og hverdagsliv.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Progresjon og vurdering i barnehagen
Publisert 2021 av Hilde Muren

Digital praksis i barnehagen
Publisert 2021 av Hilde Muren

Jorunn (89) er bestevenn med barnehagebarna: – Eg har det så godt her
Publisert 2021 av Hilde Muren

Eg som leiar av endring
Publisert 2021 av Hilde Muren

Endringsleiing i ein pandemi
Publisert 2021 av Hilde Muren

Utviklingsarbeid: Situasjonsanalysens betydning
Publisert 2021 av Hilde Muren

Utviklingsarbeid, læring og ståstad
Publisert 2021 av Hilde Muren

Samiske kulturar i barnehagen
Publisert 2021 av Hilde Muren

Korleis bruker barnehagar nærmiljø og lokalsamfunn i pedagogisk arbeid?
Publisert 2020 av Hilde Muren

Opp og fram 2020-21: Digital praksis i barnehagen 2
Publisert 2020 av Hilde Muren

Opp og fram 2020-21: Digital praksis i barnehagen 1
Publisert 2020 av Hilde Muren

Baklengs planlegging for samstemt undervisning i emnet BLULSU ved Høgskulen i Volda 13s.
Publisert 2020 av Hilde Muren

Tema-, prosjekt- og utviklingsarbeid: Ei omgrepsavklaring for tilsette ved barnehagelærarutdanninga, Høgskulen i Volda. 8s.
Publisert 2020 av Hilde Muren

Samisk livssyn og kultur
Publisert 2020 av Hilde Muren

Aksjonsforsking i barnehagen
Publisert 2020 av Hilde Muren

Korleis definerer statlege styresmakter digital kompetanse for barnehagen, kva krav blir stilt til ein barnehagelærar sin digitale kompetanse? 12s.
Publisert 2019 av Hilde Muren

Korleis definerer statlege styresmakter digital kompetanse for barnehagen? Kva krav stiller dei til barnehagelærars digitale kompetanse?
Publisert 2019 av Hilde Muren

Lærerik studietur til Amsterdam og Brussel
Publisert 2019 av Hilde Muren

Globale høgtider, lokale ressursar.
Publisert 2019 av Hilde Muren

Korleis kan barnehagelærarutdanninga støtte studenten si danning til å vere ein profesjonsfagleg digital kompetent barnehagelærar?
Publisert 2019 av Hilde Muren

Universell utforming i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2018 av Hilde Muren

Universell utforming, tilgjengeleg kommunikasjon. Forskingsdagane 2018.
Publisert 2018 av Hilde Muren