Profile picture for user AlfRoger

Alf Roger Djupvik

Førsteamanuensis

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar. 3. utgåva. [ISBN 978-82-521-8936-0] 278s.
Publisert 2016 by Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Organisert Velferd : Organisasjonskunnskap for Helse- og sosialarbeidarar [ISBN 9788252176490] 247s.
Publisert 2010 by Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Organisert Velferd : organisasjonskunnskap for sosionom-, barnevern- og vernepleiarstudiet [ISBN 8252159311] 236s.
Publisert 2002 by Alf Roger Djupvik, Magne Eikås
Publisher: Det Norske Samlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Sosialarbeidarar og skjøn - fagleg fridom i yrkesutøvinga?
Publisert 2018 by Alf Roger Djupvik, Magne Eikås, Svein Erik Tuastad

Anna

Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales
Publisert 2018 by Alf Roger Djupvik, Vidar Kjetil Myklebust, Tor Johan Ekeland, Andy Pithouse, Charlotte Brookfield, Alyson Rees

From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities
Publisert 2012 by Alf Roger Djupvik

From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities [ISBN 9788230820841]
Publisert 2012 by Alf Roger Djupvik

Om vilkåra for yrkesutøving : bakkebyråkratar under press?
Publisert 2009 by Alf Roger Djupvik

Stigma, Small Communities & Local Welfare Bureaucracies 16s.
Publisert 2004 by Alf Roger Djupvik

Organisasjon og stigma : vitskapsteoretisk essay 33s.
Publisert 2004 by Alf Roger Djupvik

Velferdsstatens ungdomsroller : statleg definerte - lokalt konstruerte [ISBN 8276922007] 171s.
Publisert 2003 by Kåre Heggen, Alf Roger Djupvik, Gunnar Jørgensen, Gunnar Jørgensen

Youth and marginalisation in rural areas of Norway
Publisert 2002 by Alf Roger Djupvik

Stigma, small communities & local welfare bureaucracies
Publisert 2002 by Alf Roger Djupvik

Meldingar til barnevernet: hemsko eller utfordring for det tverrfaglege samarbeidet med barn og unge i kommunen?
Publisert 2002 by Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik

Berre å melde ...? : presentasjon av forskingsprosjekt
Publisert 2002 by Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Barnevernprosjektet : kommuneanalyse for Giske [ISBN 8276611575] 75s.
Publisert 2002 by Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik

Barnevern i småk kommuner "Bare å melde ?" Om meldinger til barnevernet
Publisert 2001 by Alf Roger Djupvik

Stigma og sosiale tenester 30s.
Publisert 2001 by Alf Roger Djupvik

"Berre å melde...?" : samarbeid mellom barnevernet og andre offentlege instansar i kommunane Haram, Stranda, Sykkylven og Sula [ISBN 8276611559] 116s.
Publisert 2001 by Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik, Jørund Knardal

"Bare å melde ?" : om det problematiske tilhøvet mellom barnevernet og andre offentlege instansar i forhold til meldingsinsti uttet
Publisert 2001 by Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Studentundersøkinga ved Høgskulen i Volda hausten 1999 [ISBN 82-7661-111-7] 37s.
Publisert 2000 by Alf Roger Djupvik, Edelgard Budde, Lars Jørgen Vik

"Scott på norsk" 46s.
Publisert 1999 by Alf Roger Djupvik

Barnevernsdebatt: Se til Trondheim!
Publisert 1999 by Alf Roger Djupvik, Hallgerd Conradi

Barnevernsamarbeid i utakt
Publisert 1998 by Hallgerd Conradi, Alf Roger Djupvik