Profile picture for user bov

Bernt Olav Øvregaard

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Om studenters taushetsplikt etter universitets- og høyskoleloven
Publisert 2020 av Bernt Olav Øvregaard

Om fusk. Fremleggelse av reglene om fusk i universitets- og høyskoleloven
Publisert 2020 av Bernt Olav Øvregaard

Om de akademiske sanksjonene og straff etter forvaltningsloven § 43
Publisert 2018 av Bernt Olav Øvregaard

Administrative sanksjoner - nye regler i forvaltningsloven
Publisert 2018 av Bernt Olav Øvregaard

Om administrativ ileggelse av militære refselser
Publisert 2016 av Bernt Olav Øvregaard

Om straffesaker etter straffeprosessloven tiende del
Publisert 2016 av Bernt Olav Øvregaard

Om militære disiplinærstraffer
Publisert 2015 av Bernt Olav Øvregaard

Om faktiske handlinger og grunnloven § 113
Publisert 2015 av Bernt Olav Øvregaard

Om nødrett som grunnlag for offentlig myndighetsutøvelse
Publisert 2014 av Bernt Olav Øvregaard

Legalitetsprinsippet
Publisert 2013 av Bernt Olav Øvregaard

Legalitetsprinsippets historie : om den juridiske teoris beskrivelse av legalitetsprinsippet fra 1800-tallet til vår tid 19s.
Publisert 2010 av Bernt Olav Øvregaard

Om de forskingsetiske retningslinjer av 15. februar 1999 for samfunnsvitenskap, jus og humaniora : noen utvalgte emner sett fra en juridisk synsvinkel 21s.
Publisert 2004 av Bernt Olav Øvregaard

Omgjøring av enkeltvedtak, saksomkostninger og forskrift
Publisert 2003 av Bernt Olav Øvregaard

Klage over enkeltvedtak etter forvaltningsloven
Publisert 2003 av Bernt Olav Øvregaard

Vegtrafikkrett - utvalgte emner
Publisert 2003 av Bernt Olav Øvregaard

Fra det sivile til det militære - noen rettslige virkninger
Publisert 2003 av Bernt Olav Øvregaard

Rusmidler i skolen - hva kan gjøres?
Publisert 2002 av Bernt Olav Øvregaard

Klage, omgjøring, saksomkostninger og forskrift etter forvaltningsloven
Publisert 2002 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte emner fra sivil og militær strafferett og straffeprosess
Publisert 2002 av Bernt Olav Øvregaard

Vegtrafikkrett - utvalgte emner
Publisert 2002 av Bernt Olav Øvregaard

Klage, omgjøring, saksomkostninger og forskrift etter forvaltningsloven
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Høgskolelektorens juridiske stilling i praksisfeltet
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte emner fra sivil og militær strafferett og straffeprosess
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte vegtrafikkrettslige emner
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte emner fra sivil og militær strafferett og straffeprosess
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte vegtrafikkrettslige emner
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte emner fra sivil og militær strafferett og straffeprosess
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte vegtrafikkrettslige emner
Publisert 2001 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte emner fra sivil og militær strafferett og straffeprosess
Publisert 1998 av Bernt Olav Øvregaard

Utvalgte vegtrafikkrettslige emner (gjesteforelesning)
Publisert 1998 av Bernt Olav Øvregaard

Uttalelse til utkast til forskrifter om henholdsvis praksisopplæring og forprøver fra institutt for sosialfag 1s.
Publisert 1997 av Bernt Olav Øvregaard